DOŠLÉ FAKTÚRY - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O. - 2012

ČísloDodávateľPredmetCelk.sumaČ.ZmluvyČ.objednávkyDoručenáZverejnenáPoznámka
192/2012Roman Raučina SLOVAKTUAL-obchodné zastúpenie, Prievidzská 61/64, Nitrianske Pravno, 972 13dodávka kazetových stropov - ZUŠ4548,00 €17.12.201217.12.2012dodanie materiálu
2012-03Igor Jurík, M. Hodža 3/6, Prievidza, 971 01montáž kazetového stropu - ZUŠ2210,60 €17.12.201217.12.2012dodanie služby
P101210352IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - reaze, pilníky, oleje118,96 €17.12.201217.12.2012nákup materiálu
2012/11-08OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a piesku - ZUŠ, doprava Liazom303,05 €17.12.201217.12.2012nákup materiálu a doprava
13104376HERZ, spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, Bratislava, 950 05nákup motora pre kotol HERZ a doprava - Spojená škola648,72 €17.12.201217.12.2012dodanie materiálu a doprava
1044622430Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.10.2012 - 21.11.2012101,00 €zmluva o pripoj17.12.201217.12.2012telefonické poplatky
12000440Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ153,00 €17.12.201217.12.2012nákup materiálu
20121283Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka A114,22 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov
20121284Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka B114,22 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov
20121285Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka C114,22 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov
20121286Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka D114,22 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov
20121287Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola hydrantov - bytovka E47,76 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov
20121288Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola hydrantov - bytovka F47,76 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov
20121297Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola hydrantov, tlaková skúška pož.hadíc, označenie hydr. tyč - hala82,32 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov, tlaková skúška, oznaèene hydrantu
20121298Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32nákup hasiacich prístrojov - bytovky A - F621,60 €17.12.201217.12.2012nákup has. prístrojov
20121295Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - Dom služieb, Klub dôchodcov 225,77 €17.12.201217.12.2012kontrola hydrantov
7745117457Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.11.2012-30.11.201243,81 €990299229617.12.201217.12.2012telefonické poplatky
7227699290Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €17.12.201217.12.2012kúrenie - záloha
VF2012082Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - november 2012176,00 €zmluva o dielo17.12.201217.12.2012úètovné práce
VF2012/169Peter Kubíček - IDEC, Budovateľská 1051/28, Nitrianske Pravno, 972 13výkopové práce - OcÚ Nitr. Pravno, ZUŠ456,00 €17.12.201217.12.2012dodanie služby
1-12-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13montážne a zváračské práce kúrenie - bývalá ZUŠ832,00 €17.12.201217.12.2012montážne práce
2-12-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13montážne práce - kotolňa - bývalá ZUŠ304,00 €17.12.201217.12.2012montážne práce
3-12-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - kontrola plynových kotlov - bytové domy A a B720,00 €17.12.201217.12.2012servisné práce
27231036Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavytýčenie trasy vodovodných potrubí - ZUŠ123,48 €17.12.201217.12.2012vytyèovanie potrubí
1319200011Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom - Klub dôchodcov, Dom služba - II. polrok 20120,04 €nájomná zmluva17.12.201217.12.2012nájom nebytových priestorov
12/2012Jozef Murín, Tužina č. 185, Tužina, 972 14ažba dreva a približovanie926,10 €zmluva o dielo17.12.201217.12.2012ažbárske práce
2012/135Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - november 20121072,80 €17.12.201217.12.2012vývoz odpadu - Hater
5/12/12TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup drogistického tovaru592,63 €17.12.201217.12.2012nákup materiálu
20120123Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 128,96 €17.12.201217.12.2012nákup elektro materiálu
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1078,00 €zmluva o združe17.12.201217.12.2012plyn - záloha
120120001Pavel Gros, Tužina č. 478, Tužina, 972 14zateplenie a fasáda - terasa ZUŠ951,50 €17.12.201217.12.2012dodanie služby
010/2012Jaroslav Smatana Murárstvo, Štúrova 657/6, Nitrianske Pravno, 972 13stavebné práce - terasa ZUŠ - pokládka dlažby645,00 €zmluva o dielo17.12.201217.12.2012stavebné práce
41120463Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - november 2012303,31 €09Os11217.12.201217.12.2012zneškodnenie odpadu
10122450LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec570,00 €17.12.201217.12.2012nákup materiálu
12200954František Herud, Oravská Polhora č. 1036, Oravská Polhora, 029 47nákup interiérových dverí - ZUŠ2169,02 €17.12.201217.12.2012nákup materiálu
FV1211406Peter Martinka - MP Servis, Bojnická 10, Bratislava 3, 831 04nákup zámkov a kľučiek - ZUŠ221,34 €17.12.201217.12.2012nákup materiálu
48/2012Ing. Miroslav Ïuriš - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, Trenčín, 911 01účastnícky poplatok - seminár lesník25,00 €28.11.201228.11.2012poplatok - seminár
12/295GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, 971 01zameranie plynovodu - ZUŠ200,00 €28.11.201228.11.2012zameranie plynovodu
1043305361Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 21.09.2012 - 21.10.201266,25 €zmluva o poskyt28.11.201228.11.2012telefonické poplatky
2012/10-15OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dolomitu a piesku - ZUŠ73,36 €28.11.201228.11.2012dodanie materiálu
4300010664Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26poplatok za pripojenie 205,92 €28.11.201228.11.2012poplatok za pripojenie
1744118154Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.10.2012-31.10.201244,02 €990299229628.11.201228.11.2012telefonické poplatky
VF2012077Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - október 2012132,00 €28.11.201228.11.2012úètovné práce
221207512Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - kotolňa ZUŠ2,64 €30620110428.11.201228.11.2012vodné - kotolòa ZUŠ
221207510Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ13,22 €30620110428.11.201228.11.2012vodné - budova ZUŠ
221207503Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov13,22 €30620110428.11.201228.11.2012vodné - Klub dôchodcov
221207497Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110428.11.201228.11.2012vodné - Kultúrny dom
2012/112Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - október 2012675,60 €28.11.201228.11.2012vývoz odpadu - Hater
7327467082Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €28.11.201228.11.2012plyn - záloha
12000383Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 práca VZV88,01 €28.11.201228.11.2012práca VZV
12000387Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup materiálu - ZUŠ + hasiči480,96 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €28.11.201228.11.2012plyn - záloha
120100396ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu - ZUŠ285,45 €28.11.201228.11.2012nákup elektro materiálu
2012200Jozef Šimora PCHE - montáže, Kostolná Ves 173, Kostolná Ves 972 26zhotovenie pripojovacieho plynovodu - ZUŠ1653,47 €28.11.201228.11.2012zhotovanie plynovodu
3029033516DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002228.11.201228.11.2012nákup stravných lístkov
41120423Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - október 2012160,73 €09Os11228.11.201228.11.2012zneškodnenie odpadu
20120110Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 60,74 €28.11.201228.11.2012nákup elektro materiálu
29/2012JVMONT s.r.o, M.R. Štefánika 130/26, Prievidza, 971 01dodanie plynoinštalačného materiálu - ZUŠ902,06 €28.11.201228.11.2012dodanie materiálu
30/2012JVMONT s.r.o, M.R. Štefánika 130/26, Prievidza, 971 01dodanie vodoinštalačného materiálu - ZUŠ2510,18 €28.11.201228.11.2012dodanie materiálu
52/2012-1LESPROGRES s.r.o., Nám. SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13oprava LKT a dodanie oleja 247,14 €28.11.201228.11.2012oprava LKT
1210492ELEKTRO-MLM, s.r.o., Stavbárov 12, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu - ZUŠ1797,84 €28.11.201228.11.2012nákup elektro materiálu
2012181Ing. arch. Marián Grom, Sládkovičova 713/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie rozširovacieho profilu - ZUŠ41,26 €28.11.201228.11.2012dodanie materiálu
VFA20120875AD značenie spol. s r.o., M.R. Štefánika 3, Prievidza, 971 01nákup dopravných značiek - stanica173,88 €28.11.201228.11.2012nákup dopravných znaèiek
12/2012Anton Richter, Jilemnického 889/103, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13približovanie dreva204,00 €28.11.201228.11.2012približovanie dreva
221211206Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko535,67 €30620110428.11.201228.11.2012vodné - šatne - ihrisko
221211205Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 54,23 €30620110428.11.201228.11.2012vodné - Dom služieb
49/11/12/HaPLYNOREVÍZIE Jozef Hanuska, F.Madvu 37/1, Prievidza, 971 01servis - plynový kotol - Spojená škola 150,00 €28.11.201228.11.2012servisné práce
6313277015Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia spol. priestory - bytovka C - prvý vchod10,34 €6313277128.11.201228.11.2012el. energia - vyúètovanie
6313298015Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia spol. priestory - bytovka D - prvý vchod3,07 €6313298128.11.201228.11.2012el. energia - vyúètovanie
121500AGRA, s.r.o., Na Bystričku 800/14, Martin, 036 01nákup gumenného britu - radlica63,96 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
VFA20120878AD značenie spol. s r.o., M.R. Štefánika 3, Prievidza, 971 01nákup uchýtu na dopr. značku22,68 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
P101210342IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - reaze, pilníky, uväzky239,02 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
12000407Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ611,48 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
201202088VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz fekálií - ČOV - bytovky 120,00 €28.11.201228.11.2012vývoz fekálií
2012/126Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz pneumatík - Ladce144,00 €28.11.201228.11.2012vývoz pneu
2012/128Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz pneumatík - Ladce84,00 €28.11.201228.11.2012vývoz pneu
09/2012Jaroslav Smatana Murárstvo, Štúrova 657/6, Nitrianske Pravno, 972 13stavebné práce - ZUŠ2665,00 €28.11.201228.11.2012stavebné práce
2012/11-03OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a piesku - ZUŠ177,98 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
VFA20120890AD značenie spol. s r.o., M.R. Štefánika 3, Prievidza, 971 01nákup dopravných značiek 50,40 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
12000421Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup dlažby - ZUŠ1085,40 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
12000422Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ1631,64 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
2012/11-06OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a piesku - ZUŠ, doprava Liazom1436,05 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu a doprava
2012505Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu - ZUŠ2390,43 €28.11.201228.11.2012nákup materiálu
2012019GURMÁN J&M s.r.o., Malý Báb 32, Báb, 951 34pokládka obrubníkov a dlažby - ZUŠ1220,21 €28.11.201228.11.2012pokládka dlažby
1201584Domanik Ján - STS, s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza 1, 971 01výroba konzol a košov - ihrisko 299,62 €26.10.201226.10.2012výroba konzol
2120428STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup stavebného materiálu - ZUŠ59,00 €26.10.201226.10.2012nákup materiálu
1801202544PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, Bratislava, 831 04nákup stavebného materiálu - ZUŠ294,28 €26.10.201226.10.2012nákup materiálu
2012100217ISSO s.r.o., A. Hlinku 40, Prievidza, 971 01nákup kábla - ZUŠ121,00 €26.10.201226.10.2012nákup materiálu
1200069Ing. Jozef Sedlák - SEAK, Odborárska 22, Prešov, 080 01nákup rozhlasu - bytovky 1493,50 €26.10.201226.10.2012nákup rozhlasu
6208024047Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - bývalá ZUŠ - nedoplatok 111,26 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012
6309775028Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energie - Sládkovičova 3773 ČOV - nedoplatok 340,92 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6310465028Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 3 - bytovka A - nedoplatok 1,36 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6310467028Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 5 - bytovka A - nedoplatok 2,84 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6310604028Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 7 - bytovka B - preplatok 8,94 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6310603028Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 9 - bytovka B - preplatok 12,72 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6313317015Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 17 - bytovka D - nedoplatok 31,94 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6318034012Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 19 - bytovka E - nedoplatok 41,90 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6318035012Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 21 - bytovka E - nedoplatok 21,62 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6318051012Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 23 - bytovka F - preplatok 64,26 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6318060012Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 25 - bytovka F - nedoplatok 1,83 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6207896034Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Dom služieb - preplatok 1,70 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6207915032Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Klub dôchodcov - preplatok 72,83 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6208018035Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - ihrisko - nedoplatok 373,61 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6208022032Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Kultúrny dom - nedoplatok 9,26 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6208025048Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - bývalá ZUŠ - preplatok 44,39 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6313289015Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova 13 - bytovka C - nedoplatok 24,96 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
018102012GR Trans s.r.o., Tužina č. 402, Tužina, 972 14štiepkovanie drevnej hmoty2967,00 €zmluva o dielo26.10.201226.10.2012štiepkovanie
10122036LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec570,00 €26.10.201226.10.2012nákup materiálu
2-10-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13montážne a zváračské práce, výkopové práce - bývalá ZUŠ648,00 €26.10.201226.10.2012montážne práce
3-10-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13montážne práce - kanalizácia - bývalá ZUŠ864,00 €26.10.201226.10.2012montážne práce
4-10-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - kontrola plynových kotlov - Dom služieb72,00 €26.10.201226.10.2012servisné práce
5-10-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - kontrola plynových kotlov - Klub dôchodcov48,00 €26.10.201226.10.2012servisné práce
6-10-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - kontrola plynových kotlov - Obecný úrad Nitrianske Pravno96,00 €26.10.201226.10.2012servisné práce
20120154PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 5, Piešany, 921 01servis ČOV TOPAS 838,15 €26.10.201226.10.2012servisné práce
1201585Domanik Ján - STS, s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza 1, 971 01dopravné výkony758,81 €26.10.201226.10.2012dopravné výkony
6318033012Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - Hviezdoslavova KC3773 ČOV - nedoplatok 2538,56 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
6207958049Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vyúčtovanie el. energia - kotolňa Spojená škola - nedoplatok 150,26 €zmluva o dodávk26.10.201226.10.2012vyúètovanie el. energie
22014054Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhradných dielov - traktor Zetor Forterra111,60 €26.10.201226.10.2012nákup materiálu
20120576AGRO s.r.o., A. Hlinku 3, Prievidza, 971 01nákup Cervacol Extra - chémia-ochrana lesy305,28 €26.10.201226.10.2012nákup materiálu
12000365Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ578,87 €26.10.201226.10.2012nákup materiálu
1012355KOVOPLAST spol. s r.o., Prievidzská 13/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 331,98 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
2012/90Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová, Cementáreň - Ladce - august 20121776,00 €15.10.201215.10.2012vývoz odpadu - Hater, Vetropack
F1801202117PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, Bratislava, 831 04nákup materiálu - ZUŠ73,27 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
P101210284IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - oleje 108,47 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
20122538ALFA Reklama s.r.o., Sládkovičova 602/67, Považská Bystrica, 017 01nákup bezpečnostného značenia 54,12 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
2012213024technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01posúdenie dokumentácie - ZUŠ312,00 €15.10.201215.10.2012posúdenie dokumentácie
25112038OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 01prenájom plošiny - oprava verejného osvetlenia 112,80 €15.10.201215.10.2012prenájom plošiny
0173475278/9Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09prenos čísla6,67 €15.10.201215.10.2012prenos èísla
6František Štefan, Chvojnica č. 7, Nitrianske Pravno, 972 13čistenie kanalizácie a dovoz vody45,00 €15.10.201215.10.2012èistenie kanalizácie
03/2012Ján Gustiňák, Severná 155/4, Námestovo, 029 01ažba a približovanie - Keleš3570,00 €zmluva o dielo15.10.201215.10.2012ažba
7451022191Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - vyúčtovanie - Spojená škola - nedoplatok 1615,85 €15.10.201215.10.2012plyn - doúètovanie
220289550Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bývalá ZUŠ5,29 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - bývalá ZUŠ
21.09.2012Ján Beňo, Mlynská 489/20, Nitrianske Pravno, 972 13klampiarske a tesárske práce - hala štiepky 1194,00 €zmluva o dielo15.10.201215.10.2012tesárske a klampiarske práce
12000282LKT s.r.o., ul. Štefana Furdeka 270/12, Trstená, 028 01III. servisná prehliadka - LKT1017,22 €15.10.201215.10.2012servisná prehliadka
220290965Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A410,02 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - bytový dom A
220290966Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B321,40 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - bytový dom B
220290968Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C447,05 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - bytový dom C
220290969Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D 428,53 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - bytový dom D
220290971Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E345,20 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - bytový dom E
220290970Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F325,37 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - bytový dom F
220290967Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV14,54 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - ÈOV
220290972Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV2,64 €30620110415.10.201215.10.2012vodné - ÈOV
1032051CEPAR, s.r.o., Jilemnického 2/532, Trenčín, 911 01provízia za poradenstvo v oblasti životného prostredia 54,00 €15.10.201215.10.2012poradenstvo
20120096Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 83,40 €15.10.201215.10.2012nákup elektro materiálu
12000335Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ1738,09 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
12813355LK Consulting, s.r.o., Santorisova 8, Bratislava, 821 08nákup materiálu - bytovka A 96,66 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
12813354LK Consulting, s.r.o., Santorisova 8, Bratislava, 821 08nákup materiálu - hala - štiepka 2681,95 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
VF2012067Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - september 2012151,00 €15.10.201215.10.2012úètovné práce
2012/09-09OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a piesku - ZUŠ, práca so žeriavom 212,72 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu, práca žeriavom
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €15.10.201215.10.2012plyn - záloha
120110001Pavel Gros, Tužina č. 478, Tužina, 972 14zateplenie, montáž, demontáž lešenia - bývalá ZUŠ4080,00 €15.10.201215.10.2012práce na ZUŠ
1041246293Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.08.2012 - 21.09.201281,53 €zmluva o poskyt15.10.201215.10.2012telefonické poplatky
6743130695Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.09.2012-30.09.201241,30 €990299229615.10.201215.10.2012telefonické poplatky
12000346Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ1018,39 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
120100349ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu - ZUŠ973,98 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
20120526AGRO s.r.o., A. Hlinku 3, Prievidza, 971 01nákup Cervacol Extra - chémia-ochrana lesy305,28 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
7262627383Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €15.10.201215.10.2012plyn - záloha
2012/103Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - september 2012494,40 €15.10.201215.10.2012vývoz odpadu - Hater
57/2012EL-PROJEKT s.r.o., Pod Hrádkom 866/27 A, Prievidza, 971 01vypracovanie projektu elektroinštalácie - ZUŠ200,00 €15.10.201215.10.2012vypracovanie projektu
2012100160ISSO s.r.o., A. Hlinku 40, Prievidza, 971 01nákup kábla - ZUŠ484,00 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
20120568GKV Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP IV. Q 2012360,00 €15.10.201215.10.2012BOZP
41120376Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - september 201299,93 €15.10.201215.10.2012zneškodnenie odpadu
08.10.2012Ján Beňo, Mlynská 489/20, Nitrianske Pravno, 972 13klampiarske a tesárske práce - hala štiepky, škôlka, bytovka A1918,00 €15.10.201215.10.2012klampiarske práce
2012/10-04OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup stavebného materiálu - ZUŠ116,69 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
12000355Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ682,66 €15.10.201215.10.2012nákup materiálu
0173475278/8Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09poplatky za internet11,32 €zmluva o poskyt12.9.201212.9.2012internet
120100004Kamil Kobza LI-KO, Kľačno č. 174, Kľačno, 972 15porez 750,00 €12.9.201212.9.2012porez
2012000004RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup materiálu 194,18 €12.9.201212.9.2012nákup materiálu
12115Q-1, Vnútorná 113/2, Prievidza, 971 01spracovanie projektu PO - ZUŠ108,00 €12.9.201212.9.2012projekt
1038817445Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.07.2012 - 21.08.201253,84 €zmluva o pripoj12.9.201212.9.2012telefonické poplatky
2012220Ing. Slávka Leitmannová, Cintorínska 32/42, Sebedražie, 972 05projektová dokumentácia plynoinštalácia, vykurovanie,zdravotechnika - ZUŠ870,00 €12.9.201212.9.2012vypracovanie projektu
19/2012Ing. Roman Záň - STATIK, Záhradná 819/156, Oslany, 972 47vypracovanie statických posudkov - ZUŠ100,00 €12.9.201212.9.2012vypracovanie projektu
VF2012062Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - august 2012165,00 €12.9.201212.9.2012úètovné práce
1742141130Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.08.2012-31.08.201236,47 €990299229612.9.201212.9.2012telefonické poplatky
120100107TRILAB s.r.o., Družstevná 367 1, Nedožery-Brezany, 972 12hoblovanie dosiek, výroba a montáž zárubní 228,00 €12.9.201212.9.2012hoblovanie dosiek
12000291Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 práca s vysokozdvižným vozíkom - námestie - vykládka lavíc64,01 €12.9.201212.9.2012práca VZV
12000299Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ2544,07 €12.9.201212.9.2012nákup materiálu
20120089Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 7,86 €12.9.201212.9.2012nákup elektro materiálu
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €12.9.201212.9.2012plyn - záloha
3029026808DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov946,71 €11K55002212.9.201212.9.2012nákup stravných lístkov
2012/08-12OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a piesku - ZUŠ89,06 €12.9.201212.9.2012nákup materiálu
41120330Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - august 2012304,71 €09Os011212.9.201212.9.2012zneškodnenie odpadu
22013558Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhradných dielov - traktor Zetor Forterra225,60 €12.9.201212.9.2012nákup materiálu
220269658Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko391,50 €30620110422.8.201222.8.2012vodné - ihrisko
220269649Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov 6,61 €30620110422.8.201222.8.2012vodné - Klub dôchodcov
220269643Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 46,30 €30620110422.8.201222.8.2012vodné - Dom služieb
220269642Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110422.8.201222.8.2012vodné - Kultúrny dom
0172475278/7Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09poplatky za internet23,39 €zmluva o pripoj22.8.201222.8.2012internet
410-012MV STAVING a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza, 971 01 dodávka a výroba armatúry - ZUŠ95,89 €22.8.201222.8.2012armatúra
P101210213IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05oprava krovinorezu a nákup vyžínacej hlavy 62,60 €22.8.201222.8.2012nákup materiálu a oprava krovinorezu
1037586118Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.06.2012 - 21.07.201253,35 €zmluva o pripoj22.8.201222.8.2012telefonické poplatky
12000264Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 práca s vysokozdvižným vozíkom - námestie 80,00 €22.8.201222.8.2012práca VZV
12000253Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ605,52 €22.8.201222.8.2012nákup materiálu
VF2012060Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - júl 2012203,00 €22.8.201222.8.2012úètovné práce - júl 2012
3029023146DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1170,12 €11K55002222.8.201222.8.2012nákup stravných lístkov
2012/86Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater, Handlová, Vetropack, Nemšová - júl 20121588,80 €22.8.201222.8.2012vývoz odpadu - Hater, Vetropack
120100289ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu 149,50 €22.8.201222.8.2012nákup elektro materiálu
6741152675Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.07.2012-31.07.201253,27 €990299229622.8.201222.8.2012telefonické poplatky
41120280Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - júl 2012705,15 €22.8.201222.8.2012zneškodnenie odpadu
201204Ján Kráľovič, Jilemnického 831/7, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13práce OLH 03,04/2012 + manipulácia dreva 648,00 €22.8.201222.8.2012práce OLH
7327401216Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola90,00 €22.8.201222.8.2012plyn - záloha
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €22.8.201222.8.2012plyn - záloha
12000274Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ544,91 €22.8.201222.8.2012nákup materiálu
20120078Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 86,80 €22.8.201222.8.2012nákup elektro materiálu
P10120237IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup reazí - píla41,40 €22.8.201222.8.2012nákup materiálu
120121RELCO SLOVAKIA s.r.o., Chotárna 15, Nitra, 949 01montáž a pripojenie elektromerového rozvádzača - prístavba námestie803,03 €22.8.201222.8.2012montáž a pripojenie rozvádzaèa
10121618LUMAX, s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec570,00 €22.8.201222.8.2012nákup PVC vriec
1-6-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13odborná prehliadka, skúška a servis kotlov - bytovka C, Hviezdoslavova 1115/11,13768,00 €20.7.201220.7.2012servisné práce
122717LUMAX, s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec570,00 €20.7.201220.7.2012nákup PVC vriec
2012/10LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba drevnej hmoty - Široká3967,30 €20.7.201220.7.2012ažba
VF2012051Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - jún 2012141,00 €20.7.201220.7.2012úètovné práce - jún 2012
220257592Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A413,99 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - bytový dom A
220257593Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B330,66 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - bytový dom B
220257595Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C523,76 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - bytový dom C
220257596Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D383,57 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - bytový dom D
220257598Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E342,56 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - bytový dom E
220257597Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F326,69 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - bytový dom F
220257594Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV A-D34,39 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - ÈOV
220257599Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV - E-F2,64 €30620110420.7.201220.7.2012vodné - ÈOV
12000193Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ + námestie 1145,94 €20.7.201220.7.2012nákup materiálu
12000189Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 práca s vysokozdvižným vozíkom - námestie 384,02 €20.7.201220.7.2012práca VZV
1035652914Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.05.2012 - 21.06.201263,73 €zmluva o poskyt20.7.201220.7.2012telefonické poplatky
5740157050Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.06.2012-30.06.201253,51 €zmluva o pripoj20.7.201220.7.2012telefonické poplatky
41120236Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - jún 2012484,31 €09Os011220.7.201220.7.2012zneškodnenie odpadu
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €20.7.201220.7.2012kúrenie - záloha
12000214Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ1520,70 €20.7.201220.7.2012nákup materiálu
2012/06-07OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladnie - ZUŠ60,47 €20.7.201220.7.2012nákup materiálu
20120409GKV Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP III. Q 2012360,00 €11/04/201120.7.201220.7.2012BOZP
2012/72Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater, Handlová, Vetropack, Nemšová - jún 20121276,80 €20.7.201220.7.2012vývoz odpadu - Hater, Vetropack
20120072Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 37,50 €20.7.201220.7.2012nákup elektro materiálu
03/2012Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno odpredaj dreva na pni I. polrok 20127228,68 €20.7.201220.7.2012odpredaj dreva na pni
7192584978Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola90,00 €20.7.201220.7.2012plyn - záloha
3120241Ïurina Marián DERKO, Hasičská 3, Prievidza, 971 01vykonanie kontroly, čistenie komínových telies 717,60 €20.7.201220.7.2012kontrola komínových telies
2012/07-04OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a piesku - ZUŠ70,30 €20.7.201220.7.2012nákup materiálu
P101210202IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup reazí - píla, oleje75,44 €20.7.201220.7.2012nákup materiálu
1310200007Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Dom služieb - 2008 - I. polrok 2012173,01 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1312200005Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - bývalá ZUŠ - 2008 - I. polrok 20120,13 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1311200006Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - 2008 - I. polrok 20120,13 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
0173475278Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavaprenos čísla + internet43,40 €19.6.201219.6.2012prenos èísla + internet
0173475278Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavapoplatky za internet23,39 €19.6.201219.6.2012internet
12100330Dušan Monček OSC, Bednára 4, Prievidza, 971 01nákup termostatu 51,24 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
2012029EMS KOMPLET, s.r.o., Mojmírova 12, Prievidza, 971 01 prípojka - námestie 460,58 €19.6.201219.6.2012prípojka
25112017OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31prenájom plošiny - oprava verejného osvetlenia86,40 €19.6.201219.6.2012prenájom plošiny
120379Kováč Ľubor KOVA-TEX, Súkennícka 3051/13, Levice, 934 05nákup materiálu - hák, svorka34,44 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
120380Kováč Ľubor KOVA-TEX, Súkennícka 3051/13, Levice, 934 05nákup oceľového lanka - 400 m 187,20 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
3029016184DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina nákup stravných lístkov 1170,12 €11K55002219.6.201219.6.2012nákup stravných lístkov
1034459564Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.04.2012 - 21.05.201254,16 €zmluva o pripoj19.6.201219.6.2012telefonické poplatky
410-011MV STAVING a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza, 971 01 dopravné výkony - nakladanie zeminy - námestie 64,12 €19.6.201219.6.2012dopravné výkony
22012140Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, 036 01 Martinnákup náhradných dielov + servis - traktor Zetor Forterra384,34 €19.6.201219.6.2012servisné práce
12000156Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - námestie 1404,10 €19.6.201219.6.2012nákup stavebného materiálu
20120060Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 131,50 €19.6.201219.6.2012nákup elektro materiálu
7322428428Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola90,00 €19.6.201219.6.2012záloha - plyn - Spojená škola
2012000003RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup materiálu 233,47 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
VF2012049Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - máj 2012288,00 €19.6.201219.6.2012úètovné práce - máj 2012
008052012GR Trans s.r.o. Tužina č. 402, 972 14 Tužinaštiepkovanie drevnej hmoty2400,00 €rámcová zmluva 19.6.201219.6.2012štiepkovanie
F1120533BVH, spol. s r.o., Stavbárov 21, Prievidza 971 01školenie - zákl. špec. technika48,00 €19.6.201219.6.2012školenie
F1120509BVH, spol. s r.o., Stavbárov 21, Prievidza 971 01nákup postroja, tlmiču pádu a lana302,00 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
2012/59Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - máj 2012955,20 €zmluva o prepra19.6.201219.6.2012zvoz odpadu
12000168LKT s.r.o., ul. Štefana Furdeka 270/12, Trstená, 028 01pozáručný servis LKT238,80 €19.6.201219.6.2012servisné práce
0739158663Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.05.2012-31.05.201255,70 €990141806419.6.201219.6.2012telefonické poplatky
2012/05-10OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladnie277,25 €19.6.201219.6.2012nákup dolomitu
4František Štefan, Chvojnica č. 7, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz fekálií550,00 €19.6.201219.6.2012vývoz fekálií
2012150RNDr. Lukáň Jozef, Chvojnica č. 90, 972 13 Nitrianske Pravnonákup sadeníc 1204,80 €19.6.201219.6.2012nákup sadeníc
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €19.6.201219.6.2012plyn - záloha
12000163Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu911,09 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
2012321VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o., Šugovská dolina č. 10, Medzev, 044 25nákup struny do kosačky 104,40 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
120100184ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíta Štúra 7, 971 01 Prievidza nákup elektro materiálu 424,26 €19.6.201219.6.2012nákup elektro materiálu
560120049UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41nákup čidla spiatočky - Multicar M 2778,00 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
13100942HERZ, spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, Bratislava 850 05servisná prehliadka - kotol HERZ - Spojená škola417,60 €19.6.201219.6.2012servisné práce
4.2012Boris Richter, Jilemnického 889, Nitrianske Pravno, 972 13ažba drevnej hmoty1276,00 €zmluva o dielo19.6.201219.6.2012ažba
40/2012KOVO TOP, s.r.o., Tužina č. 26, Tužina, 972 14oprava blatníka - traktor + nerezový kôš ČOV366,00 €19.6.201219.6.2012servisné práce
41120197Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - máj 2012257,19 €09Os011219.6.201219.6.2012zneškodnenie odpadu
2012/080Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza rekvalifikačný kurz - elektrotechnik40,00 €19.6.201219.6.2012rekvalifikaèný kurz
12000169Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup cestných zábran - 4 ks2007,20 €19.6.201219.6.2012nákup materiálu
0173475278Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavapoplatky za internet23,39 €19.6.201219.6.2012internet
0173475278Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 43,40 €21.5.201221.5.2012telefonické poplatky
410-008MV STAVING a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza, 971 01 nákup materiálu - armatúra - námestie 132,92 €21.5.201221.5.2012nákup materiálu
2012018KARZOSPOL s.r.o., Radlinského 25, Piešany, 921 01príslušenstvá pre športoviská - montáž kief18,00 €21.5.201221.5.2012príslušenstvá pre športoviská
ZL912110082IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup vyžínacích hláv - kosačky 47,66 €21.5.201221.5.2012nákup materiálu
311-103-12OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31nákup a dodanie betónu - námestie418,75 €21.5.201221.5.2012nákup betonáže
311-111-12OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31nákup a dodanie betónu - námestie418,75 €21.5.201221.5.2012dodanie betonáže
12100263Dušan Monček OSC, Bednára 4, Prievidza, 971 01nákup termostatu s čidlom - ihrisko17,08 €21.5.201221.5.2012nákup materiálu
2012/04-06OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - námestie 202,94 €21.5.201221.5.2012nákup dolomitu
1033415870Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.03.2012 - 21.04.201263,32 €21.5.201221.5.2012telefonické poplatky
12000110Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - námestie 618,67 €21.5.201221.5.2012nákup materiálu
20120047Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 59,72 €21.5.201221.5.2012nákup materiálu
6738166368Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.04.2012-30.04.201253,56 €990141806421.5.201221.5.2012telefonické poplatky
7202535589Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 90,00 €21.5.201221.5.2012plyn - záloha
41112-00203Slavomír Solin DINARS, Štúrová 1355/43, Detva, 962 12nákup zveráku + doprava92,00 €120491321.5.201221.5.2012nákup materiálu
VF2012043Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - apríl 2012171,00 €21.5.201221.5.2012úètovné práce - apríl 2012
41120145Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - apríl 2012296,32 €09Os011221.5.201221.5.2012zneškodnenie odpadu
220242318Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 25,13 €30620110421.5.201221.5.2012vodné - Dom služieb
220242323Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov 15,88 €30620110421.5.201221.5.2012vodné - Klub dôchodcov
220242332Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko391,50 €30620110421.5.201221.5.2012vodné - šatne - ihrisko
220242317Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110421.5.201221.5.2012vodné - Kultúrny dom
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €21.5.201221.5.2012plyn - záloha
2012/48Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250odvoz odpadu - apríl 2012774,00 €21.5.201221.5.2012odvoz odpadu
212003TIPSTAV, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, Prievidza, 971 01rekonštrukcia strechy - bývalá ZUŠ8498,88 €21.5.201221.5.2012rekonštrukcia strechy
2012/04-10OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno doprava a práca žeriavom - stavanie 1. mája30,14 €21.5.201221.5.2012práca žeriavom
2012/05-01OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - námestie 104,69 €21.5.201221.5.2012nákup dolomitu
2František Štefan, Chvojnica č. 7, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz fekálií100,00 €21.5.201221.5.2012vývoz fekálií
3František Štefan, Chvojnica č. 7, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz fekálií70,00 €21.5.201221.5.2012vývoz fekálií
570120013UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41servisná prehliadka - Multicar M 27586,80 €21.5.201221.5.2012servisné práce
0173475278Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 15.03.2012 - 14.04.201247,69 €19.4.201219.4.2012telefonické poplatky
22011157Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, 036 01 Martinservisná prehliadka - traktor Zetor Forterra416,82 €19.4.201219.4.2012
12000060Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu228,72 €19.4.201219.4.2012nákup stavebného materiálu
12000082LKT s.r.o., ul. Štefana Furdeka 270/12, Trstená, 028 01nákup lana - LKT 252,00 €12000219.4.201219.4.2012nákup lana
20120315PASPOL s.r.o., č. 421, 972 16 Pravenecsekanie štiepky a nákup drevnej štiepky 358,43 €19.4.201219.4.2012sekanie a dodanie štiepky
3029010202DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina nákup stravných lístkov 1170,12 €11K55002219.4.201219.4.2012nákup stravných lístkov
10120072Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63meranie emisií - kotolňa Spojenej školy846,00 €19.4.201219.4.2012meranie emisií
220225059Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Hviezdoslavova 1113/3,5407,62 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - bytový dom A
220225060Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Hviezdoslavova 1114/7,9315,02 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - bytový dom B
220225062Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Hviezdoslavova 1115/11,13301,80 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - bytový dom C
220225063Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Hviezdoslavova 1116/15,17367,93 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - bytový dom D
220225065Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Hviezdoslavova 1117/19,21320,32 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - bytový dom E
220225064Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Hviezdoslavova 1118/23,25291,22 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - bytový dom F
220225061Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV A-D1,32 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - ÈOV A - D
220225097Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV E - F0,00 €30620110419.4.201219.4.2012vodné - ÈOV E - F
0078/12Branislav Ličko, BM STUDIO, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno, 972 13dodávka tabule EU a erbu120,00 €19.4.201219.4.2012dodanie materiálu
12000074Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu191,88 €19.4.201219.4.2012nákup materiálu
VF2012038Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - marec 2012213,00 €19.4.201219.4.2012úètovné práce - marec 2012
4612000141SLOVAKTUAL S.R.O., Pravenec 272, Pravenec 972 16nákup parapetov - ihrisko51,30 €19.4.201219.4.2012parapety - ihrisko
20120040Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 31,20 €19.4.201219.4.2012nákup elektro materiálu
VFA20120187AD značenie, spol. s r.o., M.R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza dodanie dopravného značenia72,54 €19.4.201219.4.2012dopravné znaèenie
410-006MV STAVING a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza, 971 01 dopravné výkony 1182,60 €19.4.201219.4.2012dopravné výkony
7212509150Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola90,00 €19.4.201219.4.2012plyn - záloha
8/2012Semčišák Štefan, Horská 896/5, 972 13 Nitrianske Pravno ažba drevnej hmoty172,76 €zmluva o dielo19.4.201219.4.2012ažba
41120095Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - marec 2012208,95 €09Os011219.4.201219.4.2012zneškodnenie odpadu
1032254937Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.02.2012 - 21.03.201218,38 €19.4.201219.4.2012telefonické poplatky
1737171885Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.03.2012-31.03.201253,04 €990141806419.4.201219.4.2012telefonické poplatky
2012/27Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250odvoz odpadu - marec 2012912,00 €zmluva o prepra19.4.201219.4.2012odvoz odpadu
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €19.4.201219.4.2012plyn - záloha
20120237GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, 971 01 PrievidzaBOZP a PO II.Q 2012360,00 €11/04/201119.4.201219.4.2012BOZP a PO II. Q 2012
2012003Jozef Fašánok, Štiavnická cesta 1403/47, Sučanyštiepkovanie drevnej hmoty1404,00 €12000319.4.201219.4.2012štiepkovanie
10120641LUMAX, s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec459,10 €19.4.201219.4.2012nákup vriec
120005CENTRE s.r.o., Stavbárov 6, Prievidza, 971 01nákup drevnej štiepky 717,60 €kúpna zmluva19.4.201219.4.2012nákup štiepky
311-079-12OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31dodávka betónu a dopravné výkony4460,74 €19.4.201219.4.2012dodávka betónu
1201154Domanik Ján- STS, s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza 1, 971 01prenájom vibračného valca36,00 €19.4.201219.4.2012prenájom valca
2012/054Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza opakované školenie obsluhy RMRP v ažbe a manipulácii dreva20,00 €19.4.201219.4.2012školenie pilèíkova
12000085Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu a dopravné výkony862,62 €19.4.201219.4.2012nákup materiálu a dopravné výkony
25112006OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31prenájom plošiny - oprava verejného osvetlenia121,20 €19.4.201219.4.2012prenájom plošiny
2012/04-05OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu 264,98 €19.4.201219.4.2012nákup dolomitu
20120031Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup sušičky - ihrisko299,00 €12000119.3.201219.3.2012sušièka Gorenje - ihrisko
70-00023KOVOPLAST spol. s r.o., Prievidzská 13/3, Nitrianske Pravno, 972 13vykonanie povrchovej úpravy - nadstavba na Multicar M 27234,00 €15.3.201215.3.2012nadstavba na Multicar
VF2012019Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - február 2012283,00 €14.3.201214.3.2012úètovné práce - február 2012
2012/23Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250odvoz odpadu - február 2012307,20 €14.3.201214.3.2012odvoz odpadu
12000040Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu140,9 €14.3.201214.3.2012nákup stavebného materiálu
2012000001RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup vodárenského materiálu a OOP237,11 €14.3.201214.3.2012nákup materiálu a OOP
2012/02-12OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a práca strojom UNC279,1 €14.3.201214.3.2012nákup dolomitu a práca strojmi
2736177652Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.02.2012-29.02.201253,64 €990141806414.3.201214.3.2012telefonické poplatky
120003CENTRE s.r.o., Stavbárov 6, Prievidza, 971 01nákup drevnej štiepky 7176,00 €14.3.201214.3.2012nákup štiepky
7262446493Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola90,00 €14.3.201214.3.2012plyn - záloha
P612110035IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup oleja, reaze, pilník - lesy236,63 €14.3.201214.3.2012nákup materiálu - lesy
201202Obec Chvojnica, Obecný úrad Chvojnica č. 24, 972 13prenájom pozemku parc. č. 43450,00 €14.3.201214.3.2012prenájom pozemku
12/2012KOVO TOP, s.r.o., Tužina č. 26, Tužina, 972 14rekonštrukcia radlice na traktor490,80 €14.3.201214.3.2012rekonštrukcia radlice
41120062Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - február 2012175,41 €09Os011214.3.201214.3.2012zneškodnenie odpadu
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €14.3.201214.3.2012plyn - záloha
2/3/2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13oprava plynového kotla - nájomné byty213,00 €14.3.201214.3.2012oprava plynového kotla
5/2012Semčišák Štefan, Horská 896/5, 972 13 Nitrianske Pravno ažba drevnej hmoty193,28 €zmluva o dielo14.3.201214.3.2012ažba
SO11/12Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - oprava defektu + prehodenie pneu52,08 €14.3.201214.3.2012servisné práce
5153806039Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 48,37 €1.3.20121.3.2012telefonické poplatky
5153805914Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 48,52 €1.3.20121.3.2012telefonické poplatky
1031216493Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.01.2012 - 21.02.20126,1 €1.3.20121.3.2012telefonické poplatky
20120023Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 19,55 €1.3.20121.3.2012nákup elektro materiálu
5150346929Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 48,52 €27.2.201227.2.2012telefonické poplatky
120100014ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíta Štúra 7, 971 01 Prievidza nákup elektro materiálu 432,23 €27.2.201227.2.2012nákup elektro materiálu
3029003211DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina nákup stravných lístkov 1170,12 €11K55002227.2.201227.2.2012nákup stravných lístkov
7227437073Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola90,00 €27.2.201227.2.2012záloha - plyn - Spojená škola
2012/013Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza opakované školenie obsluhy RMRP v ažbe a manipulácii dreva40,00 €27.2.201227.2.2012opakované školenie obsluhy RMRP v ažbe a manipulácii dreva
7297336897Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola90,00 €27.2.201227.2.2012záloha - plyn - Spojená škola
20120079GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, 971 01 PrievidzaBOZP a PO I.Q 2012360,00 €11/04/201127.2.201227.2.2012BOZP a PO I. Q 2012
002012012GR Trans s.r.o. Tužina č. 402, 972 14 Tužinaštiepkovanie drevnej hmoty912,00 €27.2.201227.2.2012štiepkovanie
22010091Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, 036 01 Martinnákup náhradných dielov - traktor Zetor Forterra32,4 €27.2.201227.2.2012nákup náhradných dielov
VFA20120039AD značenie, spol. s r.o., M.R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza dodanie dopravných značiek 166,68 €27.2.201227.2.2012nákup dopravných znaèiek
0012012Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová č. 369, 972 13 Malinovánákup ihličnatého drevo183,12 €27.2.201227.2.2012nákup ihliènatého drevo
220203363Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko128,74 €30620110427.2.201227.2.2012vodné - šatne - ihrisko
220203353Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov 4,86 €30620110427.2.201227.2.2012vodné - Klub dôchodcov
220203346Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavyúčtovanie plynu - Dom služieb12,14 €30620110427.2.201227.2.2012vodné - Dom služieb
220203345Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110427.2.201227.2.2012vodné - Kultúrny dom
0032012Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová č. 369, 972 13 Malinovánákup ihličnatého dreva261,60 €27.2.201227.2.2012nákup ihliènatého dreva
5150346305Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 34,00 €27.2.201227.2.2012telefonické poplatky
5150346939Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 23,39 €27.2.201227.2.2012telefonické poplatky
5150347054Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 48,37 €27.2.201227.2.2012telefonické poplatky
1029266685Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 5,75 €27.2.201227.2.2012telefonické poplatky
2012/03Bačík Ľubomír - BoRo, Chvojnica č. 4, 972 13 Nitrianske Pravnoažba a približovanie460,80 €27.2.201227.2.2012ažba a približovanie
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - vyúčtovanie - Dom služieb, Klub dôchodcov204,59 €27.2.201227.2.2012vyúètovanie zemného plynu
VF2012008Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - január 2012255,00 €27.2.201227.2.2012úètovné práce - január 2012
1/2012Radomír Klein, 038 23 Budiš 75nákup štiepky144,00 €27.2.201227.2.2012nákup štiepky
20120013Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 229,84 €27.2.201227.2.2012nákup elektro materiálu
3735180780Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.01.2012-31.01.201248,88 €990141806427.2.201227.2.2012telefonické poplatky
2012/01-18OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu, práca HMK, práca s UNC299,3 €27.2.201227.2.2012nákup dolomitu a práca strojmi
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1073,00 €27.2.201227.2.2012plyn - záloha
2012/4Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250odvoz odpadu - január 2012206,40 €27.2.201227.2.2012odvoz odpadu
20120113PASPOL s.r.o., č. 421, 972 16 Pravenecsekanie štiepky336,00 €27.2.201227.2.2012sekanie štiepky
3/2012Semčišák Štefan, Horská 896/5, 972 13 Nitrianske Pravno ažba drevnej hmoty243,96 €27.2.201227.2.2012ažba
2012/02-04OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a práca Hidromekom330,76 €27.2.201227.2.2012nákup dolomitu a práca strojmi
5153805799Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 23,39 €27.2.201227.2.2012telefonické poplatky
5153805290Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislavatelefonické poplatky 33,88 €27.2.201227.2.2012telefonické poplatky
SKÚŠOBNÁ VERZIA - Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter ČernákODOSLANÉ FAKTÚRY - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O. - 2012

ČísloDodávateľPredmetCelk.sumaČ.ZmluvyČ.objednávkyDoručenáZverejnenáPoznámka
1012413Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - november 2012612,00 €19.12.201219.12.2012vývoz ohradníkov
1012414Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - november 201245,00 €19.12.201219.12.2012zvoz textilu
1012415Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová, pneu - Ladce - november 20121604,11 €19.12.201219.12.2012vývoz odpadu - Hater
1012417LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK, DZ 3 A,B,C a práca pilèíka4173,13 €19.12.201219.12.2012dodanie dreva
1012418Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - december 201254,25 €nájomná zmluva19.12.201219.12.2012nájom nebytových priestorov
10124189Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - december 201286,25 €nájomná zmluva19.12.201219.12.2012nájom nebytových priestorov
1012420Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - december 2012246,67 €nájomná zmluva19.12.201219.12.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012421TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - december 2012211,67 €nájomná zmluva19.12.201219.12.2012nájom nebytových priestorov
1012422HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - december 2012179,33 €nájomná zmluva19.12.201219.12.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012423ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - december 201270,93 €nájomná zmluva19.12.201219.12.2012nájom nebytových priestorov
1012424NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - december 201255,00 €nájomná zmluva19.12.201219.12.2012nájom nebytových priestorov
1012425Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201019.12.201219.12.2012kúrenie - záloha
1012426Peter Kubíèek, Budovate¾ská 704, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 275,28 €19.12.201219.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012427Echard Kraus, Kukuèínova 679/15, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 285,78 €19.12.201219.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012428LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BO 3 A,B,C a práca pilèíka1751,86 €19.12.201219.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012429Jozef Rupe, Budovate¾ská 191/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 246,72 €19.12.201219.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012430Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno stavebná akcia - prístavba OcÚ15654,40 €19.12.201219.12.2012stavebné práce
1012431Eva Richterová, Mlynská 478/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 284,94 €19.12.201219.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012432Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva JD 3 A,B,C a práca pilèíka685,58 €19.12.201219.12.2012dodanie dreva
1012404Peter Kubíèek, Budovate¾ská 704, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 257,22 €18.12.201218.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012405Libuša Matiašková, K¾aèno è. 236, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 292,08 €18.12.201218.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012406Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva JD 3 A,B,C a práca pilèíka1183,33 €18.12.201218.12.2012dodanie dreva
1012407Peter Èièola, Chvojnica è. 61, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva Lipa II. A trieda184,40 €18.12.201218.12.2012dodanie dreva
1012408OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dreva JD 3 A,B,C a práca pilèíka1270,50 €18.12.201218.12.2012dodanie dreva
1012409Kristína Panáková, Tužina è. 248, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 316,08 €18.12.201218.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012410Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 857,96 €18.12.201218.12.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012411Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - november 20121500,00 €18.12.201218.12.2012prenájom MI
1012412Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín - november 2012121,50 €18.12.201218.12.2012vývoz cintorínov
1012366Miroslav Pálesch, Malinová è. 184, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber49,20 €26.11.201226.11.2012samozber
1012367METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 45,14 €zmluva o dielo 26.11.201226.11.2012dodanie elektroodpadu
1012368Viliam Baranèík, Kukuèínova 638/7, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 312,54 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012370Marta Unterfrancová, Nám. SNP 354/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 316,02 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012371Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - október 20121500,00 €26.11.201226.11.2012prenájom MI
1012372Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín - október 2012157,50 €26.11.201226.11.2012vývoz cintorínov
1012373Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - október 2012300,00 €26.11.201226.11.2012vývoz ohradníkov
1012374Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - október 201254,00 €26.11.201226.11.2012zvoz textilu
1012375Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - október 2012601,13 €26.11.201226.11.2012vývoz odpadu - Hater
1012376Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - október 201287,60 €4/201026.11.201226.11.2012používanie motorového vozidla
1012377Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - november 201254,25 €26.11.201226.11.2012nájom nebytových priestorov
1012378Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - november 201286,25 €26.11.201226.11.2012nájom nebytových priestorov
1012379Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - november 2012246,67 €nájomná zmluva26.11.201226.11.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012380TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - november 2012211,67 €nájomná zmluva26.11.201226.11.2012nájom nebytových priestorov
1012381HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - november 2012179,33 €nájomná zmluva26.11.201226.11.2012nájom nebytových priestorov
1012382ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - november 201270,93 €nájomná zmluva26.11.201226.11.2012nájom nebytových priestorov
1012383NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - november 201255,00 €nájomná zmluva26.11.201226.11.2012nájom nebytových priestorov
1012384Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201026.11.201226.11.2012kúrenie - záloha
1012385Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13vyúètovanie kúrenia za obdobie 19.09.2011- 31.10.20120,0 €1/201026.11.201226.11.2012vyúètovanie kúrenie
1012386METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 64,55 €zmluva o dielo 26.11.201226.11.2012dodanie elektroodpadu
1012387ECIM, s.r.o., Bernolákova 390/10, Námestovo, 029 01dodanie dreva BK 3 A,B,C1003,08 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva
1012388Dušan Bisták, Tužina è. 363, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 198,24 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012389Miroslav Proèka, Stanièná è. 68, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 302,58 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012390Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 262,32 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012391Milan Vetrák, Tužina è. 376, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 171,36 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012392LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva BO 3 A,B,C 3444,60 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva
1012393ECIM, s.r.o., Bernolákova 390/10, Námestovo, 029 01dodanie dreva BK, DZ 3 A,B,C1346,16 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva
1012394Jozef Zimmerman JOMIDACH, K¾aèno è. 432, K¾aèno, 972 14dodanie dreva JD 3 A,B,C 1556,50 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva
1012395Ján Šrenkl, Tužina è. 200, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 256,56 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012396Peter Ranuša, Tužina è. 293, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava Multicarom49,01 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva a doprava
1012397Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie211,24 €26.11.201226.11.2012dodanie vyseparovaných zložiek
1012398Jozef Šovèík, K¾aèno è. 55, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 360,72 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012399Dušan Baláž, Malinovská 291/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 330,72 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012400Juraj Èièmanec, Jilemnického 883/93, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13dodanie dreva BO 3 A,B,C a manipulácia traktorom 1054,32 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012401OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dreva JD 3 A,B,C a doprava traktorom 604,80 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012402Juraj Šiatinský, Štúrová 1086, Nitrianske Pravno, 972 13 dodanie paliva, doprava Multicarom49,01 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva a doprava
1012403p. Perský, Solka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 128,04 €26.11.201226.11.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012352LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka3782,84 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva
1012352LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka3782,84 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva
1012353Ivan Gross, Budovate¾ská 209/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 289,98 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012356IHT NY s.r.o., Mateja Bela 962/3, Nováky, 972 71vyseparované Pet f¾aše a fólia193,30 €26.10.201226.10.2012vyseparované Pet f¾aše
1012357Vladimír Dodok, Dlhá 564/90, Nitrianske Pravnododanie dreva - samozber66,00 €26.10.201226.10.2012samozber
1012358VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41dodanie vyseparovaných sklenených èrepov131,33 €zmluva o dielo 26.10.201226.10.2012vyseparované èrepy sklenené
1012359LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka2601,42 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva
1012360Drevovýroba Juraj LIener s.r.o., Cíge¾ è. 284, Cíge¾, 971 01dodanie dreva SM,JD 3 A,B,C671,52 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva
1012361Marián Lièko, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 288,30 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012362Rudolf Choleva, Tužina è. 375, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 239,76 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012363Ing. Tomáš Šujan, Poluvsie è. 161, Pravenec, 972 16dodanie dreva SM,JD 3 A,B,C 2492,83 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva
1012364ECIM, s.r.o., Bernolákova 390/10, Námestovo, 029 01dodanie dreva BK 3 A,B,C 1279,80 €26.10.201226.10.2012dodanie dreva
1012365Milan Jakubjak, Štúrová 1001, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber127,20 €26.10.201226.10.2012samozber
1012301Silvia Lissová, Dlhá 501/87, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 274,86 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012302Juraj Šiatinský, Štúrová 1086, Nitrianske Pravno, 972 13 dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 292,08 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012303Katarína Ivinová, Malinovská, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 319,38 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012304RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 313,50 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012305Ján Vnuèko, T. G. Masaryka 1069/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 358,86 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012306Peter Oller - INTERGIPS, J. Damku 762/6, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13nájom nebytových priestorov - sociálne zariadenie športový štadión 1300,00 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012307Peter Oller - INTERGIPS, J. Damku 762/6, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13nájom nebytových priestorov - skladové priestory budovy Kultúrneho domu557,76 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012308Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 211,20 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012309p. Blašková, Malinová è. 235, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 345,36 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012310¼ubica Hanzlíková, Tužina è. 451, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 386,64 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012311Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 341,04 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012312Tibor Streicher, Vyšehradné 861/49, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 266,46 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012313Vojtech Jelšic, T.G.Masaryka 1066/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber46,20 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva
1012314Ján Domanik - STS, s.r.o., Po¾nohospodárov 6, Prievidza, 971 01dodanie dreva SM, JD 3 A,B,C 1158,70 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva
1012315Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - september 20121500,00 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012prenájom MI
1012316Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - knižnica Dom služieb - III. Q 201290,00 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012317Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom budovy Klubu dôchodcov - III. Q 20121050,00 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012318Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín - september 2012148,50 €15.10.201215.10.2012vývoz cintorínov
1012319Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - september 2012504,00 €15.10.201215.10.2012vývoz ohradníkov
1012320Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - september 201258,50 €15.10.201215.10.2012zvoz textilu
1012321Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová, Cementáreò - Ladce - september 2012594,34 €15.10.201215.10.2012vývoz odpadu - Hater
1012322Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno údržba verejnej zelene - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné - september 2012432,00 €15.10.201215.10.2012údržba zelene
1012323Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - september 2012112,38 €4/201015.10.201215.10.2012používanie motorového vozidla
1012324¼uboš Líška, Prievidzská, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 291,18 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012325Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie590,47 €15.10.201215.10.2012dodanie vyseparovaných zložiek
1012326Marcel Šujan, Malinovská 295, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 348,36 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012327Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - október 201254,25 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012328Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - október 201286,25 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012329Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - október 2012246,67 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012330TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - október 2012211,67 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012331HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - október 2012179,33 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012332ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - október 201270,93 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012333NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - október 201255,00 €nájomná zmluva15.10.201215.10.2012nájom nebytových priestorov
1012334Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201015.10.201215.10.2012kúrenie - záloha
1012335Ivan Gross, Budovate¾ská 209/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 211,02 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012336PASPOL s.r.o., Pravenec è. 421, Pravenec, 972 16dodanie dreva BO, SM, BK a práca pilèíka1106,28 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva
1012337Daniel Šiatinská, Malinovská 284/30, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 286,62 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012338Stanislav Zoreník, So¾ná 744/19, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 268,56 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012339RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom78,65 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva a doprava
1012340Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilinadodanie papiera a lepenky59,28 €15.10.201215.10.2012papier a lepenka
1012341Renáta Štancelová, Mlynská 483/32, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 225,60 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012342Štefan Protschka, Športová 454/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 297,54 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012343Štefan Protschka, Športová 454/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom49,01 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva a doprava
1012344Štefan Záhorský, Štúrová 632/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 340,80 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012345Júlia Verešová, Tužina è. 348, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 362,16 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012346Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno práce lesníka, OLH II. polrok/2012 7200,00 €15.10.201215.10.2012práce OLH
1012347PASPOL s.r.o., Pravenec è. 421, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 1232,40 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva
1012348PASPOL s.r.o., Pravenec è. 421, Pravenec, 972 16dodanie dreva SM,JD, BK a práca pilèíka2071,92 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva
1012349Libuša Matiašková, K¾aèno è. 236, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 374,64 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012350Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 330,30 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012351Ladislav Schon, Šulekova 11, Prievidza, 971 01dodanie dreva - samozber53,70 €15.10.201215.10.2012dodanie dreva - samozber
1012230METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu99,40 €zmluva o dielo 12.9.201212.9.2012elektroodpad
1012268Drevodev s.r.o., Pravenec è. 423, Pravenec, 972 16dodanie reziva 686,70 €kúpna zmluva12.9.201212.9.2012dodanie reziva
1012269Alojz Gregor, Turèianska 556/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber165,00 €12.9.201212.9.2012samozber
1012270Beáta Kminiaková, Tužina è. 480, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 193,68 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012271Marta Vráblová, Dlhá ulica, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom78,65 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva a doprava
1012272LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva BO 3 A,B,C a práca pilèíka4544,03 €kúpna zmluva 2/12.9.201212.9.2012dodanie dreva
1012273Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilinadodanie papiera a lepenky43,20 €kúpna zmluva12.9.201212.9.2012papier a lepenka
1012274Igor Vlk - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 724,32 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012275Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - august 20121500,00 €4/201012.9.201212.9.2012prenájom MI
1012276Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín - august 201294,50 €12.9.201212.9.2012vývoz cintorínov
1012277Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - august 2012576,00 €12.9.201212.9.2012vývoz ohradníkov
1012278Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - august 201254,00 €12.9.201212.9.2012zvoz textilu
1012279Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová, Cementáreò - Ladce - august 20121739,92 €12.9.201212.9.2012vývoz odpadu - Hater
1012280Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno údržba verejnej zelene - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné - august 2012432,00 €12.9.201212.9.2012údržba zelene
1012281Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - august 201287,96 €4/201012.9.201212.9.2012používanie motorového vozidla
1012282Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - september 201254,25 €nájomná zmluva12.9.201212.9.2012nájom nebytových priestorov
1012283Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - september 201286,25 €nájomná zmluva12.9.201212.9.2012nájom nebytových priestorov
1012284Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - september 2012246,67 €nájomná zmluva12.9.201212.9.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012285TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - september 2012211,67 €nájomná zmluva12.9.201212.9.2012nájom nebytových priestorov
1012286HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - september 2012179,33 €nájomná zmluva12.9.201212.9.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012287ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - september 201270,93 €nájomná zmluva12.9.201212.9.2012nájom nebytových priestorov
1012288NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - september 201255,00 €nájomná zmluva12.9.201212.9.2012nájom nebytových priestorov
1012289Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201012.9.201212.9.2012kúrenie - záloha
1012290Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádodanie dreva BO 3 A,B,C, JD 3 A,B,C2166,50 €kúpna zmluva12.9.201212.9.2012dodanie dreva
1012291Igor Vlk - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 2645,28 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012292Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádodanie dreva JD 3 A,B,C4484,16 €kúpna zmluva12.9.201212.9.2012dodanie dreva
1012293LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva BO 3 A,B,C a práca pilèíka2348,18 €2/201212.9.201212.9.2012dodanie dreva
1012294VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41dodanie èrepov sklenených 119,93 €09Os011212.9.201212.9.2012dodávka èrepov sklenených
1012295Vojtech Jelšic, T.G.Masaryka 1066/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber46,20 €12.9.201212.9.2012samozber
1012296Peter Krpelan, Štefánikova 123/21, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 14,04 €12.9.201212.9.2012doprava traktorom
1012297Lukáš Poliak, Žltá 309/5, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 305,10 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012298KOVOPLAST spol. s r.o., Prievidzská 13/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 323,16 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012299Elena Lukáèová, Gagarinova 114/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom157,30 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva a doprava
1012300Rudolf Gross, Malinovská 258/82, Nitrianske Pravo, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 307,20 €12.9.201212.9.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012259Emil Štancel, Tužina è. 163, Tužina, 972 14doprava a manipulácia traktorom 73,94 €22.8.201222.8.2012doprava traktorom
1012260Emil Štancel, Tužina è. 163, Tužina, 972 14doprava a manipulácia traktorom 51,48 €22.8.201222.8.2012doprava traktorom
1012261Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 664,80 €22.8.201222.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012262František Jamrich, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 293,34 €22.8.201222.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012263¼ubomír Gáplovský, Vyšehradné è. 862/51, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 305,94 €22.8.201222.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012264Mário Hagara, Turèianska 541, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 589,62 €22.8.201222.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012265Anton Brezáni, Budovate¾ská 200/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 274,44 €22.8.201222.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012266p. Bátora, Chvojnicadodanie dreva - samozber13,20 €22.8.201222.8.2012samozber
1012267LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C, JD 3 A,B,C, SM 3 A,B,C5441,11 €kúpna zmluva 2/22.8.201222.8.2012dodanie dreva
1012237Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater, Handlová, Vetropack, Nemšová - júl 20121665,16 €13.8.201213.8.2012vývoz odpadu - Hater, Vetropack
1012238Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno údržba verejnej zelene - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné - jún,júl 2012750,00 €13.8.201213.8.2012údržba zelene
1012240Dagmar Masaryková, Solka è. 760/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 353,40 €13.8.201213.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012241Marek Šinko, Solka è. 750, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 200,40 €13.8.201213.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012242Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - august 201254,25 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov
1012243Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - august 201286,25 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov
1012244Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - august 2012246,67 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012245TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - august 2012211,67 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov
1012246HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - august 2012179,33 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012247ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - august 201270,93 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov
1012248NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - august 201255,00 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov
1012249Félix Kubala, Mlynská 437/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber19,80 €13.8.201213.8.2012samozber
1012250Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €zmluva o dodávk13.8.201213.8.2012kúrenie - záloha
1012251František Oboòa-TERMONT, Lazany è. 154, Lazany, 972 11drevo SM 3C, palivo, BO 3C, palivo463,75 €13.8.201213.8.2012dodanie dreva
1012252Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo SM 3A,B,C7409,72 €13.8.201213.8.2012dodanie dreva
1012253¼uboš Petruch, Budovate¾ská 213/8, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber46,20 €13.8.201213.8.2012samozber
1012254Štefan Bielik, K¾aèno è. 42, K¾aèno, 972 15dodanie dreva - samozber72,60 €13.8.201213.8.2012samozber
1012255MV STAVING a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza, 971 01 nájom nebytových priestorov 3450,00 €nájomná zmluva13.8.201213.8.2012nájom nebytových priestorov
1012256Marek Šinko, Solka è. 750, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 329,04 €13.8.201213.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012257Rudolf Gross, Malinovská 258/82, Nitrianske Pravo, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 292,50 €13.8.201213.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012258Pavel Valko, M.R.Štefánika 139/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 345,42 €13.8.201213.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012226LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo SM 3A,B,C5661,04 €2/201210.8.201210.8.2012dodanie dreva
1012227LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C, JD 3 A,B,C, SM 3 A,B,C3785,56 €2/201210.8.201210.8.2012dodanie dreva
1012228Marián Boško, Štúrová 636, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber34,20 €10.8.201210.8.2012samozber
1012229Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilinadodanie papiera a lepenky44,16 €kúpna zmluva10.8.201210.8.2012papier a lepenka
1012231RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 219,42 €10.8.201210.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012232Maquita s.r.o., Bakalárska 2, Prievidza, 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 723,84 €10.8.201210.8.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012233Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - júl 20121500,00 €4/201010.8.201210.8.2012prenájom MI
1012234Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín - júl 201281,00 €10.8.201210.8.2012vývoz cintorínov
1012235Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - júl 2012288,00 €10.8.201210.8.2012vývoz ohradníkov
1012236Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - júl 201254,00 €10.8.201210.8.2012zvoz textilu - júl 2012
1012184Ondrej Drábik, Malinovská 698/69dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 321,06 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012185Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C, SC 3 A,B,C, SM 3 A,B,C2294,80 €kúpna zmluva20.7.201220.7.2012dodanie dreva
1012186Alfréd Galáè, Solka 753/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 670,26 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012187¼uboš Petruch, Budovate¾ská 213/8, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva628,74 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva
1012188Milan Lovèický, Školská 367, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 320,64 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012189Anna Zacharová, Dlhá 586/46, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie SM 3 A,B,C a manipulácia traktorom 596,04 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012190Kamil Kobza LI-KO, K¾aèno è. 174, K¾aèno, 972 15dodanie dreva SM 3 B,C2117,95 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva
1012191Milan Vetrák, Tužina è. 376, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 197,52 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012192Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 193,20 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012193Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 179,76 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012194Viktor Karwacký, Poluvsie è. 229, Poluvsie, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 204,72 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012195Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilinadodanie vlnitej lepenky55,80 €kúpna zmluva20.7.201220.7.2012odpadový papier
1012196Beáta Kminiaková, Tužina è. 480, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 369,36 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012197Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - jún 20121500,00 €4/201020.7.201220.7.2012prenájom MI
1012198Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - II.Q 2012 - knižnica - Dom služieb90,00 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1012199Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - II.Q 2012 - Klub dôchodcov1050,00 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1012200Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín - jún 201285,50 €20.7.201220.7.2012vývoz cintorínov
1012201Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - ohradníky - jún 2012468,00 €20.7.201220.7.2012vývoz ohradníkov
1012202Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - jún 201258,50 €20.7.201220.7.2012zvoz textilu - jún 2012
1012203Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater, Handlová - jún 20121660,31 €20.7.201220.7.2012vývoz odpadu - Hater
1012204Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - jún 201279,32 €4/201020.7.201220.7.2012používanie motorového vozidla
1012205LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C910,73 €kúpna zmluva20.7.201220.7.2012odber akostného dreva
1012206Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - júl 201254,25 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1012207Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - júl 201286,25 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1012208Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - júl 2012246,67 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012209TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - júl 2012211,67 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1012210HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - júl 2012179,33 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1012211ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - júl 201270,93 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1012212NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - júl 201255,00 €nájomná zmluva20.7.201220.7.2012nájom nebytových priestorov
1012213Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201020.7.201220.7.2012kúrenie - záloha
1012214Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo SM 3A,B,C485,47 €kúpna zmluva20.7.201220.7.2012odber akostného dreva
1012215Vladimír Šlabiár, Prievidzská 47, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber56,10 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva
1012216Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilinadodanie papiera a lepenky360,00 €kúpna zmluva20.7.201220.7.2012odpadový papier
1012217Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C1987,02 €kúpna zmluva20.7.201220.7.2012odber akostného dreva
1012218VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41sklo biele236,59 €rámcová kúpna z20.7.201220.7.2012dodávka èrepov sklenených
1012219VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41sklo farebné142,27 €rámcová kúpna z20.7.201220.7.2012dodávka èrepov sklenených
1012220Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C + manipulácia pilèík136,50 €kúpna zmluva20.7.201220.7.2012odber akostného dreva
1012221Bertin Vríèan, Nádražná 85/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 221,10 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012222Vladimír Šlabiár, Prievidzská 47, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 225,36 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012223LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C, SMC 3 A,B,C3912,64 €2/201220.7.201220.7.2012odber akostného dreva
1012224Beáta Kminiaková, Tužina è. 480, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 183,12 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012225Alena Gregorová, Solka 771, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 339,96 €20.7.201220.7.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012147Karol Lièko, M. R. Štefánika 716/35, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 277,38 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012148Jaroslav Bulík, M. R. Štefánika 129/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 310,14 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012149Lýdia Timková, Kukuèínova 696/20, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 294,60 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012150LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BK 3 A,B,C1182,60 €2/201219.6.201219.6.2012dodanie dreva
1012151Rudolf Elischer, Dlhá 570, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 342,90 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012152Emil Filkorn, M. R. Štefánika 124/23, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 316,02 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012153Dezider Farkaš, Vyšehradné 836, Nitrianske Pravno, 972 13drevo BO 3A,B,C24,02 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva
1012154Július Muèka, Vyšehradné 845, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 337,02 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012155Maquita s.r.o., Bakalárska 2, Prievidza, 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 321,06 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012156Bohuslav Jankulár, Kollárová 686/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 321,06 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012157Anton Brezányi, Budovate¾ská 200/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber72,00 €19.6.201219.6.2012samozber
1012158Maquita s.r.o., Bakalárska 2, Prievidza, 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 307,62 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012159Vojtech Plander, Jilemnického 920/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 340,80 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012160Tibor Baniar, Pravenec è. 49, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 349,68 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012161Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 288,72 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012162Maquita s.r.o., Bakalárska 2, Prievidza, 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 360,12 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012163Marek Štefan, Chvojnica è. 47, Nitrianske Pravnododanie dreva - samozber66,00 €19.6.201219.6.2012samozber
1012164Ján Lacko, Solka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber151,80 €19.6.201219.6.2012samozber
1012165Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - máj 20121500,00 €19.6.201219.6.2012prenájom MI
1012166Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - máj 2012633,00 €19.6.201219.6.2012vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - máj 2012
1012167Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu a vývoz odpadu - máj 20121018,60 €19.6.201219.6.2012zvoz textilu a vývoz odpadu - máj 2012
1012168Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - máj 201285,02 €19.6.201219.6.2012používanie motorového vozidla
1012169Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno údržba verejnej zelene - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné - máj 2012576,00 €19.6.201219.6.2012údržba zelene
1012170Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - jún 201254,25 €nájomná zmluva19.6.201219.6.2012nájom nebytových priestorov - jún 2012
1012171Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - jún 201286,25 €nájomná zmluva19.6.201219.6.2012nájom nebytových priestorov - jún 2012
1012172Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov - jún 2012246,67 €nájomná zmluva19.6.201219.6.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - jún12
1012173TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - jún 2012211,67 €nájomná zmluva19.6.201219.6.2012nájom nebytových priestorov - jún 2012
1012174HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom + služby súvisiace s nájom 179,33 €nájomná zmluva19.6.201219.6.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - jún12
1012175ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - jún 201270,93 €nájomná zmluva19.6.201219.6.2012nájom nebytových priestorov - jún 2012
1012176NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - jún 201255,00 €nájomná zmluva19.6.201219.6.2012nájom nebytových priestorov - jún 2012
1012177Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €zmluva o dodávk19.6.201219.6.2012kúrenie - záloha
1012178Tibor Ložek, Malinová è. 88, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 204,24 €19.6.201219.6.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012179METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01odvoz elektroodpadu57,82 €zmluva o dielo 19.6.201219.6.2012elektroodpad
1012180Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinováodber dreva BO 3 A,B,C, SM 3 A,B,C, SC 3 A,B,C11828,35 €19.6.201219.6.2012odber akostného dreva
1012181Marek Štefan, Chvojnica è. 47, Nitrianske Pravnododanie dreva - samozber52,80 €19.6.201219.6.2012samozber
1012182IHT NY s.r.o., Mateja Bela 962/3, Nováky, 972 71vyseparované Pet f¾aše a fólia172,69 €19.6.201219.6.2012odber vyseparovaných Pet fliaš a fólie
1012183Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinováodber dreva BO 3 A,B,C1685,29 €19.6.201219.6.2012odber akostného dreva
1012110Echard Kraus, Kukuèínova 679/15, Nitrianske Pravno, 972 13drevo, doprava a manipulácia traktorom323,16 €21.5.201221.5.2012
1012111Viliam Krebes, M. R. Štefánika 125/40, Nitrianske Pravno, 972 13drevo, doprava a manipulácia traktorom318,54 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012112Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C1283,94 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012113Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilinadodaný odpadový papier346,56 €21.5.201221.5.2012odpadový papier
1012114JUDr. Peter Barlok, Školská 666, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva a doprava Multicarom89,26 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva, doprava Multicarom
1012115Lýdia Chrenovská, Turèianska 544/40, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 337,86 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012116Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C1282,34 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012117Ing. Horst Antol, Turcelová 244/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 295,44 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012118Róbert Dírer, Vyšehradné è. 865, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber99,00 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012119Jaroslav Smatana, Štúrová 657, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber16,20 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012120Mária Dulovcová, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom10,61 €21.5.201221.5.2012doprava Multicarom
1012121Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilinadodanie odpadového papiera90,36 €21.5.201221.5.2012odpadový papier
1012122Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - apríl 20121500,00 €21.5.201221.5.2012prenájom MI
1012123Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - apríl 2012720,00 €21.5.201221.5.2012vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - apríl 2012
1012124Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu a vývoz odpadu - apríl 20121066,72 €21.5.201221.5.2012zvoz textilu a vývoz odpadu - apríl 2012
1012125Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - apríl 201257,54 €4/201021.5.201221.5.2012používanie motorového vozidla
1012126METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01odvoz elektroodpadu87,12 €21.5.201221.5.2012elektroodpad
1012127Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom + služby súvisiace s nájom - máj 201254,25 €nájomná zmluva21.5.201221.5.2012nájom nebytových priestorov - máj 2012
1012128Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - máj 201286,25 €nájomná zmluva21.5.201221.5.2012nájom nebytových priestorov - máj 2012
1012129Ing.Jozef Ïurica, Tužina è. 40nájom + služby súvisiace s nájom - máj 2012246,67 €nájomná zmluva21.5.201221.5.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - máj 2012
1012130TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - máj 2012211,67 €nájomná zmluva21.5.201221.5.2012nájom nebytových priestorov - máj 2012
1012131HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom + služby súvisiace s nájom - máj 2012179,33 €nájomná zmluva21.5.201221.5.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - máj 2012
1012132ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - máj 201270,93 €nájomná zmluva21.5.201221.5.2012nájom nebytových priestorov - máj 2012
1012133NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - máj 201255,00 €nájomná zmluva21.5.201221.5.2012nájom nebytových priestorov - máj 2012
1012135Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C424,00 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012136Ivan Èmelo, Nám. SNP 303, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber49,20 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012137IHT NY s.r.o., Mateja Beka 962/3, Nováky, 972 71vyseparované Pet f¾aše a fólia130,36 €kúpna zmluva21.5.201221.5.2012vyseparované odpady z obalov
1012138Jozef Filkorn, Štúrová 1018/55, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber53,40 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012139Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201021.5.201221.5.2012kúrenie - záloha
1012140VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41sklo farebné134,98 €rámcová kúpna z21.5.201221.5.2012dodávka èrepov sklenených
1012141Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C685,60 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012142LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C2880,70 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva
1012143Alojz Weserle, Kollárová 1047/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 310,98 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012144Michal Mešan, Žltá 320/58, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 283,26 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012145Miroslav Kúdela, Prievidzská 23/23, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 308,46 €21.5.201221.5.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012146Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno lesník, OLH - I. polrok 20127200,00 €21.5.201221.5.2012práce lesníka, OLH - I. polrok 2012
1012208MTJ FO Pravenec, Pravenec, 972 16prenájom MI - I. Q 201256,30 €11.5.201211.5.2012prenájom MI
1012109Ladislav Èièmanec, Vyšehradné è. 833, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber64,20 €11.5.201211.5.2012samozber
1012069Ing. Rastislav Murgaš - Atyp ateliér, Dolná Ždaòa 63, 966 01 Hliník nad Hronomnájom nebytových priestorov a interiérového vybavenia - rok 20126977,52 €19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov
1012070LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C2624,26 €2/201219.4.201219.4.2012dodanie dreva
1012071Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01 palivo, doprava a manipulácia traktorom153,35 €1/201219.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012072Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - ihrisko - marec 20121500,00 €4/200919.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - marec 2012
1012073Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - knižnica -Dom služieb - I. Q 201290,00 €19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - I.Q 2012
1012074Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - I. Q 20121050,00 €19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - I.Q 2012
1012075Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - marec 20121039,20 €19.4.201219.4.2012vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - marec 2012
1012076Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zimná údržba - zvoz posypového materiálu a zametanie miestnych komunikácií - marec 2012511,50 €19.4.201219.4.2012zber posypového materiálu a zametanie
1012077Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu a vývoz odpadu - marec 2012839,56 €19.4.201219.4.2012zvoz textilu a vývoz odpadu - marec 2012
1012078Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - marec 201299,30 €19.4.201219.4.2012používanie motorového vozidla
1012079Peter Meliška, Turèianska 540/48, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 83,30 €19.4.201219.4.2012doprava traktorom
1012080Marek Balèirák, Nám. SNP 156, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 12,64 €19.4.201219.4.2012doprava traktorom
1012081Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - apríl 201254,25 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - apríl 2012
1012082Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - apríl 201286,25 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - apríl 2012
1012083Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom + služby súvisiace s nájom - apríl 2012246,67 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - apríl 2012
1012084TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - apríl 2012211,67 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - apríl 2012
1012085HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - apríl 2012179,33 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - apríl 2012
1012086ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - apríl 201270,93 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - apríl 2012
1012087NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - apríl 201255,00 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - apríl 2012
1012088Jana Vrábelová, Školská 1058/10, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - apríl 201229,65 €nájomná zmluva19.4.201219.4.2012nájom nebytových priestorov - apríl 2012
1012089Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201019.4.201219.4.2012kúrenie - záloha
1012090Ing. Ján Pauèek, Kukuèínova 688/4, Nitrianske Pravno, 972 13doprava traktorom16,85 €19.4.201219.4.2012doprava traktorom
1012091VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41sklo biele250,73 €rámcová kúpna z285341/SLE10319.4.201219.4.2012dodávka èrepov sklenených
1012092VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41sklo farebné112,63 €rámcová kúpna z285341/SLE10319.4.201219.4.2012dodávka èrepov sklenených
1012093Anton Dragula - PITRA, Brodzany è. 295, Brodzany, 958 42nákup ihliènatého drevo JD 3 A,B,C1978,08 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva
1012094Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C1377,60 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva
1012095IHT NY s.r.o., Mateja Beka 962/3, Nováky, 972 71vyseparované Pet f¾aše a fólia192,16 €19.4.201219.4.2012vyseparované odpady z obalov
1012096Jaroslav Lièko, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13listnaté palivo - samozber66,00 €19.4.201219.4.2012samozber
1012097Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13palivo, doprava a manipulácia traktorom309,72 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012098Marcel Šujan, Malinovská 295, Nitrianske Pravno, 972 13palivo, doprava a manipulácia traktorom285,36 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012099Ing. Ján Pauèek, Kukuèínova 688/4, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 16,85 €19.4.201219.4.2012doprava traktorom
10120100Ing. Vladimír Bielický - DREVOS, Malinová è. 369, 972 13 Malinovádrevo BO 3A,B,C2704,90 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva
1012101Dušan Boïa, Kukuèínová 687/2, Nitrianske Pravno, 972 13drevo, doprava a manipulácia traktorom313,08 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012102Jozef So¾ava, Športová 455, Nitrianske Pravno, 972 13palivo, doprava a manipulácia traktorom55,75 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012103Teodor Kováèik, Turcelová 226/19, Nitrianske Pravno, 972 13drevo, doprava a manipulácia traktorom294,18 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012104Telovýchovná jednota Partizán Malinová, è. 23, Malinová, 972 13prenájom MI - I. Q 201268,30 €19.4.201219.4.2012prenájom MI
1012105František Polónyi, Štúrová 640/33, Nitrianske Pravno, 972 13drevo, doprava a manipulácia traktorom348,66 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012106Libor Gombarèek, Kukuèínova 685/11, Nitrianske Pravno, 972 13drevo, doprava a manipulácia traktorom259,01 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012107Anton Dragula - PITRA, Brodzany è. 295, Brodzany, 958 42drevo BK 3 A,B,C1169,74 €19.4.201219.4.2012dodanie dreva
1012066PASPOL s.r.o., è. 421, 972 16 Pravenecdrevo, doprava a manipulácia traktorom170,88 €15.3.201215.3.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012068LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C3943,76 €2/201214.3.201214.3.2012dodanie dreva
1012045Ing. Rastislav Murgaš - Atyp ateliér, Dolná Ždaòa 63, 966 01 Hliník nad Hronomnájom nebytových priestorov 6987,72 €9.3.20129.3.2012nájom
1012046Vlk Igor - súkromná firmapalivo, doprava a manipulácia traktorom1020,67 €1/20129.3.20129.3.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012047RNDr. Lukáò Jozef, Chvojnica è. 90, 972 13 Nitrianske Pravnozimná údržba135,00 €9.3.20129.3.2012vykonanie zimnej údržby - február 2012
1012048Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom sociálneho zariadenia MTJ 1500,00 €9.3.20129.3.2012prenájom sociálneho zariadenia MTJ - ihrisko - február 2012
1012049Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu a vývoz odpadu - február 2012509,60 €9.3.20129.3.2012zvoz textilu a vývoz odpadu - február 2012
1012050Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - február 2012126,00 €9.3.20129.3.2012vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - február 2012
1012051Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zimná údržba - február 2012407,87 €9.3.20129.3.2012vykonanie zimnej údržby - február 2012
1012052Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - január, február 2012160,26 €4/20109.3.20129.3.2012používanie motorového vozidla
1012053Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - marec 201254,25 €9.3.20129.3.2012nájom nebytových priestorov - marec 2012
1012054Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - marec 201286,25 €9.3.20129.3.2012nájom nebytových priestorov - marec 2012
1012055Ing.Jozef Ïurica, Tužina è. 40nájom + služby súvisiace s nájom - marec 2012246,67 €9.3.20129.3.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - marec 2012
1012056TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - marec 2012211,67 €9.3.20129.3.2012nájom nebytových priestorov - marec 2012
1012057HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom + služby súvisiace s nájom - marec 2012179,33 €9.3.20129.3.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - marec 2012
1012058ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - marec 201270,93 €9.3.20129.3.2012nájom nebytových priestorov - marec 2012
1012059NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - marec 201255,00 €9.3.20129.3.2012nájom nebytových priestorov - marec 2012
1012060Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13plyn - záloha - Spojená škola4165,00 €9.3.20129.3.2012plyn - záloha
1012061Ružena Hagarová - HP HAGARA, Rudolfa Jašíka 652/14, Partizánske 958 01palivo, doprava a manipulácia traktorom286,80 €9.3.20129.3.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012062Bisták Dušan, Tužina è. 363, Tužina, 972 14 palivo, doprava a manipulácia traktorom168,24 €9.3.20129.3.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012063Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno úprava lesných ciest a protipožiarnej nádrže1875,52 €9.3.20129.3.2012úprava lesných ciest a protipožiarnej nádrže
1012064LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C1488,38 €2/20129.3.20129.3.2012dodanie dreva
1012065ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04vyseparované odpady z obalov - èiastoèná refundácia nákladov1113,60 €70/009/Ob9.3.20129.3.2012vyseparované odpady z obalov
1012067LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14drevo BO 3A,B,C7177,57 €2/20129.3.20129.3.2012dodanie dreva
1012001Jarmila Solèányová - holièstvonájom 86,25 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - január 2012
1012002Kaderníctvo JANNETnájom 54,25 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - január 2012
1012003Ing.Jozef Ïuricanájom + služby súvisiace s nájom 246,67 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - január 2012
1012004TELEMARKETnájom 211,67 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - január 2012
1012005HORNONITRIE - obèianske združenie nájom + služby súvisiace s nájom 179,33 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - január 2012
1012006ELAR - Martin Lúbiknájom 70,93 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - január 2012
1012007NORP, s.r.o.nájom 55,00 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - január 2012
1012008Spojená škola - Základná škola s materskou školoukúrenie - záloha4165,00 €1/201024.2.201224.2.2012mesaèná záloha na základe splátkového kalendára
1012009Cicková Janapalivo, doprava a manipulácia traktorom174,96 €24.2.201224.2.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012010p. Popelkadrevo, doprava a manipulácia traktorom277,80 €24.2.201224.2.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012011PASPOL s.r.o.dodanie dreva1014,62 €24.2.201224.2.2012dodanie dreva
1012012VETROPACK Nemšová s.r.o.sklo farebné142,73 €285341/SLE10324.2.201224.2.2012dodávka èrepov sklenených
1012013Baèík ¼ubomír - BoRoodber dreva BO 3 A,B,C3044,40 €2/201224.2.201224.2.2012odber akostného dreva
1012014Zberné suroviny a.s.odpadový papier28,80 €24.2.201224.2.2012dodanie odpadového papiera - lepenka vlnitá
1012015Ivan Habrúòdrevo, doprava a manipulácia traktorom289,98 €24.2.201224.2.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012016Matušík ¼udevítdoprava Multicarom10,61 €24.2.201224.2.2012doprava Multicarom
1012017Líška ¼ubošdoprava Multicarom10,61 €24.2.201224.2.2012doprava Multicarom
1012018Vlk Igor - súkromná firmadrevo, doprava a manipulácia traktorom1041,7 €1/201224.2.201224.2.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012019Obecný úrad Nitrianske Pravnoprenájom sociálneho zariadenia MTJ 1500,00 €24.2.201224.2.2012prenájom sociálneho zariadenia MTJ - ihrisko - január 2012
1012020Obecný úrad Nitrianske Pravnozvoz textilu a vývoz odpadu 54,00 €24.2.201224.2.2012zvoz textilu a vývoz odpadu - január 2012
1012022Obecný úrad Nitrianske Pravnovývoz odpadu - cintorín a ohradníky54,00 €24.2.201224.2.2012vývoz odpadu - cintorín a ohradníky - január 2012
1012023Obecný úrad Nitrianske Pravnozimná údržba868,72 €24.2.201224.2.2012vykonanie zimnej údržby a použitý posypový materiál - január 2012
1012024Jarmila Solèányová - holièstvonájom 86,25 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - február 2012
1012025Kaderníctvo JANNETnájom 54,25 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - február 2012
1012026Ing.Jozef Ïuricanájom + služby súvisiace s nájom 246,67 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - február 2012
1012027TELEMARKETnájom 211,67 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - február 2012
1012028HORNONITRIE - obèianske združenie nájom + služby súvisiace s nájom 179,33 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - február 2012
1012029ELAR - Martin Lúbiknájom 70,93 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - február 2012
1012030NORP, s.r.o.nájom 55,00 €24.2.201224.2.2012nájom nebytových priestorov - február 2012
1012031Spojená škola - Základná škola s materskou školoukúrenie - záloha4165,00 €1/201024.2.201224.2.2012mesaèná záloha na základe splátkového kalendára
1012032COOP Jednota Prievidza zimná údržba54,00 €24.2.201224.2.2012vykonanie zimnej údržby - január 2012
1012033KELLY TRANSzimná údržba281,34 €24.2.201224.2.2012vykonanie zimnej údržby - január 2012
1012034IHT NY s.r.o.vyseparované Pet f¾aše a fólia377,4 €24.2.201224.2.2012odber vyseparovaných Pet fliaš a fólie
1012035Jarmila Solèányová - holièstvovyúètovanie plynu - Dom služieb404,93 €24.2.201224.2.2012vyúètovanie zemného plynu
1012036Kaderníctvo JANNETvyúètovanie plynu - Dom služieb254,71 €24.2.201224.2.2012vyúètovanie zemného plynu
1012037Ing.Jozef Ïuricavyúètovanie plynu - Dom služieb-217,87 €24.2.201224.2.2012vyúètovanie zemného plynu
1012038HORNONITRIE - obèianske združenie vyúètovanie plynu - Dom služieb165,83 €24.2.201224.2.2012vyúètovanie zemného plynu
1012039TELEMARKETvyúètovanie plynu - Dom služieb745,33 €24.2.201224.2.2012vyúètovanie zemného plynu
1012040Slovenská pošta, a.s.vyúètovanie plynu - Dom služieb1420,24 €24.2.201224.2.2012vyúètovanie zemného plynu
1012041NORP, s.r.o.vyúètovanie plynu - Dom služieb91,30 €24.2.201224.2.2012vyúètovanie zemného plynu
1012042Šrenkl Jándrevo, doprava a manipulácia traktorom137,52 €24.2.201224.2.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012043Lovaštík Miroslavdrevo, doprava a manipulácia traktorom31,44 €24.2.201224.2.2012dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012044Obecný úrad Nitrianske Pravnoverejné osvetlenie837,92 €24.2.201224.2.2012oprava a údržba verejného osvetlenia
SKÚŠOBNÁ VERZIA - Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák