DOŠLÉ FAKTÚRY - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O. - 2013

ČísloDodávateľPredmetCelk.sumaČ.ZmluvyČ.objednávkyDoručenáZverejnenáPoznámka
130100454ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu - verejné osvetlenie 149,50 €27.12.201327.12.2013nákup materiálu
2013001289VISION Tech, s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13nákup tonerov - tlačiareň - 2 ks39,98 €27.12.201327.12.2013nákup tonerov
17/12/13TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup drogistického tovaru573,06 €27.12.201327.12.2013nákup materiálu
16/12/2013Ján Beňo, Mlynská 20, Nitrianske Pravno, 972 13klampiarske práce - bytovky 190,00 €27.12.201327.12.2013dodanie služby
139038718TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €27.12.201327.12.2013servisné práce
139038719TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €27.12.201327.12.2013servisné práce
139040358TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €27.12.201327.12.2013servisné práce
139040357TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €27.12.201327.12.2013servisné práce
6-12-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - výmena náhr. dielov - bytovky 178,00 €27.12.201327.12.2013servisné práce
130100498ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu - verejné osvetlenie 163,96 €27.12.201327.12.2013nákup materiálu
41/2013Štefan Mayer Elektroprojekcia, J. Murgaša 28/13, Prievidza, 971 01vypracovanie projektu - prípojka NN sklad separovaného odpadu156,00 €27.12.201327.12.2013dodanie služby
19/12/13/23Pavel Bìhounek - AUTOGAS, M. Rázusa 5, Bojnice, 972 01servisné práce - plynový kotol - Spojená škola70,00 €27.12.201327.12.2013servisné práce
S026/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - autá90,00 €27.12.201327.12.2013servisné práce
5-11-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13montážne práce + materiál - bývalá ZUŠ418,47 €20.12.201320.12.2013dodanie materiálu + práca
30/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Pravňanská4035,06 €zmluva o dielo20.12.201320.12.2013ažbárske práce
1063654034Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.10.2013 - 21.11.201387,83 €zmluva o poskyt20.12.201320.12.2013telefonické poplatky
2-12-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie materiálu - bytovky 86,00 €20.12.201320.12.2013servisné práce
2013/11-17OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + dopravné výkony 244,86 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu a doprava
2013/082Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - november 2013135,00 €20.12.201320.12.2013úètovné práce
20131442HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01nákup pracovného oblečenia a obuvi419,22 €20.12.201320.12.2013nákup pracovného obleèenia
1301733Domanik Ján - STS s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza, 971 01dopravné výkony - separačná hala 1332,56 €20.12.201320.12.2013dopravné výkony
1301732Domanik Ján - STS s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza, 971 01úprava lesnej cesty - Vyšehradné222,31 €20.12.201320.12.2013úprava lesných ciest
1037/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13výkopové práce - požiarna nádrž Bôrik1076,40 €20.12.201320.12.2013výkopové práce
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1119,00 €zmluva o združe20.12.201320.12.2013plyn - záloha
7105002879Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola249,00 €20.12.201320.12.2013plyn - záloha
2013/121Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - november 20131257,60 €20.12.201320.12.2013vývoz odpadu - Hater
1013000015RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup materiálu - hala, ihrisko, bytovky 175,20 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu
5756784565Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.11.2013-30.11.201357,59 €990299229620.12.201320.12.2013telefonické poplatky
13000424Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - hala(štiepka), HUPRO, bytovky209,52 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu
13FV0416Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16/16, Bratislava realizácia elektronickej aukcie 141,12 €príkazná zmluva20.12.201320.12.2013realizácia aukcie
2013508Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu - verejné osvetlenie 70,80 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu
137891LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec342,00 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu
20130065AmiSec - Ing. Štefan Mravec, M. Rázusa 855/22, Prievidza, 971 01nákup kamerového systému - hala (štiepka)180,00 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu
20130123Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 188,84 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu
3/2013Miroslav Pálesch, Malinová č. 184, Nitrianske Pravno, 972 13ažba a prerezávky - Jahodová, Ovsiar932,60 €zmluva o dielo20.12.201320.12.2013ažbárske práce
15/2013Katarína Lacková, výroba metlí, M. Hodžu 344/4, Prievidza, 971 01nákup metlí - bytovky 70,00 €20.12.201320.12.2013nákup metlí
14103922HERZ, spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, Bratislava, 950 05dodanie materiálu (dopravník) + servis - kotol (štiepka)691,09 €20.12.201320.12.2013servisné práce
13PH00844Servis Vraník s.r.o., organizačná zložka, Víazná 902/36 C, Partizánske, 958 04nákup pneumatík - Felície 199,43 €20.12.201320.12.2013nákup materiálu
33/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Pravňanská766,26 €20.12.201320.12.2013ažbárske práce
23013874Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor (brzdové doštičky)22,30 €28.11.201328.11.2013nákup náhr. dielov
2013/11-06OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - OcÚ + Hupro hala188,92 €28.11.201328.11.2013nákup dolomitu
44/11/13/HaPLYNOREVÍZIE Jozef Hanuska, F.Madvu 37/1, Prievidza, 971 01servis - plynový kotol - Spojená škola 150,00 €28.11.201328.11.2013servisné práce
10132436LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec252,60 €28.11.201328.11.2013nákup vriec
27/11/2013Ján Beňo, Mlynská 20, Nitrianske Pravno, 972 13klampiarske práce - hala-štiepka + Polícia (ZUŠ)350,00 €28.11.201328.11.2013klampiarske práce
20131238Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - Dom služieb, Klub dôchodcov 432,16 €28.11.201328.11.2013kontrola hydrantov
20131234Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka A114,22 €28.11.201328.11.2013kontrola hydrantov
20131232Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka B114,22 €28.11.201328.11.2013kontrola hydrantov
20131233Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka C114,22 €28.11.201328.11.2013kontrola hydrantov
20131235Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola a oprava hydrantov - bytovka D114,22 €28.11.201328.11.2013kontrola hydrantov
20131227Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola hydrantov - bytovka E47,76 €28.11.201328.11.2013kontrola hydrantov
20131228Kovačik s.r.o. Livina 41, Livina, 956 32kontrola hydrantov - bytovka F47,76 €28.11.201328.11.2013kontrola hydrantov
20130103Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 13,64 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
2013/95Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - september 2013751,20 €19.11.201319.11.2013vývoz odpadu - Hater
2013416Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu 99,76 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
2013/09-21OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a nakladanie (plot-ZUŠ)52,56 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
2013/10-07OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a nakladanie (plot-ZUŠ)142,68 €19.11.201319.11.2013dodanie materiálu
23013546Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor160,66 €19.11.201319.11.2013nákup náhr. dielov
2130426STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup stavebného materiálu - obrubníkov24,60 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
1301000011RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup materiálu - ZUŠ,bytovky, ihrisko278,08 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
2013/10-16OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu a nakladanie - Spojená škola14,26 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
1062029238Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.09.2013 - 21.10.201371,27 €zmluva o poskyt19.11.201319.11.2013telefonické poplatky
13000369Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup materiálu - hala štiepka, OcÚ, Polícia-ZUŠ983,81 €19.11.201319.11.2013dodanie materiálu
2013/073Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - október 2013120,00 €19.11.201319.11.2013úètovné práce
231309020Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110419.11.201319.11.2013vodné - Kultúrny dom
231309023Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - kotolňa ZUŠ2,68 €30620110419.11.201319.11.2013vodné - kotolòa ZUŠ
231309022Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ - Polícia36,19 €30620110419.11.201319.11.2013vodné - budova ZUŠ - Polícia
231309021Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 53,62 €30620110419.11.201319.11.2013vodné - Dom služieb
231309024Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko386,00 €30620110419.11.201319.11.2013vodné-šatne-ihrisko
231309025Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom G53,62 €30620110419.11.201319.11.2013vodné - bytový dom G
231309026Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom H182,28 €30620110419.11.201319.11.2013vodné - bytový dom H
1/2013Miroslav Pálesch, Malinová č. 184, Nitrianske Pravno, 972 13ažba a prerezávky 1029,93 €zmluva o dielo19.11.201319.11.2013ažbárske práce
C0001/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13nákup PHM - LKT78,77 €19.11.201319.11.2013nákup phm
S023/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13oprava auta - lepenie duše2,50 €19.11.201319.11.2013servisné práce
131000753Dušan Monček OSC, Bednára 4, Prievidza, 971 01nákup materiálu - hlavice sprchy - ihrisko42,12 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
7212970668Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola249,00 €19.11.201319.11.2013plyn - záloha
1-11-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13nákup náhr. dielov - bytovky (základové dosky,ventilátor,elektróda)820,00 €19.11.201319.11.2013dodanie materiálu
2-11-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie materiálu - bytovky (manometer, manostat tlaku, snímač teploty, teplotný omedzovač)267,00 €19.11.201319.11.2013dodanie materiálu
13FV0297Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16/16, Bratislava vypracovanie podkladov VO - nákup zemného plynu352,80 €príkazná zmluva19.11.201319.11.2013dodanie služby
13FV0283Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16/16, Bratislava odborná analýza, vypracovanie rámcovej dohody211,68 €príkazná zmluva19.11.201319.11.2013dodanie služby
2013/108Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - október 20131646,40 €19.11.201319.11.2013vývoz odpadu - Hater
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €19.11.201319.11.2013plyn - záloha
29/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Jahodová2105,53 €zmluva o dielo19.11.201319.11.2013ažbárske práce
2013/114Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01opakované školenie elektrotechnikov20,00 €19.11.201319.11.2013školenie
801896Prefabetón Koš, a.s., Železničná 285/12, Košnákup materiálu - dlažba 4,80 €19.11.201319.11.2013nákup materiálu
3039033034DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002219.11.201319.11.2013nákup stravných lístkov
41130484Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - október 2013546,26 €09Os11219.11.201319.11.2013zneškodnenie odpadu
231313192Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov16,08 €30620110419.11.201319.11.2013vodné - Klub dôchodcov
6755748628Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.10.2013-31.10.201352,37 €990299229619.11.201319.11.2013telefonické poplatky
201302073VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13použitie fekálneho vozidla - 3x180,00 €19.11.201319.11.2013použitie fekálu
3-11-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie materiálu - radiátor, podružný materiál - Hviezdoslavova ul. 1118/23130,00 €19.11.201319.11.2013dodanie materiálu
2/2013Miroslav Pálesch, Malinová č. 184, Nitrianske Pravno, 972 13prerezávky - Jahodová1036,50 €zmluva o dielo19.11.201319.11.2013ažbárske práce
P101310270IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - lesy64,58 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
2130342STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup stavebného materiálu - plot Polícia107,95 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
2-09-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - kontrola plynových kotlov - bytové domy C a D918,00 €11.10.201311.10.2013servisné práce
3039027132DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002211.10.201311.10.2013nákup stravných lístkov
0328/13Branislav Ličko BM STUDIO, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie pieskovacej fólie+polep-družina, samolepka+polep-hala191,52 €11.10.201311.10.2013dodanie služby
11/09/13/13Pavel Bìhounek - AUTOGAS, M. Rázusa 5, Bojnice, 972 01servis - plynový kotol - Spojená škola 180,00 €13000211.10.201311.10.2013servisná prehliadka
2013/09-10OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - zásyp miestnych komunikácií25,16 €11.10.201311.10.2013dodanie materiálu
7452011086Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26vyúčtovanie kúrenia - Polícia - vratka-1308,24 €11.10.201311.10.2013vyúètovanie plynu
7452011085Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26vyúčtovanie kúrenia - Spojená škola - doplatok97,56 €11.10.201311.10.2013vyúètovanie plynu
1518/2013LADISLAV KRASÒAN st., Šebešanová 266, Považská Bystrica, 017 04nákup pneu + duša - LKT510,00 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
P101310286IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - lesy + kosačky 276,86 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
231294860Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A491,88 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - bytový dom A
231294861Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B301,56 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - bytový dom B
231294863Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C345,79 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - bytový dom C
231294864Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D 402,08 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - bytový dom D
231294866Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E388,68 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - bytový dom E
231294865Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F318,98 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - bytový dom F
231294862Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (A-D)0,00 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - ÈOV
231294867Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (E-F)5,36 €30620110411.10.201311.10.2013vodné - ÈOV
2013/065Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - september 2013120,00 €11.10.201311.10.2013úètovné práce
10605400915Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.08.2013-21.09.201356,21 €zmluva o poskyt11.10.201311.10.2013telefonické poplatky
13000333Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - bytovky, družina, rybníky, OcÚ, hala-štiepka313,91 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
7327700617Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola249,00 €11.10.201311.10.2013plyn - záloha
7327700619Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 1105,00 €11.10.201311.10.2013plyn - záloha
3010001386/10RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €11.10.201311.10.2013plyn - záloha
23013351Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01dodanie náhr. dielov + servisné práce - Zetor Fortera1678,86 €11.10.201311.10.2013servisné práce
22/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14vyvážanie dreva - Pravňanská + vyvážanie dreva - štiepka Solka738,79 €11.10.201311.10.2013dodanie služby
1314300013Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom - Klub dôchodcov, Dom služba -III. Q 20130,02 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
20130605GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP IV. Q 2013360,00 €11.10.201311.10.2013BOZP
130100348ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu 44,66 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
20130530AGRO, s.r.o., A.Hlinku 3, Prievidza 1, 971 01nákup chémie - ochrana lesa315,36 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
7754790580Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.09.2013-30.09.201352,37 €11.10.201311.10.2013telefonické poplatky
41130418Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - september 2013290,49 €11.10.201311.10.2013zneškodnenie odpadu
20130103Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 13,64 €11.10.201311.10.2013nákup materiálu
19/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14vývoz BK - Pravňanská820,80 €11.9.201311.9.2013vývoz BK
20/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Jahodová1516,08 €zmluva o dielo11.9.201311.9.2013ažbárske práce
21/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva na štiepku - Solka1130,40 €11.9.201311.9.2013ažbárske práce
22/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Jahodová2237,14 €zmluva o dielo11.9.201311.9.2013ažbárske práce
1058817229Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.07.2013 - 21.08.201377,09 €zmluva o poskyt11.9.201311.9.2013telefonické poplatky
S019/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - Multicar M 27532,94 €11.9.201311.9.2013servisné práce
2013040Peter Lenčéš - Reviservis, Námestie SNP 395/30, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie materiálu - námestie 62,48 €11.9.201311.9.2013dodanie materiálu
2013/08-12OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dolomitu a piesku - ihrisko + Polícia (plot)153,26 €11.9.201311.9.2013dodanie materiálu
2013/058Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - august 2013145,00 €11.9.201311.9.2013úètovné práce
13000269Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - hala-štiepka, družina, ČOV, Polícia (plot)1552,43 €11.9.201311.9.2013dodanie materiálu
1301507Domanik Ján - STS s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza, 971 01dodanie materiálu - hala - štiepka (profil, vyrovnanie pásoviny)621,92 €11.9.201311.9.2013dodanie materiálu
1301508Domanik Ján - STS s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza, 971 01dodanie materiálu - hala - štiepka (ståpy)924,23 €11.9.201311.9.2013dodanie materiálu
20130094Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 57,70 €11.9.201311.9.2013dodanie materiálu
3010001386/9RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €zmluva o združe11.9.201311.9.2013plyn - záloha
41130359Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - august 2013444,99 €09Os11211.9.201311.9.2013zneškodnenie odpadu
0753871335Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.08.2013-31.08.201351,70 €990299229611.9.201311.9.2013telefonické poplatky
2013008KARZOSPOL s.r.o., Radlinského 25, Piešany, 921 01nákup materiálu - tenisové kurty19,20 €11.9.201311.9.2013nákup materiálu
10131711LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec558,60 €11.9.201311.9.2013nákup materiálu
4613000368SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec č. 272, Pravenec, 972 16nákup poistiek na dvere - Polícia56,63 €11.9.201311.9.2013nákup materiálu
2013/82Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - august 20131108,80 €11.9.201311.9.2013vývoz odpadu - Hater
2313104099AQUACENTRUM SK s.r.o., Žilinská 49, Piešany, 921 01nákup náhr. dielov - postrekovač - ihrisko176,22 €23.8.201323.8.2013nákup materiálu
2130295STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup stavebného materiálu - hala- štiepka105,05 €23.8.201323.8.2013nákup materiálu
20130412AGRO, s.r.o., A.Hlinku 3, Prievidza 1, 971 01nákup chemického postreku173,04 €23.8.201323.8.2013nákup materiálu
1310288ELEKTRO-MLM, s.r.o., Stavbárov 12, Prievidza, 971 01dopravné výkony (báger JCB) - hala-štiepka + plot-Polícia168,00 €23.8.201323.8.2013dopravné výkony
111300587dvere.eu, s.r.o., Ružová dolina 21/C, Bratislava, 821 08dodanie a montáž dverí a zárubní - družina270,00 €23.8.201323.8.2013dodanie materiálu
920669563FABORY-SLOVAKIA, s.r.o., Spojovací materiál, Hodžova 4944, Poprad, 058 01nákup spojovacieho materiálu - hala-štiepka100,38 €23.8.201323.8.2013nákup materiálu
17383494Renáta Hrobová STEPS NITRA, Novozámocká 194, Nitra, 949 05nákup elektropneumatického vàtacieho kladiva SDS-PLUS HR 2450111,99 €23.8.201323.8.2013nákup náradia
31113-242OSP, a.s., obchod,stavebníctvo,podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31dodanie betónovej zmesi - hala štiepka2094,52 €22.8.201322.8.2013dodanie materiálu
231273172Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - Kultúrny dom
13000233Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 dodanie materiálu - hala - štiepka, družina, požiarna zbrojnica795,50 €22.8.201322.8.2013dodanie materiálu
1057197008Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.06.2013 - 21.07.201379,20 €zmluva o poskyt22.8.201322.8.2013telefonické poplatky
2013/68Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - júl 20131171,20 €22.8.201322.8.2013vývoz odpadu - Hater
7262865306Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €22.8.201322.8.2013plyn - záloha
231274487Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 52,27 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - Dom služieb
231274489Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov6,70 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - Klub dôchodcov
231274491Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ - Polícia34,85 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - budova ZUŠ - Polícia
231274501Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom H10,73 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - bytový dom H
231274492Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ0,00 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - budova ZUŠ
231274499Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom G8,04 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - bytový dom H
231274494Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko471,78 €30620110422.8.201322.8.2013vodné - šatne - ihrisko
2013000698VISION Tech, s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13nákup tonerov - tlačiareň - 2 ks45,98 €22.8.201322.8.2013nákup tonerov
2752915063Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.07.2013-31.07.201348,37 €990299229622.8.201322.8.2013telefonické poplatky
3039023324DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002222.8.201322.8.2013nákup stravných lístkov
2013/052Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - júl 2013141,00 €22.8.201322.8.2013úètovné práce
3010001386/8RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €zmluva o združe22.8.201322.8.2013plyn - záloha
18/2013LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14vývoz dreva, vývoz štiepky, ažba a približovanie dreva, narýpanie približovacej cesty3769,81 €22.8.201322.8.2013dodanie služby
20130082Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 49,00 €22.8.201322.8.2013nákup materiálu
41130313Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - júl 2013479,73 €09Os11222.8.201322.8.2013zneškodnenie odpadu
31113-213OSP, a.s., obchod,stavebníctvo,podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31dodanie betónovej zmesi - hala štiepka1326,67 €cena dohodou26.7.201326.7.2013dodanie materiálu
31113-223OSP, a.s., obchod,stavebníctvo,podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31dodanie betónovej zmesi - hala štiepka1302,14 €cena dohodou26.7.201326.7.2013dodanie materiálu
13000222LKT s.r.o., ul. Štefana Furdeka 270/12, Trstená, 028 01dodanie náhr. dielu - krížový ovládač - LKT 72,00 €26.7.201326.7.2013nákup náhr. dielov
S012/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - autá18,54 €26.7.201326.7.2013servisné práce
2013/06-07OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dolomitu a doprava - hala - štiepka 183,74 €17.7.201317.7.2013dodanie materiálu
2013Branislav Solčany, Tužina,Tužina, 972 14pokládka plávajúcej podlahy a líšt - Dom služieb 86,25 €17.7.201317.7.2013dodanie služby
10130090FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01nákup žiarovozinkovaného kontajnera - materská škôlka258,00 €17.7.201317.7.2013nákup kontajnera
13/116AGRIFARMI, spol. s r.o., Za Jordánom 6, Martin, 036 08nákup náhr. dielov - traktor24,00 €17.7.201317.7.2013nákup náhr. dielov
1310250ELEKTRO-MLM, s.r.o., Stavbárov 12, Prievidza, 971 01 nákup materiálu - svietidlá - požiarna zbrojnica 362,88 €17.7.201317.7.2013nákup materiálu
231260162Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A473,12 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - bytový dom A
231260163Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B304,25 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - bytový dom B
231260165Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C361,87 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - bytový dom C
231260166Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D 430,22 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - bytový dom D
231260168Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E328,37 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - bytový dom E
231260167Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F333,73 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - bytový dom F
231260164Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (A-D)2,68 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - ÈOV
231260169Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (E-F)5,36 €30620110417.7.201317.7.2013vodné - ÈOV
13000180Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 dodanie materiálu - hala - štiepka, družina, rybníky777,66 €17.7.201317.7.2013dodanie materiálu
1316300008Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - II. Q 20130,02 €nájomná zmluva17.7.201317.7.2013nájom nebytových priestorov
2013/046Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - jún 2013225,00 €17.7.201317.7.2013úètovné práce
20130069Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 61,10 €17.7.201317.7.2013nákup elektro materiálu
3010001386/7RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €zmluva o združe17.7.201317.7.2013plyn - záloha
1300119Ján Mokrý - Zváračská škola č. 135 s.r.o., Nadjazdová 2, P.O.Box 225, Prievidza, 971 01doplnkové školenie a preskúšanie zváračov zákl. kurzu zvárania12,00 €17.7.201317.7.2013rekvalifikaèný kurz
1055741610Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.05.2013 - 21.06.201388,78 €zmluva o poskyt17.7.201317.7.2013telefonické poplatky
2013/14LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14štiepkovanie drevnej hmoty5005,58 €17.7.201317.7.2013štiepkovanie
2013/55Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - jún 2013702,00 €17.7.201317.7.2013vývoz odpadu - Hater
7297801639Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €17.7.201317.7.2013plyn - záloha
7297801641Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 1185,00 €17.7.201317.7.2013plyn - záloha
03/2013Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno drevo na pni - I. polrok 20137778,88 €17.7.201317.7.2013drevo na pni
20130425GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP III. Q 2013360,00 €11/04/201117.7.201317.7.2013BOZP
41130257Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - jún 2013226,93 €09Os11217.7.201317.7.2013zneškodnenie odpadu
0751873036Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.06.2013-30.06.201348,37 €990299229617.7.201317.7.2013telefonické poplatky
130121Metalcentrum s.r.o., Bojnická 40/8, Kanianka 972 17nákup materiálu - sie KY - hala štiepka1060,80 €17.7.201317.7.2013nákup materiálu
2013250Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup materiálu - kábel - požiarna zbrojnica70,50 €17.7.201317.7.2013nákup materiálu
3130241Ïurina Marián DERKO, Hasičská 3, Prievidza, 971 01kontrola komínových telies - bytovky, Dom služieb, Klub dôchodcov, Spojená škola, Polícia, bývalá ZUŠ742,80 €17.7.201317.7.2013kontrola komínových telies
10131228LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec558,60 €17.7.201317.7.2013nákup materiálu
23012504Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor26,63 €17.7.201317.7.2013nákup náhr. dielov
P101310223IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - lesy119,14 €17.7.201317.7.2013nákup materiálu
2013/UC/600/0000000204Poľnohopodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, Nedožery-Brezany 629, 972 12dopravné výkony - dovoz štiepky - žel. stanica900,00 €17.7.201317.7.2013dopravné výkony
20130009AGRINO, s.r.o., Š. Závodníka 1847/14A, Prievidza, 971 01nákup hnojiva - ihrisko150,00 €17.7.201317.7.2013nákup materiálu
2013125SYLVESTRIS, s.r.o., Nám. SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13nákup sadeníc - zalesňovanie 1166,40 €27.6.201327.6.2013nákup sadeníc
560130065UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41nákup náhr. dielov - Multicar M 2789,39 €27.6.201327.6.2013nákup náhr. dielov
S009/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13oprava a servisná prehliadka - Peugeot 713,04 €27.6.201327.6.2013servisné práce
0967/2013LADISLAV KRASÒAN st., Šebešanová 266, Považská Bystrica, 017 04nákup materiálu - lesy389,84 €27.6.201327.6.2013nákup materiálu
37230430Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricamontáž vodomerov - bytové domy G a H32,71 €27.6.201327.6.2013montážne práce
560130055UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41nákup náhr. dielov - Multicar M 27113,40 €24.6.201324.6.2013nákup náhr. dielov
S008/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13údržba a oprava vozového parku72,60 €24.6.201324.6.2013oprava vozidiel
23011992Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor74,38 €24.6.201324.6.2013nákup náhr. dielov
P101210145IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhr. dielov - krovinorez154,29 €24.6.201324.6.2013nákup náhr. dielov
2013/040Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - máj 2013187,00 €24.6.201324.6.2013úètovné práce
2013/45Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - máj 20131190,40 €24.6.201324.6.2013vývoz odpadu - Hater
13000134Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - družina, hala, požiarna zbrojnica1078,40 €24.6.201324.6.2013nákup materiálu
1054111521Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.04.2013 - 21.05.201389,12 €zmluva o poskyt24.6.201324.6.2013telefonické poplatky
8750987310Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.05.2013-31.05.201351,97 €zmluva o pripoj24.6.201324.6.2013telefonické poplatky
7302768261Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €24.6.201324.6.2013plyn - záloha
63/2013Juraj Horváth, Kľačno č. 84, Kľačno, 972 15úprava lesnej cesty - Keleš936,00 €24.6.201324.6.2013úprava lesných ciest
201302040VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13použitie fekálneho vozidla - 3x180,00 €24.6.201324.6.2013použitie fekálu
23012127Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor (kľúč)32,10 €24.6.201324.6.2013nákup náhr. dielov
3010001386/6RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €zmluva o združe24.6.201324.6.2013plyn - záloha
41130198Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - máj 2013643,08 €09Os11224.6.201324.6.2013vývoz odpadu - Hater
2013066Siete-Ryby s.r.o., Kubrická 82/66, Trenčín, 911 01nákup materiálu - ihrisko85,44 €24.6.201324.6.2013nákup materiálu
23012123Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01servis - traktor131,16 €24.6.201324.6.2013servisné práce
20130057Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu - družina, bytovky, požiarna zbrojnica73,46 €24.6.201324.6.2013nákup elektro materiálu
201302042VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13použitie fekálneho vozidla - 2x120,00 €24.6.201324.6.2013použitie fekálu
20130307AGRO, s.r.o., A.Hlinku 3, Prievidza 1, 971 01nákup chemického postreku107,40 €24.6.201324.6.2013nákup chémie
37230447Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricapoužitie fekálneho vozidla - 1x117,24 €24.6.201324.6.2013použitie fekálu
P101310196IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - lesy124,02 €24.6.201324.6.2013nákup materiálu
201306059PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 5, Piešany, 921 01dodanie technológie ČOV bytové domy A - D 5858,58 €24.6.201324.6.2013dodanie technológie
2013028Ing. Vladimír Bielický, Malinová č. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie odrezkov198,00 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva
2013000464VISION Tech, s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13nákup tonerov - tlačiareň - 2 ks45,98 €27.5.201327.5.2013nákup tonerov
2013/035Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - apríl 2013125,00 €27.5.201327.5.2013úètovné práce
13000093Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - družina a ihrisko1782,22 €27.5.201327.5.2013nákup materiálu
1052717062Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.03.2013 - 21.04.2013109,26 €zmluva o poskyt27.5.201327.5.2013telefonické poplatky
5750022766Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.04.2013-30.04.201349,80 €27.5.201327.5.2013telefonické poplatky
231238248Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110427.5.201327.5.2013vodné - Kultúrny dom
231238249Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 64,33 €30620110427.5.201327.5.2013vodné - Dom služieb
231238255Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov0,00 €30620110427.5.201327.5.2013vodné - Klub dôchodcov
231238258Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ - Polícia34,85 €30620110427.5.201327.5.2013vodné - budova ZUŠ - Polícia
231238259Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ0,00 €30620110427.5.201327.5.2013vodné - budova ZUŠ
231238264Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko372,60 €30620110427.5.201327.5.2013vodné - šatne - ihrisko
3010001386/5RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €zmluva o združe27.5.201327.5.2013plyn - záloha
7287770725Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €zmluva o pripoj27.5.201327.5.2013plyn - záloha
2013/04-07OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - školská družina a sklad štiepky spojená škola202,48 €27.5.201327.5.2013nákup materiálu
41130149Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - apríl 2013407,29 €09Os11227.5.201327.5.2013zneškodnenie odpadu
2013/31Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - apríl 20131170,00 €27.5.201327.5.2013vývoz odpadu - Hater
2130114STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup materiálu - školská družina spojená škola63,02 €27.5.201327.5.2013nákup materiálu
130100006RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup materiálu - bytovky, družina51,64 €27.5.201327.5.2013nákup materiálu
20130410PASPOL s.r.o., Pravenec č. 421, Pravenec, 972 16nákup štiepky - spojená škola432,00 €27.5.201327.5.2013nákup štiepky
41130174Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - apríl 201360,62 €09Os11227.5.201327.5.2013zneškodnenie odpadu
132848LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec570,00 €27.5.201327.5.2013nákup materiálu
3039014786DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002227.5.201327.5.2013nákup stravných lístkov
201305038PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 5, Piešany, 921 01dodanie technológie ČOV bytové domy A - D - čiastočná úhrada5950,00 €BP - ZOD 5/27 -27.5.201327.5.2013technológia ÈOV
2013119Združenie obecných lesov SR, J. Kráľa 14, Zvolen, 960 01členský príspevok na rok 2013163,00 €27.5.201327.5.2013èlenský príspevok
2013120Združenie obecných lesov SR, J. Kráľa 14, Zvolen, 960 01poistenie členov lesnej stráže - 1 osoba4,00 €27.5.201327.5.2013poistenie lesnej stráže
1301262Domanik Ján - STS s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza, 971 01prenájom valca - ihrisko36,00 €27.5.201327.5.2013prenájom valca
2013062Ing. arch. Marián Grom, Sládkovičova 713/1, Nitrianske Pravno, 972 13montáž vchodových dverí - školská družina spojená škola 72,86 €27.5.201327.5.2013montážne práce
14100589HERZ, spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, Bratislava, 950 05servisné práce - prehliadka kotla HERZ - kotolňa Spojená škola590,22 €27.5.201327.5.2013servisné práce
2013/05-06OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dolomitu a piesku - školská družina spojená škola52,18 €27.5.201327.5.2013dodanie materiálu
FV13088Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica, 905 01nákup tlakových reproduktorov363,66 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
2013/03-04OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno Nákup piesku a nakladanie - ihrisko42,95 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
P101310059IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - pilníky, lišta46,65 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
3-3-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13oprava kotla - bytovka B290,80 €29.4.201329.4.2013oprava kotla
4-3-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13nákup základovej dosky - kotle - bytovky205,00 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
1050770397Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.02.2013 - 21.03.201393,05 €zmluva o pripoj29.4.201329.4.2013telefonické poplatky
2013/031Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - marec 2013223,00 €29.4.201329.4.2013úètovné práce
2013/23Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová + Ladce - pneumatiky - marec 20131012,80 €29.4.201329.4.2013vývoz odpadu - Hater, pneu - Ladce
2130056STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup stavebného materiálu - družina66,20 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
2013019Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová č. 369, Nitrianske Pravno, 972 13nákup odrezkov - ihličnaté drevo158,40 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
3010001386/4RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €zmluva o dodávk29.4.201329.4.2013plyn - záloha
3039010609DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002229.4.201329.4.2013nákup stravných lístkov
13000061Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - bytovky, družina, hasiči201,53 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
9749037696Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.03.2013-31.03.201349,80 €990299229629.4.201329.4.2013telefonické poplatky
2013/03-08OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladanie, doprava - škola(družina)245,18 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
20130034Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 158,68 €29.4.201329.4.2013nákup elektro materiálu
2013/026Radomír Klein, Budiš 75, Budiš, 038 23nákup drevnej štiepky554,40 €29.4.201329.4.2013nákup štiepky
7242781961Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 1185,00 €29.4.201329.4.2013plyn - záloha
7242781959Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €29.4.201329.4.2013plyn - záloha
1311300003Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Dom služieb, Klub dôchodcov, ZUŠ - I. Q 20130,02 €nájomná zmluva29.4.201329.4.2013nájom nebytových priestorov
41130089Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - marec 2013435,38 €09Os11229.4.201329.4.2013zneškodnenie odpadu
20130248GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP II. Q 2013360,00 €11/04/201129.4.201329.4.2013BOZP
231234436Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A421,98 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - bytový dom A
231234437Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B314,77 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - bytový dom B
231234439Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C329,50 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - bytový dom C
231234440Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D 392,50 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - bytový dom D
231234442Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E353,63 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - bytový dom E
231234441Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F341,72 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - bytový dom F
231234438Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (A-D)2,68 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - ÈOV
231234443Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (E-F)2,68 €30620110429.4.201329.4.2013vodné - ÈOV
130005CENTRE s.r.o., Stavbárov 6, Prievidza, 971 01nákup drevnej štiepky1076,40 €29.4.201329.4.2013nákup štiepky
20130319PASPOL s.r.o., Pravenec č. 421, Pravenec, 972 16nákup drevnej štiepky432,00 €29.4.201329.4.2013nákup štiepky
P101310081IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup - lišta, držiak filtra, rukovä, zapaľovacia sviečka, 84,64 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
130100003RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup elektro materiálu 307,34 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
2013025Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová č. 369, Nitrianske Pravno, 972 13nákup odrezkov - ihličnaté drevo198,00 €29.4.201329.4.2013nákup odrezkov
2013000413VISION Tech, s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13nákup multifuknčného zariadenia - Brother DCP-7070DW219,00 €29.4.201329.4.2013nákup zariadenia
2013027Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová č. 369, Nitrianske Pravno, 972 13nákup odrezkov - ihličnaté drevo94,61 €29.4.201329.4.2013nákup odrezkov
10/2013Jozef Polgár, Dlhá 594/30, Nitrianske Pravno, 972 13dopravné výkony - dovoz antuky - tenisové kurty50,40 €29.4.201329.4.2013dopravné výkony
2013/04-01OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladanie, doprava - škola(družina)20,51 €29.4.201329.4.2013nákup materiálu
201302Obec Chvojnica, Obecný úrad Chvojnica č. 24, 972 13prenájom pozemku na rok 201350,00 €zmluva o prenáj15.3.201315.3.2013prenájom pozemku
20130123PASPOL s.r.o., Pravenec č. 421, Pravenec, 972 16nákup drevnej štiepky 432,00 €15.3.201315.3.2013nákup štiepky
130100055ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu 209,30 €15.3.201315.3.2013nákup elektro materiálu
2013/02-04OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - posyp - zimná údržba116,63 €15.3.201315.3.2013nákup dolomitu - zim. údržba
13000027Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu 176,33 €15.3.201315.3.2013nákup materiálu
2013/15Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - február 2013794,40 €15.3.201315.3.2013vývoz odpadu - Hater
7174419826Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €15.3.201315.3.2013plyn - záloha
1049265301Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.01.2013 - 21.02.201383,69 €zmluva o poskyt15.3.201315.3.2013telefonické poplatky
5748057585Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.02.2013-28.02.201344,02 €zmluva o pripoj15.3.201315.3.2013telefonické poplatky
2013/013Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - február 2013125,00 €15.3.201315.3.2013úètovné práce
20130019Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 44,95 €15.3.201315.3.2013nákup elektro materiálu
2130024STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup stavebného materiálu - poklopy - materská škôlka136,02 €15.3.201315.3.2013nákup materiálu
3010001386/3RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €15.3.201315.3.2013plyn - záloha
P101310048IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup reazí na píly 80,96 €15.3.201315.3.2013nákup materiálu
41130051Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - február 2013257,23 €15.3.201315.3.2013zneškodnenie odpadu
130003CENTRE s.r.o., Stavbárov 6, Prievidza, 971 01nákup drevnej štiepky2511,60 €15.3.201315.3.2013nákup štiepky
2013/042Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01rekvalifikačný kurz- odborná príprava obsluhy RMRP - Ľ. Petruch40,00 €15.3.201315.3.2013rekvalifikaèný kurz
201302013VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13použitie fekálneho vozidla - 2x120,00 €15.3.201315.3.2013použitie fekálu
3039003414DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002213.2.201313.2.2013nákup stravných lístkov
0022013GR Trans s.r.o., Tužina č. 402, Tužina, 972 14štiepkovanie drevnej hmoty1140,00 €rámcová zmluva 13.2.201313.2.2013dodanie služby
1047840105Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.12.2012 - 21.01.201384,64 €zmluva o poskyt13.2.201313.2.2013telefonické poplatky
13100051Dušan Monček OSC, Bednára 4, Prievidza, 971 01dodanie materiálu - bytovky 118,29 €13.2.201313.2.2013dodanie materiálu
3010001386/1RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice vyúčtovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013214,16 €13.2.201313.2.2013vyúètovanie plynu
2013005Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - január 2013198,00 €13.2.201313.2.2013úètovné práce
6747077376Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.01.2013-31.01.201343,81 €990299229613.2.201313.2.2013telefonické poplatky
7144409876Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €13.2.201313.2.2013plyn - záloha
2013/01-10OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - posyp - zimná údržba + odhàňanie UNC - ihrisko681,50 €13.2.201313.2.2013nákup dolomitu - zim. údržba + práca UNC
21300138EMPORO, s.r.o., Lazaretská 8, Bratislava, 811 08nákup materiálu - kladky - kotolňa Spojená škola30,07 €13.2.201313.2.2013nákup materiálu
2013/3Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - január 20131045,20 €13.2.201313.2.2013vývoz odpadu - Hater
3010001386/2RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn - záloha - Dom služieb, Klub dôchodcov 1114,00 €13.2.201313.2.2013plyn - záloha
20130006Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 31,00 €13.2.201313.2.2013nákup elektro materiálu
41130015Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - január 2013155,15 €13.2.201313.2.2013zneškodnenie odpadu
2013001Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová č. 369, Nitrianske Pravno, 972 13nákup odrezkov - ihličnaté drevo204,48 €13.2.201313.2.2013nákup odrezkov
P101310028IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup materiálu - lesy126,59 €13.2.201313.2.2013nákup materiálu
13000008Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu 137,87 €13.2.201313.2.2013nákup materiálu
22014794Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor132,60 €25.1.201325.1.2013nákup náhr. dielov
1020003552JUTEX Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, Bratislava, 821 04dodávka a montáž podlahovej krytiny - ZUŠ4845,29 €25.1.201325.1.2013dodanie podlahovej krytiny
F1801203322PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, Bratislava, 831 04, prevádzka Podjazdová 12, Prievidzanákup umývadlového sifónu - ZUŠ16,76 €25.1.201325.1.2013nákup materiálu
86/2012KOVO TOP, s.r.o., Tužina č. 26, Tužina, 972 14výroba, dodávka a montáž - mreže na okná - ZUŠ4111,80 €25.1.201325.1.2013výroba a montáž mreží
20/12/12TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 drobné údržbárske práce - rok 2012530,00 €25.1.201325.1.2013drobné opravy
5-12-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13odborná prehliadka a skúška OPZ - ZUŠ100,00 €25.1.201325.1.2013odborná prehliadka
34/2013JVMONT s.r.o, M.R. Štefánika 130/26, Prievidza, 971 01dodanie kúrenárskeho materiálu - ZUŠ3235,63 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu
36/2012JVMONT s.r.o, M.R. Štefánika 130/26, Prievidza, 971 01dodanie kúrenárskeho materiálu - ZUŠ1309,08 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu
96/2012Milan Čajka - MIMATECH, Banícka 15/5, Prievidza, 971 01uvedenie do prevádzky, dodanie ekvitermických regulátorov - ZUŠ298,80 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu a služby
12000465Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ70,45 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu
12101007Dušan Monček OSC, Bednára 4, Prievidza, 971 01dodanie zdravotechniky - ZUŠ1922,49 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu
120100011Kamil Kobza, Kľačno č. 174, Kľačno, 972 15porez drevnej hmoty833,40 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
2012000006RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie materiálu307,68 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu
4612000758SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec č. 272, Pravenec, 972 16dodanie elektromagnet. vrátnika - ZUŠ52,78 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu
1317200013Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno mzda p. J. Ollera a odpredaj osobného auta Felícia 118,50 €25.1.201325.1.2013mzda p. Ollera + odkup auta
14/2012Roman Richter - REVIDA-R, Školská 368/15, Nitrianske Pravno, 972 13prevedenie opráv na el. zariadení92,80 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
7-12-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13opravy kotlov, manometrov - bytové domy 209,00 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
6-12-2012Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13kompletáž - zdravotechnika - ZUŠ512,00 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
1928/2012LADISLAV KRASÒAN st., Šebešanová 266, Považská Bystrica, 017 04dodanie lana - LKT268,80 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu
VF2012089Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - december 2012156,00 €25.1.201325.1.2013úètovné práce
2012/140Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - december 2012664,80 €25.1.201325.1.2013vývoz odpadu - Hater
1046397310Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.11.2012 - 21.12.2012118,00 €zmluva o pripoj25.1.201325.1.2013telefonické poplatky
8746096820Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky za obdobie 01.12.2012-31.12.201243,81 €990299229625.1.201325.1.2013telefonické poplatky
12067ELAR SK, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu - ZUŠ1994,35 €25.1.201325.1.2013dodanie materiálu a služby
201202095VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz fekálií - ČOV - bytovky 60,00 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
41120509Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - december 2012197,08 €09Os11225.1.201325.1.2013zneškodnenie odpadu
221236248Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A420,60 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - bytový dom A
221236249Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B320,08 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - bytový dom B
221236251Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C330,66 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - bytový dom C
221236252Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D 361,08 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - bytový dom D
221236254Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E328,02 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - bytový dom E
221236253Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F312,14 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - bytový dom F
221236255Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (A-D)2,64 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - ÈOV
221236250Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (E-F)2,64 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - ÈOV
2012/12-08OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - posyp - zimná údržba204,59 €25.1.201325.1.2013nákup dolomitu - zim. údržba
120100489ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Ľudovíte Štúra 7, Prievidza 1, 971 01nákup elektro materiálu - ZUŠ140,12 €25.1.201325.1.2013nákup materiálu
20120128Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 34,99 €25.1.201325.1.2013nákup materiálu
6208018036Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el.energia - ihrisko - nedoplatok 257,63 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013doúètovanie el. energie - ihrisko
6208022033Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Kultúrny dom - nedoplatok 4,34 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6207958050Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Spojená škola kotolňa - nedoplatok 780,72 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6208024048Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Polícia (Budovateľská ul.) - nedoplatok 60,03 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6207915033Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Klub dôchodcov - nedoplatok 19,24 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6207896035Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Dom služieb - nedoplatok 9,64 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6208025049Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - ZUŠ - kotolňa - preplatok 0,15 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6310465029Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka A - prvý vchod - nedoplatok 5,76 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6310467029Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka A - druhý vchod - nedoplatok 5,13 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6310604029Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka B - prvý vchod - nedoplatok 4,17 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6310603029Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka B - druhý vchod - nedoplatok 4,03 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6313277016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka C - prvý vchod - nedoplatok 4,27 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6313289016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka C - druhý vchod - nedoplatok 12,50 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6313298016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka D - prvý vchod - nedoplatok 2,45 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6313317016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka D - druhý vchod - nedoplatok 2,24 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6318034013Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka E - prvý vchod - nedoplatok 14,87 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013e
6318035013Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka E - druhý vchod - nedoplatok 10,55 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6318051013Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka F - prvý vchod - preplatok 6,98 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6318060013Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka F - druhý vchod - nedoplatok 6,44 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6309775029Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - ČOV (A-D) - nedoplatok126,19 €zmluva o dielo25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
6318033013Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - ČOV (E-F) - nedoplatok762,23 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013el. energia - vyúètovanie
VF2012112Jarmila Personová, Dlhá 572/74, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie stravy150,00 €25.1.201325.1.2013dodanie stravy
04/2012Obec Nitrianske Pravno, Lesy Obce, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13odpredaj dreva na pni - II. polrok 201211044,18 €25.1.201325.1.2013odpredaj dreva na pni
7414776210Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - vyúčtovanie - Spojená škola - preplatok 60,88 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013vyúètovanie plynu
7417722922Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - vyúčtovanie - Polícia (Budovateľská ul.) - nedoplatok 491,89 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013vyúètovanie plynu
7222715325Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola239,00 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013plyn - záloha
7222715326Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 1185,00 €zmluva o dodávk25.1.201325.1.2013plyn - záloha
130101001Pavel Gros, Tužina č. 478, Tužina, 972 14vymaľovanie miestností - ZUŠ831,00 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
0012013GR Trans s.r.o., Tužina č. 402, Tužina, 972 14štiepkovanie drevnej hmoty300,00 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
20130078GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP I. Q 2013360,00 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
P101310001IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup olejov - píly 73,60 €25.1.201325.1.2013nákup materiálu
111301191Kros a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01nákup balíka podpory na rok 2013 - účtovníctvo107,12 €25.1.201325.1.2013nákup balíku podpory
0068/2013LADISLAV KRASÒAN st., Šebešanová 266, Považská Bystrica, 017 04nákup záberových reazí na LKT1618,00 €25.1.201325.1.2013nákup materiálu
2013/001Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01školenie obsluhy RMRP v ažbe a manipulácii dreva50,00 €25.1.201325.1.2013dodanie služby
01/2013KOVO TOP, s.r.o., Tužina č. 26, Tužina, 972 14výroba, dodávka a montáž - nerezové zábradlie - ZUŠ4320,00 €25.1.201325.1.2013dodanie zábradlia - ZUŠ
F1801300123PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, Bratislava, 831 04, prevádzka Podjazdová 12, Prievidzanákup vaničky - bytovky 45,60 €25.1.201325.1.2013nákup materiálu
2013/01-05OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - posyp - zimná údržba110,34 €25.1.201325.1.2013nákup materiálu
23010243Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor212,40 €25.1.201325.1.2013nákup náhr. dielov
S001/13Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - autá61,50 €25.1.201325.1.2013servisné práce
231204923Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko191,78 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - šatne - ihrisko
231204918Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ZUŠ - kotolňa0,0 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - kotolòa ZUŠ
231204917Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ - Polícia13,22 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - budova ZUŠ - Polícia
231204915Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov0,0 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - Klub dôchodcov
231204909Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 37,03 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - Dom služieb
231204908Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,0 €30620110425.1.201325.1.2013vodné - Kultúrny dom
1012434Hildegard Pediačová, Malinová č. 44, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 374,16 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012435Igor Vlk - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 577,18 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
SKÚŠOBNÁ VERZIA - Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter ČernákODOSLANÉ FAKTÚRY - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O. - 2013

ČísloDodávateľPredmetCelk.sumaČ.ZmluvyČ.objednávkyDoručenáZverejnenáPoznámka
1013526Dominik Grolmus, K¾aèno è. 122, K¾aèno, 972 15dodanie dreva - samozber180,00 €27.12.201327.12.2013samozber
1013527LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva SMC 3 A,B,C, BK 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2071,73 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva
1013528METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 45,66 €O/131/1227.12.201327.12.2013dodanie elektroodpadu
1013529Daniel Richter, Jilemnického 825/8, Vyšehradné, 972 13dodanie dreva - samozber96,00 €27.12.201327.12.2013samozber
1013530Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - november 20131500,00 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013prenájom MI
1013531Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - november 201394,50 €6/201027.12.201327.12.2013vývoz cintorínov
1013532Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - november 201372,00 €6/201027.12.201327.12.2013zvoz textilu
1013533Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - novemberl 20131359,77 €6/201027.12.201327.12.2013vývoz odpadu - Hater
1013534Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - november 2013408,00 €6/201027.12.201327.12.2013vývoz ohradníkov
1013536Ladislav Proèka, Štúrová 1010, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 335,76 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013537LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka1521,66 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva
1013538Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - december 201354,25 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013nájom nebytových priestorov
1013539Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - december 201386,25 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013nájom nebytových priestorov
1013540Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - december 2013246,67 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013541TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - december 2013211,67 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013nájom nebytových priestorov
1013542HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - december 2013179,33 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013543ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - december 201370,93 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013nájom nebytových priestorov
1013544Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201027.12.201327.12.2013kúrenie - záloha
1013545Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 1156,32 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013546Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie314,16 €27.12.201327.12.2013dodanie vyseparovaných zložiek
1013547Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 2419,02 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013548JADOMI s.r.o., Nitrica 492, Nitrica, 972 22dodanie sklenených èrepov 129,50 €zmluva o likvid27.12.201327.12.2013dodanie skla
1013549Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie materiálu a odpracované hodiny - oprava miestnej komunikácie - p. Kadvolt300,98 €27.12.201327.12.2013stavebné práce
1013550Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno oprava lesnej cesty - Vyšehradné222,31 €27.12.201327.12.2013oprava lesnej cesty
1013551OLIRIS, s.r.o., Hradná 401, Moldava nad Bodvou, 044 01nájom nebytových priestorov - december 2013 (alikvotná èiastka- nájom od 6.12.2013)46,13 €nájomná zmluva27.12.201327.12.2013nájom nebytových priestorov
1013552¼ubomír Ïurkoviè, Turèianska 44, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva557,76 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva
1013553TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva BO 3 A,B,C a JD 3 A,B,C4524,51 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva
50130002TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva SM 3 A,B,C a JD 3 A,B,C5329,10 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva
1013554MTJ FO Pravenec, Pravenec, 972 16prenájom ihriska (október-december 2013)186,20 €27.12.201327.12.2013prenájom MI
1013555Telovýchovná jednota Partizán Malinová, è. 23, Malinová, 972 13prenájom ihriska (október-december 2013)53,20 €27.12.201327.12.2013prenájom MI
1013556Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva284,76 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva
50130003TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva SM 3 A,B,C a JD 3 A,B,C7314,23 €27.12.201327.12.2013dodanie dreva
1013469Vladimír Richter, Budovate¾ská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €27.11.201327.11.2013dodanie služby
1013470¼uboš Líška, Nádražná 62/1, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €27.11.201327.11.2013dodanie služby
1013471Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno úprava vojnových hrobov - dodanie materiálu + doprava Multicarom 48,55 €27.11.201327.11.2013vojnové hroby
1013473Zdeno Sunega, Chvojnica è. 59, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber30,00 €27.11.201327.11.2013samozber
1013474LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka1586,30 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva
1013476Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí, Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 29,02 €27.11.201327.11.2013dopravné výkony
1013477Jozef Krebes, Savinova 791/24, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie dreva - samozber36,00 €27.11.201327.11.2013samozber
1013478Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14dodanie sklenených èrepov 25,81 €zmluva o dodávk27.11.201327.11.2013dodanie skla
1013479Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - október 20131500,00 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013prenájom MI
1013480Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - október 2013108,00 €6/201027.11.201327.11.2013vývoz cintorínov
1013481Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - október 201340,50 €6/201027.11.201327.11.2013zvoz textilu
1013482Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - október 20131850,66 €6/201027.11.201327.11.2013vývoz odpadu - Hater
1013483Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - október 2013840,00 €6/201027.11.201327.11.2013vývoz ohradníkov
1013485Eduard Mokráš, Chvojnica è. 143, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber48,00 €27.11.201327.11.2013samozber
1013486Ing. Martin Šujan, Poluvsie è. 161, Poluvsie, 972 16dodanie dreva - samozber180,00 €27.11.201327.11.2013samozber
1013487Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie345,54 €27.11.201327.11.2013dodanie vyseparovaných zložiek
1013488Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - november 201354,25 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013nájom nebytových priestorov
1013489Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - november 201386,25 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013nájom nebytových priestorov
1013490Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - november 2013246,67 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013491TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - november 2013211,67 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013nájom nebytových priestorov
1013492HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - november 2013179,33 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013493ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - november 201370,93 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013nájom nebytových priestorov
1013494JK8 s.r.o., M.Mišíka I.2718, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - november 201355,00 €nájomná zmluva27.11.201327.11.2013nájom nebytových priestorov
1013495Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201027.11.201327.11.2013kúrenie - záloha
1013496Anton Harag, Budovate¾ská 198, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 317,28 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013497Michal Mešan, Žltá 320/58, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 325,26 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013498Jozef Buzalka, Pravenec è. 71, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 341,04 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013499Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13vyúètovanie kúrenia za obdobie 01.11.2012- 31.10.20130,00 €1/201027.11.201327.11.2013vyúètovanie kúrenie
1013500Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva + práca pilèíka2126,94 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva
1013501Dušan Baláž, Malinovská 291/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 304,26 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013502Róbert Pavlák, Solka 726/12, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 315,60 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013503Ján Gombarèek, Tužina è. 305, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 288,72 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013504Karol Lièko, M. R. Štefánika 716/35, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom33,40 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva
1013505¼uboš Líška, Nádražná 62/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 193,82 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013506Michal Mešan, Žltá 320/58, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 317,28 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013507Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 231,84 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013508Jozef Homola, Chvojnica è. 73, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €27.11.201327.11.2013samozber
1013509Tibor Ložek, Malinová è. 88, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom61,25 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva
1013510Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01dodanie papiera284,64 €27.11.201327.11.2013dodanie materiálu
1013511Štefan Machaj, Turcelová 236, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 367,26 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013512Marián Lièko, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 347,52 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013513LUKY, Žltá 308/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 650,10 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013514KRAJÈÍRSKE SLUŽBY Štefan Supek, Nám. SNp 394/28, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom - 2x141,76 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva
1013515Adrika Mušáková, K¾aèno è. 390, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 402,96 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013516Štefan Zeisel, Vyšehradné 872/71, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 356,34 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013517KRAJÈÍRSKE SLUŽBY Štefan Supek, Nám. SNp 394/28, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom - 1x82,43 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva
1013518Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14dodanie sklenených èrepov 150,00 €zmluva o dodávk27.11.201327.11.2013dodanie skla
1013519Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno oprava miestnych komunikácií - fy Bettex143,45 €27.11.201327.11.2013oprava miestnych komunikácií
1013520Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno oprava miestneho rozhlasu - N.Pravno, Solka, Vyšehradné 639,60 €27.11.201327.11.2013miestny rozhlas
1013521Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno oprava verejného osvetlenia - odpracované hodiny + použitý materiál 382,26 €27.11.201327.11.2013oprava verejného osvetlenia
1013522Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno údržba verejnej zelene - jún - november 2013 (odpracované hodiny, použitie Multicaru, prenájom krovinorezov)2620,80 €1/201027.11.201327.11.2013údržba zelene
1013523¼uboš Petruch, Budovate¾ská 213/8, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 247,14 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013524Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie sklenených èrepov 30,00 €zmluva o dodávk27.11.201327.11.2013dodanie skla
1013525Tibor Ložek, Malinová è. 88, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 209,28 €27.11.201327.11.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013465Elena Lukáèová, Gagarinova 114/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom71,93 €24.10.201324.10.2013dodanie dreva a doprava
1013466¼ubomír Fábry - stavebná údržba, Kpt. Weinholda 10, Zemianske Kosto¾any, 972 43dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 320,88 €24.10.201324.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013467Michaela Gazdová, K¾aèno è. 220, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 363,12 €24.10.201324.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013468Dušan Krpelan, M.R.Štefánika 122/19, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €24.10.201324.10.2013doprava Multicarom
1013416Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - september 2013895,30 €6/201018.10.201318.10.2013vývoz odpadu - Hater
1013418Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - september 201363,06 €4/201018.10.201318.10.2013používanie motorového vozidla
1013448Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 195,36 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013449Viliam Baranèík, Kukuèínova 638/7, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 292,92 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013450Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva1853,28 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva
1013451Eduard Tomasta, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 313,08 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013452Martin Heldi, Prievidzská 39/55, Nitrianske Pravno dodanie dreva - samozber78,00 €18.10.201318.10.2013samozber
1013453Miroslav Rajèan, K¾aèno è. 392, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 318,96 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013454Stanislav Zoreník, So¾ná 744/19, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 308,04 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013455RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 299,22 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013456Ján Vnuèko, T.G.Masaryka 1069/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 296,28 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013457Peter Kubíèek, Budovate¾ská 704, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 278,22 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013458Peter Krpelan, M. R. Štefánika 123/21, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 14,04 €18.10.201318.10.2013dodanie služby
1013459Eva Kurišová, Mlynská 466/29, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 337,02 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013460Milan Štefík, Chvojnica, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 322,32 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013461Libuša Matiašková, K¾aèno è. 236, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 316,08 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013462Eduard Tomasta, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 265,62 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013463Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C 6399,61 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva
1013464Viliam Krebes, M.R.Štefánika 125/40, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 291,54 €18.10.201318.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013409Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C, BO 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.939,12 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva
1013410Jozef Pružina, Chvojnica è. 66, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber150,00 €11.10.201311.10.2013samozber
1013411Štefan Ertel, Lazany, 972 11dodanie paliva 594,72 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva
1013412Ján Myšiak, K¾aèno è. 61, K¾aèno, 972 15dodanie dreva - samozber60,00 €11.10.201311.10.2013samozber
1013413Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - september 20131500,00 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013prenájom MI
1013414Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - september 201363,00 €4/201011.10.201311.10.2013vývoz cintorínov
1013415Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - september 201336,00 €4/201011.10.201311.10.2013zvoz textilu
1013417Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - september 2013324,00 €4/201011.10.201311.10.2013vývoz ohradníkov
1013419Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - III. Q 20131050,00 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013420Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - knižnica Domu služieb - III. Q 201390,00 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013421Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14zvoz sklenených èrepov120,00 €zmluva o dodávk11.10.201311.10.2013zvoz sklenených èrepov
1013422PROVITAL, obèianske združenie, Solka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 366,42 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013423Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - október 201354,25 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013424Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - október 201386,25 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013425Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - október 2013246,67 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013426TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - október 2013211,67 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013427HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - október 2013179,33 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013428ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - október 201370,93 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013429JK8 s.r.o., M.Mišíka I.2718, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - október 201355,00 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013430Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201011.10.201311.10.2013kúrenie - záloha
1013431Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72nájom nebytových priestorov - IV. Q 20134950,00 €nájomná zmluva11.10.201311.10.2013nájom nebytových priestorov
1013432LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva SMC 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.1905,98 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013433Mária Elischerová, Žltá 310/7, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 320,22 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013434Alena Gregorová, Solka 771, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 337,44 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013435Denisa Madelová, Športová 673/24, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 313,92 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013436Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C, SMC 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.5197,18 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013437Bohuslav Jankulár, Kollárová 686/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 329,04 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013438Rudolf Heldi, Štúrová 634/21, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 195,60 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013439Oliver Balej, Chvojnica è. 63, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €11.10.201311.10.2013samozber
1013440METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 55,28 €O/131/1211.10.201311.10.2013dodanie elektroodpadu
1013441METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 25,58 €O/131/1211.10.201311.10.2013dodanie elektroodpadu
1013442Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01dodanie fólie 63,36 €11.10.201311.10.2013dodanie fólie
1013443Elena Lukáèová, Gagarinova 114/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom78,65 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva a doprava
1013444Mgr. Stanislav Holec, Gagarinova 141/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom78,65 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva a doprava
1013445Ján Lièko, Štúrová 1023/45, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom56,69 €11.10.201311.10.2013dodanie dreva a doprava
1013446Božena Žigmundová, Prievidzská 27/31, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €11.10.201311.10.2013doprava Multicarom
1013447JADOMI s.r.o., Nitrica 492, Nitrica, 972 22dodanie sklenených èrepov 75,60 €11.10.201311.10.2013dodanie skla
1013402Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva2209,14 €24.9.201324.9.2013dodanie dreva
1013403Ján Kaniansky, Poluvsie è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 248,16 €24.9.201324.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013404Peter Krpelan, M. R. Štefánika 123/21, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 13,10 €24.9.201324.9.2013dodanie služby
1013405Vladimír Richter, Budovate¾ská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 37,44 €24.9.201324.9.2013dodanie služby
1013406Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM, BO 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.1723,78 €24.9.201324.9.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013407Miroslav Juhás, Malinovská 166, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber12,00 €24.9.201324.9.2013samozber
1013408Milan Vindiš, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber96,00 €24.9.201324.9.2013samozber
1013367FKL a brat, spol. s r.o., Hviezdoslavova 21, Ludanice, 956 11oprava dlažby na námestí N. Pravno - cca 20 m2 - cena dohodou1800,00 €11.9.201311.9.2013oprava dlažby
1013368Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk11.9.201311.9.2013zvoz sklenených èrepov
1013369Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie žiarovozinkovaného kontajneru - Materská škôlka Nitr. Pravno258,00 €11.9.201311.9.2013dodanie kontajnera
1013370Marián Špilaj, Mlynská, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €11.9.201311.9.2013samozber
1013371Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01dodanie papiera117,36 €11.9.201311.9.2013dodanie papiera
1013372Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - august 20131500,00 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013prenájom MI
1013373Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - august 201372,00 €6/201011.9.201311.9.2013vývoz cintorínov
1013374Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - august 201358,50 €6/201011.9.201311.9.2013zvoz textilu
1013375Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - august 20131481,80 €6/201011.9.201311.9.2013vývoz odpadu - Hater
1013376Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - august 2013612,00 €6/201011.9.201311.9.2013vývoz ohradníkov
1013377Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - júl, august 2013132,66 €4/201011.9.201311.9.2013používanie motorového vozidla
1013378Jozef Šovèík, K¾aèno è. 55, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 336,24 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013379Dagmar Masaryková, Solka 760/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 314,34 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013380Marián Špilaj, Mlynská, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €11.9.201311.9.2013samozber
1013381Zdeno Sunega, Chvojnica è. 59, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber115,20 €11.9.201311.9.2013samozber
1013382Pavel Machaj, Štúrová 648/24, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom67,31 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva a doprava
1013383Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - september 20134165,00 €1/201011.9.201311.9.2013kúrenie - záloha
1013384Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - september 201354,25 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013nájom nebytových priestorov
1013385Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - september 201386,25 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013nájom nebytových priestorov
1013386Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - september 2013246,67 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013387TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - september 2013211,67 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013nájom nebytových priestorov
1013388HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - september 2013179,33 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013389ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - september 201370,93 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013nájom nebytových priestorov
1013390JK8 s.r.o., M.Mišíka I.2718, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - september 201355,00 €nájomná zmluva11.9.201311.9.2013nájom nebytových priestorov
1013391Rudolf Pravda, Chvojnica è. 12, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 283,92 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013392Róbert Pavlák, Solka 726/12, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 292,50 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013393Eva Mikulová, Malinovská 282/34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 246,06 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013394Peter Brecko, Pravenec è. 95, Pravenec, 972 16dodanie dreva - samozber98,40 €11.9.201311.9.2013samozber
1013395Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie materiálu - družina1495,32 €11.9.201311.9.2013dodanie materiálu
1013396Zuzana Jelšicová, T.G.Masaryka 1066, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 247,98 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013397Lešek Prilinský, Tužina è. 379, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 316,08 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013398Milan Jurák, Mlynská 443/15, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 302,16 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013399Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01dodanie odpadového papiera - spisy275,76 €11.9.201311.9.2013dodanie papiera
1013400Jozef So¾ava, Športová 455, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom71,93 €11.9.201311.9.2013dodanie dreva a doprava
1013401Ján Homola, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber52,80 €11.9.201311.9.2013samozber
1013317Peter Gáplovský, Budovate¾ská, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber55,20 €23.8.201323.8.2013samozber
1013318Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva BO 3 A,B,C, SM 3 A,B,C, SMC 3 A,B,C + práca pilèíka5056,86 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva
1013319Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - júl 20131500,00 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013prenájom MI
1013320Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - júl 201385,50 €6/201023.8.201323.8.2013vývoz cintorínov
1013321Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - júl 201327,00 €6/201023.8.201323.8.2013zvoz textilu
1013322Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - júl 20131612,54 €6/201023.8.201323.8.2013vývoz odpadu - Hater
1013324Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - júl 2013396,00 €6/201023.8.201323.8.2013vývoz ohradníkov
1013325Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie335,46 €23.8.201323.8.2013dodanie vyseparovaných zložiek
1013326Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie dreva1151,88 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva
1013327Peter Krpelan, M. R. Štefánika 123/21, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 13,10 €23.8.201323.8.2013dopravné výkony
1013328Alfréd Galáè, Solka 753/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 331,98 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013329Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - august 201354,25 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013nájom nebytových priestorov
1013330Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - august 201386,25 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013nájom nebytových priestorov
1013331Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - august 2013246,67 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013332TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - august 2013211,67 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013nájom nebytových priestorov
1013333HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - august 2013179,33 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013334ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - august 201370,93 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013nájom nebytových priestorov
1013335JK8 s.r.o., M.Mišíka I.2718, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - august 201355,00 €nájomná zmluva23.8.201323.8.2013nájom nebytových priestorov
1013336Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - august 20134165,00 €1/201023.8.201323.8.2013kúrenie - záloha
1013337¼ubomír Fábry - stavebná údržba, Kpt. Weinholda 10, Zemianske Kosto¾any, 972 43dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 332,40 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013338Ivan Waclaviak, Solka 717/34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 298,80 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013339p. Poláková, M. R. Štefánika 617/33, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 315,18 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013340Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.3672,23 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva
1013341¼uboš Petruch, Budovate¾ská 213/8, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber120,00 €23.8.201323.8.2013samozber
1013342RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 299,64 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013343Elena Lukáèová, Gagarinova 114/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom - 2x157,30 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva a doprava
1013344Tibor Ložek, Malinová è. 88, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 190,80 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013345Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2077,82 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013346Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 279,90 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013347Ján Bolfík, Chvojnica è. 41, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 357,36 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013348Dušan Bisták, Tužina è. 363, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 210,24 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013349Milan Vetrák, Tužina è. 376, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 200,64 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013350Mária Štálniková, Turèianska 543/42, Nitrianske Pravnododanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 323,58 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013351Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 2202,66 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013352Ján Gombarèek, Vyšehradné è. 856, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 297,12 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013353¼ubomír Ïurkoviè, Turèianska 44, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 293,76 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013354Alojz Weserle, Kollárová 1047/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 300,06 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013355Mária Vráblová, Pionierska 377/33, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 340,80 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013356Ján Kaniansky, Poluvsie è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 308,88 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013357Marta Unterfrancová, Nám. SNP 354/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 335,34 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013358Pavel Valko, M. R. Štefánika 139/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 288,72 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013359Dušan Fillo, Kukuèínova 678, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 317,28 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013360Vojtech Plander, Jilemnického 920/10, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 277,50 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013361Marta Vráblová, Dlhá, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom - 1x78,65 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva a doprava
1013362Elena Lukáèová, Gagarinova 114/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom - 1x78,65 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva a doprava
1013363Jozef So¾ava, Športová 455, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom - 1x78,65 €23.8.201323.8.2013dodanie dreva a doprava
1013364JADOMI s.r.o., Nitrica 492, Nitrica, 972 22dodanie sklenených èrepov 88,24 €23.8.201323.8.2013dodanie skla
1013365Alojz Gregor, Turèianska 556/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber211,20 €23.8.201323.8.2013samozber
1013366Štefan Hogaj, Štúrová 631/15, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber36,00 €23.8.201323.8.2013samozber
1013306Miroslav Kúdela, Prievidzská 23/23, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 353,40 €26.7.201326.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013307Lívia Štancelová, Malinová è. 199, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 396,24 €26.7.201326.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013308Helena Lúbiková, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 331,56 €26.7.201326.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013309Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2755,88 €26.7.201326.7.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013310Janka Mikušová, Pionierska 383, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 326,52 €26.7.201326.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013311Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 381,96 €26.7.201326.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013312Dušan Bisták ml., Tužina è. 32, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 409,68 €26.7.201326.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013313Miroslav Pálesch, Malinová è. 184, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber144,00 €26.7.201326.7.2013samozber
1013314Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno použitý stavebný materiál a odpracované hodiny - školská družina Spojená škola Nitr. Pravno1330,56 €26.7.201326.7.2013stavebné práce
1013315Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno použitý stavebný materiál a odpracované hodiny - Požiarna zbrojnica, Nitr. Pravno593,98 €26.7.201326.7.2013stavebné práce
1013316Vojtech Jelšic, T.G.Masaryka 1066/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €26.7.201326.7.2013samozber
1013299Alfréd Galáè, Solka 753/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 356,34 €23.7.201323.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013300Tibor Grom, Poluvsie è. 58, Poluvsie, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 342,00 €23.7.201323.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013301Alfréd Galáè, Solka 753/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 343,32 €23.7.201323.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013302Ján Bolfík, Chvojnica è. 41, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 390,00 €23.7.201323.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013303Ivan Gros, Budovate¾ská 16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 331,14 €23.7.201323.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013304Štefan Hogaj, Štúrová 631/15, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber108,00 €23.7.201323.7.2013samozber
1013305Ing. Jozef Balèirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom47,15 €23.7.201323.7.2013dodanie dreva a doprava
1013266Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - jún 201390,00 €6/201016.7.201316.7.2013vývoz cintorínov
1013267Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - jún 201354,00 €6/201016.7.201316.7.2013zvoz textilu
1013268Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - jún 2013745,33 €6/201016.7.201316.7.2013vývoz odpadu - Hater
1013270Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - jún 2013480,00 €6/201016.7.201316.7.2013vývoz ohradníkov
1013272¼ubomír Fábry - stavebná údržba, Kpt. Weinholda 10, Zemianske Kosto¾any, 972 43dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 363,60 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013273Peter Baláž, Potoèná 778/18, Nitrianske Pravno-Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 359,70 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013274Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - jún 201354,25 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov
1013275Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - júl 201386,25 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov
1013276Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - júl 2013246,67 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013277TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - júl 2013211,67 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov
1013278HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - júl 2013179,33 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013279ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - júl 201370,93 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov
1013280JK8 s.r.o., M.Mišíka I.2718, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - júl 201355,00 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov
1013281Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201016.7.201316.7.2013kúrenie - záloha
1013282Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72nájom nebytových priestorov - III. Q 20134950,00 €nájomná zmluva16.7.201316.7.2013nájom nebytových priestorov
1013283Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 351,72 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013284Marcel Šujan, Malinovská 295, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 340,80 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013285Lýdia Timková, Kukuèínova 696/20, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 363,48 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013286LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva SM 3 A,B,C 5306,83 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva
1013287Milan Jakubjak, Štúrová 1001, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber168,00 €16.7.201316.7.2013samozber
1013288Tomáš Babic, Chvojnica, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber32,80 €16.7.201316.7.2013samozber
1013289Jozef Gross, Tužina è. 128, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 388,56 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013290Milan Lovèický, Školská 367, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 339,54 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013291František Jamrich, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 379,86 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013292mgr. Mária Hanešová, Turèianska 561/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva327,18 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva
1013293Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie sklenených èrepov 30,00 €zmluva o dodávk16.7.201316.7.2013dodanie skla
1013294Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno práce lesníka, OLH - II. polrok 20137200,00 €5/201016.7.201316.7.2013práce lesníka, OLH
1013295Karol Kremel, Štúrová 1033/76, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 351,72 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013296Karol Lièko, M. R. Štefánika 716/35, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 331,98 €16.7.201316.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013297JADOMI s.r.o., Nitrica 492, Nitrica, 972 22dodanie sklenených èrepov 175,02 €16.7.201316.7.2013dodanie skla
1013298Eduard Tomasta, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 23,40 €16.7.201316.7.2013dopravné výkony
1013238Ronald Znášik, Mlynská 436/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber40,80 €15.7.201315.7.2013samozber
1013239LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva SM, JD 3 A,B,C 4523,28 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva
1013240Peter Mjartan, Chvojnica è. 69, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber57,60 €15.7.201315.7.2013samozber
1013241Nela Richterová, Tužina, Tužina, 972 14doprava a manipulácia traktorom 32,76 €15.7.201315.7.2013dodanie služby
1013242Milan Zbiòovec, M. R. Štefánika 121/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 341,64 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013243Vladimír Dodok, Dlhá 564/90, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber50,40 €15.7.201315.7.2013samozber
1013244Milan Dodok, Žltá 312/11, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber50,40 €15.7.201315.7.2013samozber
1013245Jaroslav Balej, Štúrová 1009/52, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber96,00 €15.7.201315.7.2013samozber
1013246Róbert Babitz, Chvojnica è. 67, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber96,00 €15.7.201315.7.2013samozber
1013247Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, 972 13prenájom miešaèky10,00 €15.7.201315.7.2013prenájom miešaèky
1013248Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nákup sadeníc, odpracované hodiny pri sadení stromkov a vyžívaní a úprava lesných ciest6577,80 €15.7.201315.7.2013dodanie materiálu a služby
1013249Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno osadenie ståpikov a dopravných znaèiek 432,48 €15.7.201315.7.2013dodanie materiálu a služby
1013250Igor Vlk - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01dodanie dreva BK 3 A,B,C a BO3673,32 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva
1013251Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 338,28 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
101352Ján Mališ, Turèianska 539, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 326,52 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013253Alojz Gregor, Turèianska 556/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber91,20 €15.7.201315.7.2013samozber
1013254Radek Slivoò, Chvojnica è. 65, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 386,16 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013255Katarína Ivinová, Budovate¾ská 1036/82, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 394,14 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013256Ján Gombarèek, Vyšehradné è. 856, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 349,62 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013257Jozef Boško, Žltá 355/28, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 278,64 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013258Jozef Polgár, Dlhá 594/30, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 347,52 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013259Ján Vavrinec, Nádražná 84/18, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 316,44 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013260Libuša Matiašková, K¾aèno è. 236, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 402,96 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
10132621Marta Unterfrancová, Nám. SNP 354/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 347,10 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013262Renáta Štancelová, Mlynská 483/32, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 318,42 €15.7.201315.7.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013263Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - jún 20131500,00 €nájomná zmluva15.7.201315.7.2013prenájom MI
1013264Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - II. Q 20131050,00 €nájomná zmluva15.7.201315.7.2013prenájom nebytových priestorov
1013265Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom nebytových priestorov - knižnica Domu služieb - II. Q 201390,00 €nájomná zmluva15.7.201315.7.2013prenájom nebytových priestorov
50130001UP BRAND ACTIVATION, s.r.o., Porážka 206/4, Brno, 602 00, Èeská republikaprenájom ihriska60,00 €14.6.201314.6.2013prenájom MI
1013208Renáta Drábiková, Malinovská 698/69, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 353,40 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013209Bertin Vríèan, Nádražná 85/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 322,32 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013210Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk14.6.201314.6.2013zvoz sklenených èrepov
1013211Ronald Znášik, Mlynská 436/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber43,20 €14.6.201314.6.2013samozber
1013212Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - máj 20131500,00 €4/201014.6.201314.6.2013prenájom MI
1013213Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - máj 2013108,00 €6/201014.6.201314.6.2013vývoz cintorínov
1013214Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - máj 201345,00 €6/201014.6.201314.6.2013zvoz textilu
1013215Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - máj 20131684,68 €6/201014.6.201314.6.2013vývoz odpadu - Hater
1013216Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - máj 201374,16 €4/201014.6.201314.6.2013používanie motorového vozidla
1013217Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - máj 2013384,00 €6/201014.6.201314.6.2013vývoz ohradníkov
1013217Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - máj 2013384,00 €6/201014.6.201314.6.2013vývoz ohradníkov
1013218Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zber posypového materiálu na miestnych komunikáciach 31,50 €6/201014.6.201314.6.2013zber posypu
1013219Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno údržba verejnej zelene - máj 2013687,30 €6/201014.6.201314.6.2013údržba zelene
1013220Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - jún 201354,25 €nájomná zmluva14.6.201314.6.2013nájom nebytových priestorov
1013221Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - máj 201386,25 €nájomná zmluva14.6.201314.6.2013nájom nebytových priestorov
1013222Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - jún 2013246,67 €nájomná zmluva14.6.201314.6.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013223TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - jún 2013211,67 €nájomná zmluva14.6.201314.6.2013nájom nebytových priestorov
1013224HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - jún 2013179,33 €nájomná zmluva14.6.201314.6.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013225ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - jún 201370,93 €nájomná zmluva14.6.201314.6.2013nájom nebytových priestorov
1013226Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201014.6.201314.6.2013kúrenie - záloha
1013227Jozef Mikula, Malinová è. 142, Malinová, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 394,80 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013228Alojz Weserle, Kollárová 1047/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 364,74 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013229Emil Tuèný, T. G. Masaryka 1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 345,00 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013230Drahoslav Olešòánik, Mlynská 482, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 368,94 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013231LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva SM 3 A,B,C 5079,52 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva
1013232Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01vyseparované Pet f¾aše a fólia303,12 €14.6.201314.6.2013dodanie vyseparovaných zložiek
1013233Emil Polónyi, Vyšehradné 852/35, Nitrianske Pravno, 97213dodanie dreva - samozber72,00 €14.6.201314.6.2013samozber
1013234METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 97,81 €14.6.201314.6.2013dodanie elektroodpadu
1013236LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva BO 3 A,B,C 483,84 €14.6.201314.6.2013dodanie dreva
1013237Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno stavebná akcia - školská družina Spojená škola Nitr. Pravno 7166,08 €14.6.201314.6.2013stavebné práce
1013180Róbert Dírer, Vyšehradné è. 865, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber67,20 €27.5.201327.5.2013samozber
1013181Peter Štefan, Chvojnica, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber48,00 €27.5.201327.5.2013samozber
1013182Zlatka Blašková, Malinová è. 235, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 341,52 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013183Lýdia Chrenovská, Turèianska 544/40, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 317,70 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013184¼ubica Hanzlíková, Tužina è. 451, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 358,80 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013185Ján Oller, Nám. SNP 356/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber40,80 €27.5.201327.5.2013samozber
1013186Oliver Balej, Chvojnica è. 63, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber96,00 €27.5.201327.5.2013samozber
1013187Vladimír Dodok, Dlhá 564/90, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber48,00 €27.5.201327.5.2013samozber
1013188František Biely, Nám. SNP 353, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber115,20 €27.5.201327.5.2013samozber
1013189Igor Vlk - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01dodanie dreva BK 3 A,B,C 3283,20 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva
1013190Alžbeta Vnuèková, Tužina è. 459, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 396,72 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013191Peter Gáplovský, Budovate¾ská, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber120,00 €27.5.201327.5.2013samozber
1013192Ing. Horst Antol, Turcelová 244/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 339,96 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013193Ervín Valchovník, J. Damku 766/5, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 329,88 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013194Rastislav Baniar, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber19,20 €27.5.201327.5.2013samozber
1013195Štefan Záhorský, Štúrová 632/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 331,56 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013196Bronislava Witkovská, Savinova 785, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 349,62 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013197Jaroslav Lièko, Vyšehradné, 972 13 Nitrianske Pravnododanie dreva - samozber50,40 €27.5.201327.5.2013samozber
1013198Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01dodanie papiera316,44 €27.5.201327.5.2013dodanie papiera
1013199Ing. Pavel Áè, Budovate¾ská 198/13, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €27.5.201327.5.2013doprava Multicarom
1013200Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí, Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom - N.Pravno - Prievidza a spä29,02 €27.5.201327.5.2013doprava Multicarom
1013201Alena Gregorová, Solka 771, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 324,42 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013202Chovate¾ské a záhradkárske potreby, Dlhá 588, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 295,02 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013203Oliver Balej, Chvojnica è. 63, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber100,80 €27.5.201327.5.2013samozber
1013204Jozef Krpelan, Chvojnica è. 79, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber103,20 €27.5.201327.5.2013samozber
1013205Ján Matúška, Chvojnica è. 32, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 351,60 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013206Ján Lièko, Štúrová 1023/45, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 362,64 €27.5.201327.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013207Jaroslav Zbiòovec, Dlhá 500/85, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber44,40 €27.5.201327.5.2013samozber
1013138Viliam Schon, Mlynská 444/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber100,80 €14.5.201314.5.2013samozber
1013139Vojtech Jelšic, T.G.Masaryka 1066/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €14.5.201314.5.2013samozber
1013140Alfonz Husár, Štúrová 658/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber32,40 €14.5.201314.5.2013samozber
1013141Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - apríl 20131500,00 €nájomná zmluva14.5.201314.5.2013prenájom MI
1013142Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - apríl 201345,00 €6/201014.5.201314.5.2013vývoz cintorínov
1013143Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - apríl 201384,00 €6/201014.5.201314.5.2013zvoz textilu
1013144Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - apríl 20131463,29 €6/201014.5.201314.5.2013vývoz odpadu - Hater
1013146Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - apríl 2013252,00 €6/201014.5.201314.5.2013vývoz ohradníkov
1013147Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 196,43 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013148Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zber posypového materiálu a zametanie miestnych komunikácií190,50 €6/201014.5.201314.5.2013zber posypu a zametanie
1013149Milan Gáplovský, Nádražná 63, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber49,20 €14.5.201314.5.2013samozber
1013150Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie sklenených èrepov 30,00 €zmluva o dodávk14.5.201314.5.2013vývoz skla
1013151Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14zvoz sklenených èrepov90,00 €zmluva o dodávk14.5.201314.5.2013dodanie skla
1013152Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - máj 201354,25 €nájomná zmluva14.5.201314.5.2013nájom nebytových priestorov
1013153Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - máj 201386,25 €nájomná zmluva14.5.201314.5.2013nájom nebytových priestorov
1013154Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - máj 2013246,67 €nájomná zmluva14.5.201314.5.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013155TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - máj 2013211,67 €14.5.201314.5.2013nájom nebytových priestorov
1013156HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov a za služby súvisiace s nájmom - máj 2013179,33 €nájomná zmluva14.5.201314.5.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013157ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - máj 201370,93 €nájomná zmluva14.5.201314.5.2013nájom nebytových priestorov
1013158NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - máj 201355,00 €nájomná zmluva14.5.201314.5.2013nájom nebytových priestorov
1013159Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201014.5.201314.5.2013kúrenie - záloha
1013160Miroslav Štefan, Chvojnica è. 31, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber45,60 €14.5.201314.5.2013samozber
1013161Mária Dulovcová, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber103,20 €14.5.201314.5.2013samozber
1013162Michal Mešan, Žltá 320/58, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 302,58 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013163Vojtech Búlik, M.R.Štefánika 129/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 293,34 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013164OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.1502,68 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013165¼ubomír Gáplovský, Dlhá 410/33, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 305,94 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013166Rastislav Baniar, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber58,80 €14.5.201314.5.2013samozber
1013167Ivan Waclaviak, Solka 717/34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 295,02 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013168Miroslav Lajtman, Štúrová 1008/50, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - èerešòa83,58 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva
1013169Dušan Kubík, Chvojnica è. 64, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber110,40 €14.5.201314.5.2013samozber
1013170Rastislav Baniar, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber38,40 €14.5.201314.5.2013samozber
1013171Viliam Schon, Mlynská 444/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber61,20 €14.5.201314.5.2013samozber
1013172Eduard Tomasta, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13doprava traktorom 23,40 €14.5.201314.5.2013dodanie služby
1013173Libor Gombarèek, Kukuèínova 685/11, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 351,72 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013174Štefan Greschner, Tužina è. 449, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 359,28 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013175Ing. Ján Pauèek, Kukuèínova 688/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 300,90 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013176Teodor Kováèik, Turcelová 226/19, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 337,86 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013177Vladimír Deli, Malinová è. 338, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 395,76 €14.5.201314.5.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013178Martin Mráz, Chvojnica è. 140, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber45,60 €14.5.201314.5.2013samozber
1013179Jaroslav Zbiòovec, Dlhá 500/85, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber50,40 €14.5.201314.5.2013samozber
1013078LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BO 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2202,73 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013079Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13odber a vývoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk25.4.201325.4.2013zvoz sklenených èrepov
1013080LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BO 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.1870,61 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013081LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BO 3 A,B,C 685,61 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva
1013082Jozef Murko, Hviezdoslavova 1115/11, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 13,88 €25.4.201325.4.2013dodanie služby
1013083Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 1074,00 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva
1013084Rimskokatolícka cirkev, Farnos Nitrianske Pravno, Hviezdoslavova 1111/2, Nitrianske Pravno, 972 13doprava traktorom 70,20 €25.4.201325.4.2013dodanie služby
1013085Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 467,02 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013086Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - marec 20131500,00 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013prenájom MI
1013087Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - marec 201363,00 €6/201025.4.201325.4.2013vývoz cintorínov
1013088Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - marec 201331,50 €6/201025.4.201325.4.2013zvoz textilu
1013089Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová+pneu - Ladce -marec 20131448,18 €6/201025.4.201325.4.2013vývoz odpadu - Hater, pneu - Ladce
1013090Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - marec 201399,18 €4/201025.4.201325.4.2013používanie motorového vozidla
1013091Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vykonanie zimnej údržby -marec 2013, zber posypového materiálu529,50 €6/201025.4.201325.4.2013zimná údržba
1013092Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - marec 2013552,00 €6/201025.4.201325.4.2013vývoz ohradníkov
1013093MTJ FO Pravenec, Pravenec, 972 16prenájom ihriska251,10 €25.4.201325.4.2013prenájom MI
1013094Futbalový klub K¾ak, K¾aèno, 972 15prenájom ihriska26,60 €25.4.201325.4.2013prenájom MI
1013095Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - apríl 201354,25 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013096Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - apríl 201386,25 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013097Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - apríl 2013246,67 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013098TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - apríl 2013211,67 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013099HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - apríl 2013179,33 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013100ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - apríl 201370,93 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013101NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - apríl 201355,00 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013102Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201025.4.201325.4.2013kúrenie - záloha
1013103Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72nájom nebytových priestorov - II. Q 20134950,00 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013104Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva DZ, BO, SM 3 A,B,C 573,79 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva
1013105METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 71,28 €O/131/1225.4.201325.4.2013dodanie elektroodpadu
1013106Telovýchovná jednota Partizán Malinová, è. 23, Malinová, 972 13prenájom ihriska246,05 €25.4.201325.4.2013prenájom MI
1013107Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01odber vyseparovaných Pet fliaš a papiera223,64 €25.4.201325.4.2013dodanie Pet fliaš, papiera
1013108Kamil Lichner, Mlynská 477/44, Nitrianske Pravno, 972 13doprava traktorom 23,40 €25.4.201325.4.2013dodanie služby
1013109Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - knižnica Domu služieb - I. Q 201390,0 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013110Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - I. Q 20131050,00 €nájomná zmluva25.4.201325.4.2013nájom nebytových priestorov
1013111Peter Štefánik, M.R. Štefánika 1082/38, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber11,52 €25.4.201325.4.2013samozber
1013112Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, BK 3 A,B,C, doprava a manipulácia traktorom 1648,90 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013113Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2023,10 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013114Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva BO 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.1446,24 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013115Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 300,48 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013116Július Muèka, Vyšehradné 845, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 289,56 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013117Jozef Danko, Gagarinova 216/9, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber53,28 €25.4.201325.4.2013samozber
1013118Jozef Elischer, Štúrová 1032/74, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber118,08 €25.4.201325.4.2013samozber
1013119Peter Èièola, Chvojnica è. 61, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber44,64 €25.4.201325.4.2013samozber
1013120Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva BO, SM, DB 3 A,B,C 2081,80 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva
1013121Pavol Oller, Žltá 322/54, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber21,60 €25.4.201325.4.2013samozber
1013122Michal Lièko, Vyšehradné è. 917, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 302,16 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013123Tibor Baniar, Pravenec è. 49, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 348,72 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013124Vladimír Šlabiár, Prievidzská 47, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 293,76 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013125Dušan Boïa, Kukuèínová 687/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 279,48 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013126Pavol Oller ml., Žltá 322/54, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber48,00 €25.4.201325.4.2013samozber
1013127Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno použitý stavebný materiál a odpracované hodiny - školská družina Spojená škola Nitr. Pravno1680,19 €25.4.201325.4.2013stavebné práce
1013128Jaroslav Zbiòovec, Dlhá 500/85, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber98,40 €25.4.201325.4.2013sa
1013129Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno verejné osvetlenie - I. Q 2013583,69 €25.4.201325.4.2013verejné osvetlenie
1013130Ambróz Richter, Jilemnického 828/1, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13dodanie dreva - samozber9,60 €25.4.201325.4.2013samozber
1013131Miroslav Štefan, Chvojnica è. 31, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber36,00 €25.4.201325.4.2013samozber
1013132Ladislav Gatial, Prievidzská 34/45, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 312,24 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013133Hanka Šovèíková, Budovate¾ská 204/25, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 263,94 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013134Milan Gáplovský, Nádražná 63, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber52,80 €25.4.201325.4.2013samozber
1013135Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva BO, SM, SMC 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o. 3777,00 €25.4.201325.4.2013dodanie dreva a práca pilèíka
1013136Jaroslav Lièko, Vyšehradné, 972 13 Nitrianske Pravnododanie dreva - samozber46,80 €25.4.201325.4.2013samozber
1013137Peter Èièola, Chvojnica è. 61, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber31,20 €25.4.201325.4.2013samozber
1013046LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BO,DZ 3 A,B,C a práca pilèíka3905,78 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva
1013058LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BO,BK 3 A,B,C a práca pilèíka1859,33 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva
1013048Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí, Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13poskytnutie stravných lístkov300,00 €15.3.201315.3.2013stravné lístky
1013049Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie370,36 €15.3.201315.3.2013dodanie Pet fliaš, fólie
1013050Igor Bároš, Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno doprava Multicarom 10,61 €15.3.201315.3.2013dodanie služby
1013051LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva BO, DZ 3 A,B,C1692,62 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva
1013052Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - február 20131500,00 €15.3.201315.3.2013prenájom MI
1013053Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - február 201258,50 €15.3.201315.3.2013vývoz cintorínov
1013054Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - február 201363,00 €15.3.201315.3.2013zvoz textilu
1013055Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - február 2013698,83 €15.3.201315.3.2013vývoz odpadu - Hater
1013056Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - február 201370,62 €4/201015.3.201315.3.2013používanie motorového vozidla
1013057Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vykonanie zimnej údržby - február 2013986,63 €15.3.201315.3.2013zimná údržba
1013058Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno práce lesníka, OLH - I. polrok 20137200,00 €15.3.201315.3.2013práce lesníka, OLH
1013059Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - marec 201354,25 €nájomná zmluva15.3.201315.3.2013nájom nebytových priestorov
1013060Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - marec 201386,25 €nájomná zmluva15.3.201315.3.2013nájom nebytových priestorov
1013061Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - marec 2013246,67 €nájomná zmluva15.3.201315.3.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013062TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - marec 2013211,67 €nájomná zmluva15.3.201315.3.2013nájom nebytových priestorov
1013063HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - marec 2012179,33 €nájomná zmluva15.3.201315.3.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013064ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - marec 201370,93 €nájomná zmluva15.3.201315.3.2013nájom nebytových priestorov
1013065NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - marec 201355,00 €nájomná zmluva15.3.201315.3.2013nájom nebytových priestorov
1013066Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201015.3.201315.3.2013kúrenie - záloha
1013067VETROPACK Nemšová, s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41dodanie sklenených èrepov 128,59 €rámcová kúpna z15.3.201315.3.2013dodanie skla
1013068Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva JD,SM 3 A,B,C a práca pilèíka3048,95 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva
1013069Renáta Štancelová, Mlynská 483/32, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom48,65 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva a doprava
1013070Lýdia Timková, Kukuèínova 696/20, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 306,78 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013071Ing. Ján Pauèek, Kukuèínova 688/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom63,95 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva a doprava
1013072Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno stavebná akcia - Materská škôlka - vodovod884,32 €15.3.201315.3.2013stavebné práce
1013073Milan Vetrák, Tužina è. 376, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 189,36 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013074Silvia Gáplovská, Dlhá 566/86, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 261,72 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013075Viliam Krebes, M.R.Štefánika 125/40, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 219,24 €15.3.201315.3.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013076Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14odber a vývoz sklenených èrepov120,00 €zmluva o dodávk15.3.201315.3.2013dodanie skla
1013077Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno stavebná akcia - Dom smútku N.Pravno - oprava kanalizácie313,38 €15.3.201315.3.2013stavebné práce
1013018LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka5263,26 €13.2.201313.2.2013dodanie dreva
1013019Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - január 20131500,00 €13.2.201313.2.2013prenájom MI
1013020Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - január 201349,50 €13.2.201313.2.2013vývoz cintorínov
1013021Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - január 201349,50 €13.2.201313.2.2013zvoz textilu
1013022Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - január 2013745,55 €13.2.201313.2.2013vývoz odpadu - Hater
1013023Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - január 201349,92 €4/201013.2.201313.2.2013používanie motorového vozidla
1013024Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vykonanie zimnej údržby - január 20133264,91 €13.2.201313.2.2013zimná údržba
1013025Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - február 201354,25 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013nájom nebytových priestorov
1013026Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - február 201386,25 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013nájom nebytových priestorov
1013027Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - február 2013246,67 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013028TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - február 2013211,67 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013nájom nebytových priestorov
1013029HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - február 2013179,33 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013030ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - február 201370,93 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013nájom nebytových priestorov
1013031NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - február 201355,00 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013nájom nebytových priestorov
1013032Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201013.2.201313.2.2013kúrenie - záloha
1013033VETROPACK Nemšová, s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41dodanie sklenených èrepov 247,75 €13.2.201313.2.2013dodanie skla
1013034VETROPACK Nemšová, s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41dodanie sklenených èrepov 133,15 €13.2.201313.2.2013dodanie skla
1013035Ján Matúška, Malinovská 263/72, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 258,06 €13.2.201313.2.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013036Janka Klimantová, Žltá ulica, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 250,92 €13.2.201313.2.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1013037Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013447,54 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013038Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013281,56 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013039Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013-152,40 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013040HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013221,16 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013041TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013823,70 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013042Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.20131569,67 €n13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013043NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013216,36 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013044Jana Vrábelová, Školská 1058/10, Nitrianske Pravno, 972 13vyúètovanie služieb súvisiacich s nájmom za obdobie 19.01.2012- 18.01.2013151,48 €nájomná zmluva13.2.201313.2.2013vyúètovanie kúrenie
1013045Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM, JD 3 A,B,C a práca pilèíka4797,11 €13.2.201313.2.2013dodanie dreva
1012433Ladislav Proèka, Štúrová 1010, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 324,00 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1012436Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01odpadový papier306,00 €25.1.201325.1.2013dodanie papiera
1012437Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - december 20121500,00 €25.1.201325.1.2013prenájom MI
1012438Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - knižnica Domu služieb - IV. Q 201290,00 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1012439Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - IV. Q 20121050,00 €25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1012440Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno FO - rok 201220428,09 €25.1.201325.1.2013fond opráv - bytové domy
1012441Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - december 201267,50 €25.1.201325.1.2013vývoz cintorínov
1012442Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - december 201260,00 €25.1.201325.1.2013vývoz ohradníkov
1012443Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - december 201236,00 €25.1.201325.1.2013zvoz textilu
1012444Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - december 2012861,88 €25.1.201325.1.2013vývoz odpadu - Hater
1012445Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - november,december 2012140,46 €4/201025.1.201325.1.2013používanie motorového vozidla
1012446Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vykonanie zimnej údržby - december 2012855,59 €25.1.201325.1.2013zimná údržba
1012448VETROPACK Nemšová, s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41dodanie sklenených èrepov 134,98 €rámcová kúpna z25.1.201325.1.2013dodanie skla
1013001Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - január 201354,25 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1013002Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - január 201386,25 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1013003Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - január 2013246,67 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013004TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - január 2013211,67 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1013005HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - január 2013179,33 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1013006ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - január 201370,93 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1013007NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01nájom nebytových priestorov - január 201355,00 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1013008Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - január 20134165,00 €1/201025.1.201325.1.2013kúrenie - záloha
1013009SR - Krajské riadite¾stvo Policajného zboru v Trenèíne, Jilemnického 1, Trenèín, 911 42nájom nebytových priestorov - I. Q 20134950,00 €nájomná zmluva25.1.201325.1.2013nájom nebytových priestorov
1013010LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK, BO, JD 3 A,B,C a práca pilèíka10741,60 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva
1013011LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva BO 3 A,B,C 3683,23 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva
1013012Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva BO 3 A,B,C a práca pilèíka1399,76 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva
1013013Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie294,36 €25.1.201325.1.2013dodanie vyseparovaných zložiek
1013014LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14dodanie dreva BO 3 A,B,C 1542,43 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva
1013015Ondrej Drábik, Malinovská 294/10, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €25.1.201325.1.2013doprava Multicarom
1013016Igor Vlk - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01dodanie dreva BK 3 A,B,C4351,42 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva
1013017Viera Vrchovská, Tužina è. 49, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 302,64 €25.1.201325.1.2013dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
SKÚŠOBNÁ VERZIA - Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák