DOŠLÉ FAKTÚRY - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O. - 2014

ČísloDodávateľPredmetCelk.sumaČ.ZmluvyČ.objednávkyDoručenáZverejnenáPoznámka
20141284Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom A130,30 €26.11.201426.11.2014servisné práce
20141285Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom B130,30 €26.11.201426.11.2014servisné práce
20141286Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom C130,30 €26.11.201426.11.2014servisné práce
12141287Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom D130,30 €26.11.201426.11.2014servisné práce
20141288Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom E63,84 €26.11.201426.11.2014servisné práce
20141289Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom F63,84 €26.11.201426.11.2014servisné práce
20141290Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom G47,76 €26.11.201426.11.2014servisné práce
20141291Kovačik,s.r.o., č. 41, Livina, 956 32kontrola has. prístrojov a hydrantov - bytový dom H47,76 €26.11.201426.11.2014servisné práce
10143101LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec nákup PVC vriec - separácia729,00 €26.11.201426.11.2014nákup materiálu
241179181Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - Klub dôchodcov7,00 €30620110415.11.201415.11.2014vodné - Klub dôchodcov
241179182Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - Dom služieb64,42 €30620110415.11.201415.11.2014vodné
241179183Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - Kultúrny dom0,00 €30620110415.11.201415.11.2014vodné
241179184Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - Polícia30,82 €30620110415.11.201415.11.2014vodné
241179185Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - ihrisko - šatne230,93 €30620110415.11.201415.11.2014vodné
24179186Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - kotolňa9,80 €30620110415.11.201415.11.2014vodné
1085397390O2 Slovakia, s.r.o.,Einteinova 24, Bratislava, 851 01telefonické poplatky od 22.09.2014 do 21.10.201451,70 €zmluva o pripoj15.11.201415.11.2014telefonické poplatky
2014/076Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, Nitrianske Pravno, 972 13účtovné práce - 10/2014140,00 €15.11.201415.11.2014úètovné práce
20141016OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dolomitu - Hviezdoslavova ulica257,16 €15.11.201415.11.2014dodanie dolomitu
14000294Róbert Kremel KREMEL, Športová 23, Nitrianske Pravno, 972 13nákup stavebného materiálu2050,00 €15.11.201415.11.2014nákup materiálu
31/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba - Keleš + uhadzovanie čečiny462,84 €zmluva o dielo15.11.201415.11.2014ažobné práce
1014100412IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhradných dielov - píla179,95 €15.11.201415.11.2014nákup materiálu
2014107Ján Offertáler -Valdez S.Ž.P., Kľačno č. 250, Kľačnovývoz odpadu - Hater - 10/20141066,80 €15.11.201415.11.2014vývoz odpadu - Hater
7154955106Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk15.11.201415.11.2014plyn - záloha - Dom služieb
7154955107Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha -Klub dôchodcov338,00 €zmluva o dodávk15.11.201415.11.2014plyn - záloha - Klub dôchodcov
7154955108Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Polícia276,00 €zmluva o dodávk15.11.201415.11.2014plyn - záloha - Polícia
7154955109Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk15.11.201415.11.2014plyn - záloha - Spojená škola
0408/14Branislav Ličko, BM STUDIO, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno, 972 13firemná potlač21,60 €15.11.201415.11.2014vyhotovenie firemnej potlaèe
3049034597DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1457,20 €11K55002215.11.201415.11.2014
5514007235Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava, 821 09nákup kancelárskych potrieb81,12 €15.11.201415.11.2014nákup materiálu
41/11/14/HaPLYNOREVÍZIE - Jozef Hanuska, F. Madvu 37/1, Prievidza, 971 01servisné práce - kotol - Spojená škola150,00 €15.11.201415.11.2014servisné práce
20141008AD značene, s.r.o., M.R.Štefánika 3, Prievidza, 971 01nákup zvodidiel - Vyšehradné1776,00 €15.11.201415.11.2014nákup materiálu
5767749032Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62telefonické poplatky od 1.10.2014 do 31.10.201445,58 €zmluva o poskyt15.11.201415.11.2014telefonické poplatky
41140481HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 10/2014622,14 €09Os011215.11.201415.11.2014likvidácia odpadu
139060992TOI TOI&DIXI,s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava servis toaletnej kabíny 58,80 €15.11.201415.11.2014servisné práce
139060993TOI TOI&DIXI,s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava servis toaletnej kabíny 58,80 €15.11.201415.11.2014servisné práce
154/2014Juraj Horváth, Kľačno č. 84, Kľačnoúprava bioskládky 410,40 €15.11.201415.11.2014dopravné výkony
1014100427IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhradných dielov - píla13,06 €15.11.201415.11.2014nákup náhr. dielov
32/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14vyvážanie BK - Bučina814,03 €15.11.201415.11.2014vývoz drevnej hmoty
1014100429IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05 nákup náhradných dielov + olej - píla86,39 €15.11.201415.11.2014nákup náhr. dielov
20141105OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno, 972 13nákup dolomitu - chodník (Hviezdoslavova)227,56 €15.11.201415.11.2014nákup materiálu
1401582Domanik Ján - STS, s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidzaprenájom valca + doprava - chodník Hviezdoslavova89,58 €31.10.201431.10.2014prenájom valca
178/2014ONDREJ KME REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01prenájom vysokozdvižnej plošiny106,80 €31.10.201431.10.2014prenájom plošiny
20140082Miroslav Jašek-ELEKTRO, Dlhá 412/37, Nitrianske Pravno, 972 13nákup elektromateriálu (bytovky, ihrisko, ČOV, verejné osvetlenie)139,40 €31.10.201431.10.2014nákup materiálu
1-10-2014Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravnoservisné práce - kotle a sporáky - bytové domy A,B860,00 €31.10.201431.10.2014servisné práce
2618400003Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13predaj drevnej hmoty na pni - III. Q 20144906,66 €31.10.201431.10.2014predaj dreva na pni
19058767TOI TOI&DIXI,s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava servis toaletnej kabíny 58,80 €31.10.201431.10.2014servisné práce
139058768TOI TOI&DIXI,s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava servis toaletnej kabíny 58,80 €31.10.201431.10.2014servisné práce
29/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba - Čertová1085,76 €zmluva o dielo31.10.201431.10.2014ažobné práce
2014/10-09OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno, 972 13nákup dolomitu - chodník (Hviezdoslavova)638,42 €31.10.201431.10.2014nákup materiálu
135/2014Juraj Horváth, Kľačno č. 84, Kľačnoúprava bioskládky (Bôrik)1140,00 €31.10.201431.10.2014dodanie služby
20140570AGRO, s.r.o., A. Hlinku 3, Prievidza 1nákup chémie - lesy322,56 €31.10.201431.10.2014nákup chémie
15102879HERZ, spol. s r.o., Priemyselná ulica 3131, Bernolákovo., 900 27nákup náhradných dielov - kotolňa Spojená škola47,16 €31.10.201431.10.2014nákup náhr. dielov
20141431HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidzanákup pracovného oblečenia37,75 €31.10.201431.10.2014nákup pracovaného obleèenia
2-10-2014Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravnonákup náhradných dielov - bytovky357,00 €31.10.201431.10.2014nákup náhr. dielov
3-10-2014Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravnoservisné práce - kotol - Polícia80,00 €31.10.201431.10.2014servisné práce
20140590AGRO, s.r.o., A. Hlinku 3, Prievidza 1nákup chémie - lesy161,28 €31.10.201431.10.2014nákup chémie
34/2014Jakub Kotoúľ, Poruba 8, Poruba, 972 11montážne práce - bytovky318,00 €31.10.201431.10.2014servisné práce
10140229ZALT, s.r.o.Častá, Hlavná 158/45, Častá, 900 89nákup krytu - kosačka 60,80 €23.10.201423.10.2014nákup náhr. dielov
20140805OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno, 972 13nákup dolomitu - ihrisko, spojená škola60,77 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
2014090284ENEFTECH s.r.o., Dlhá ulica 52, Prievidza, 971 01nákup filtra - vysávač17,10 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
1014236AGRIFARMI, spol. s r.o., Za Jordánom 6, Martin, 036 08nákup pneu vyvážacia súprava 224,40 €23.10.201423.10.2014nákup náhr. dielov
24/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba - Hluchá1689,42 €zmluva o dielo23.10.201423.10.2014ažobné práce
14000226Róbert Kremel KREMEL, Športová 23, Nitrianske Pravno, 972 13nákup stavebného materiálu276,98 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
1081551679O2 Slovakia, s.r.o.,Einteinova 24, Bratislava, 851 01telefonické poplatky od 22.07.2014 do 21.08.201459,81 €zmluva o poskyt23.10.201423.10.2014telefonické poplatky
7308083222Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Dom služieb
7308083223Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha -Klub dôchodcov338,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Klub dôchodcov
7308083224Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Polícia276,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Polícia
730803225Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Spojená škola
41140377HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 08/2014294,17 €09Os011223.10.201423.10.2014likvidácia odpadu
2014/062Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, Nitrianske Pravno, 972 13účtovné práce - 08/2014149,00 €23.10.201423.10.2014úètovné práce
201401048VJARPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravnodopravné výkony - dovoz štiepky1992,00 €14000123.10.201423.10.2014dopravné výkony
25/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14štiepkovanie + stojné 3183,00 €23.10.201423.10.2014štiepkovanie
26/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba - Obrázok1352,27 €zmluva o dielo23.10.201423.10.2014ažobné práce
148/2014ONDREJ KME REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01práca plošinou - oprava verejného osvetlenia157,20 €23.10.201423.10.2014práca plošinou
42/2014KOVO TOP, s.r.o., Tužina č. 26, Tužina, 972 14výroba a dodanie zábradlia - schody Spojená škola + cintorín Vyšehradné2232,00 €23.10.201423.10.2014výroba a dodanie zábradlia
0765865566Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62telefonické poplatky od 1.08.2014 do 31.08.201445,58 €zmluva o pripoj23.10.201423.10.2014telefonické poplatky
140089UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhomnákup náhradných dielov - Multicar60,18 €23.10.201423.10.2014nákup náhr. dielov
201488Ján Offertáler -Valdez S.Ž.P., Kľačno č. 250, Kľačnovývoz odpadu - Hater - 08/2014811,20 €23.10.201423.10.2014vývoz odpadu - Hater
304902823DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002223.10.201423.10.2014nákup stravných lístkov
20140814OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno, 972 13nákup dolomitu - chodník (Tužinka)54,10 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
201409150PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 5, Piešany, 921 01nákup dúchadla ČOV3244,80 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
FV1500171INTERFOREST SK, spol. s r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01nákup značkovacích sprayov - lesy109,79 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
116/2014Juraj Horváth, Kľačno č. 84, Kľačnoúprava bioskládky (Bôrik)456,00 €23.10.201423.10.2014dopravné výkony
2014356Marián endek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidzanákup elektromateriálu (verejné osvetlenie, ihrisko, jedáleň)873,91 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
24013144Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martinnákup náhradných dielov - traktor144,59 €23.10.201423.10.2014nákup náhr. dielov
10142450LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec nákup PVC vriec - separácia729,00 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
20141396JAMEX, s.r.o., Považské Podhradie 438, Považská Bystricanákup viazacieho drôtu - separácia 86,50 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
139056375TOI TOI&DIXI,s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava servis toaletnej kabíny 58,80 €23.10.201423.10.2014servisné práce
139056376TOI TOI&DIXI,s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava servis toaletnej kabíny 58,80 €23.10.201423.10.2014servisné práce
27/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba - Obrázok + Bučina3096,82 €zmluva o dielo23.10.201423.10.2014ažobné práce
20141465ProRain, spol. s r.o., Hlavná 35, Hrubá Boršadodanie zavlažovacieho systému - ihrisko2326,12 €23.10.201423.10.2014závlaha - ihrisko
2014513ProRain, spol. s r.o., Hlavná 35, Hrubá Boršadodanie zavlažovacieho systému - ihrisko5427,61 €23.10.201423.10.2014závlaha - ihrisko
20140901OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dolomitu - cesta Solka29,81 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
20141286HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidzanákup pracovného oblečenia432,44 €23.10.201423.10.2014nákup pracovaného obleèenia
1801403824PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, Bratislavanákup materiálu - chodník Hviezdoslavova ulica14,87 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
241151530Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom A528,30 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151531Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom B495,66 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151523Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom C316,43 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151524Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom D441,78 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151526Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom E312,22 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151525Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom F347,15 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151528Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom G302,60 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151529Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - bytový dom H341,48 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151522Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - ČOV4,19 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
241151527Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrícavodné - ČOV0,00 €30620110423.10.201423.10.2014vodné
2014/070Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, Nitrianske Pravno, 972 13účtovné práce - 09/2014154,00 €23.10.201423.10.2014úètovné práce
14000268Róbert Kremel KREMEL, Športová 23, Nitrianske Pravno, 972 13nákup stavebného materiálu2243,30 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
20140525AGRO, s.r.o., A. Hlinku 3, Prievidza 1nákup hnojiva - ihrisko213,00 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
201493Ján Offertáler -Valdez S.Ž.P., Kľačno č. 250, Kľačnovývoz odpadu - Hater - 09/2014633,60 €23.10.201423.10.2014vývoz odpadu - Hater
183423767O2 Slovakia, s.r.o.,Einteinova 24, Bratislava, 851 01telefonické poplatky od 22.08.2014 do 21.09.201452,24 €zmluva o poskyt23.10.201423.10.2014telefonické poplatky
7233195657Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Dom služieb
7233195658Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha -Klub dôchodcov338,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Klub dôchodcov
7233195659Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Polícia276,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Polícia
7233195660Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, 825 11plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014plyn - záloha - Spojená škola
20140910OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno, 972 13nákup dolomitu - chodník (Hviezdoslavova)1419,34 €23.10.201423.10.2014nákup materiálu
41140430HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 09/2014337,96 €09Os011223.10.201423.10.2014likvidácia odpadu
07680660Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62telefonické poplatky od 1.09.2014 do 30.09.201445,58 €zmluva o pripoj23.10.201423.10.2014telefonické poplatky
28/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba - Čertová2952,61 €zmluva o dielo23.10.201423.10.2014ažobné práce
1312400012Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - Dom služieb, Klub dôchodcov - III. Q 20140,02 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1401597Domanik Ján - STS, s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidzapoužitie Hidromeku a Tatry - chodník Hviezdoslavova2624,54 €23.10.201423.10.2014dopravné výkony
241103077Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov11,04 €306201110420.8.201420.8.2014vodné - Klub dôchodcov
241103078Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 56,60 €306201110420.8.201420.8.2014vodné - Dom služieb
241103079Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €306201110420.8.201420.8.2014vodné - Kultúrny dom
241103080Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaVodné - bývalá ZUŠ- Polícia31,75 €306201110420.8.201420.8.2014vodné - Polícia
241103081Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko255,38 €306201110420.8.201420.8.2014vodné - šatne - ihrisko
241103082Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - kotolňa ZUŠ4,14 €306201110420.8.201420.8.2014vodné - kotolòa ZUŠ
22/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Ovsiar1745,02 €zmluva o dielo20.8.201420.8.2014ažbárske práce
2014/07-15OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladanie - miestne komunikácie 39,83 €20.8.201420.8.2014nákup materiálu
20140070Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu - bytovky, VO18,94 €20.8.201420.8.2014nákup materiálu
14000201Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ, ihrisko, miestne komunikácie127,91 €20.8.201420.8.2014nákup materiálu
1079629820O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.06.2014-21.07.201465,15 €zmluva o poskyt20.8.201420.8.2014telefonické poplatky
1014100288IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhr. dielov - krovinorez118,36 €20.8.201420.8.2014nákup náhr. dielov
7105177626Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb393,00 €20.8.201420.8.2014plyn - záloha
7105177627Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 338,00 €20.8.201420.8.2014plyn - záloha
7105177628Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 276,00 €20.8.201420.8.2014plyn - záloha
7105177629Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola115,00 €20.8.201420.8.2014plyn - záloha
201474Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - 07/2014939,60 €zmluva o dielo20.8.201420.8.2014vývoz odpadu - Hater
3764890072Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.07.2014-31.07.201445,58 €zmluva o poskyt20.8.201420.8.2014telefonické poplatky
2014/058Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - 07/2014121,00 €20.8.201420.8.2014úètovné práce
41140313Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 07/ 2014304,16 €09Os11220.8.201420.8.2014likvidácia odpadu
10140014RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup elektro materiálu 145,40 €20.8.201420.8.2014nákup elektro materiálu
23/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Ovsiar + Bôrik1251,68 €zmluva o dielo20.8.201420.8.2014ažbárske práce
102/2014Juraj Horváth, Kľačno č. 84, Kľačno, 972 15úprava lesnej cesty - Chvojnica + vývoz zeminy1536,48 €20.8.201420.8.2014úprava lesných ciest
1014100314IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhr. dielov - krovinorez14,90 €20.8.201420.8.2014nákup náhr. dielov
2014314Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu - bytovky, KTV88,83 €20.8.201420.8.2014nákup elektro materiálu
139054148TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €20.8.201420.8.2014servisné práce
139054149TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €20.8.201420.8.2014servisné práce
142143CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, Bátorove Kosihy, 946 34nákup náhr. dielov - Multicar M 27272,50 €23.7.201423.7.2014nákup náhr. dielov
20/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Ovsiar + Pravňanská4912,12 €zmluva o dielo23.7.201423.7.2014ažbárske práce
2014/050Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - 06/2014125,00 €23.7.201423.7.2014úètovné práce
1077281356Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.05.2014-21.06.201480,22 €zmluva o poskyt23.7.201423.7.2014telefonické poplatky
3049020831DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002223.7.201423.7.2014nákup stravných lístkov
2014/06-15OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup piesku, dolomitu + nakladanie 184,85 €23.7.201423.7.2014nákup materiálu
14000159Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu 347,62 €23.7.201423.7.2014nákup materiálu
3140243Ïurina Marián DERKO, Hasičská 3, Prievidza, 971 01kontrola komínových telies - bytovky, Dom služieb, Klub dôchodcov, Spojená škola, Polícia, bývalá ZUŠ934,08 €23.7.201423.7.2014kontrola komínových telies
1314400010Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - II. Q 2014 (Dom služieb, Klub dôchodcov)0,02 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
2140216STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o., Nedožerského 18/35, Nedožery-Brezany, 972 12nákup stavebného materiálu - ZUŠ252,20 €23.7.201423.7.2014nákup materiálu
20140324GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01projekt požiarnej ochrany - kotolňa Spojená škola264,00 €23.7.201423.7.2014vypracovanie projektu
241084151Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A509,40 €30620110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom A
241084152Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B211,21 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom B
241084144Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C325,80 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom C
241084145Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D 427,94 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom D
241084147Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E358,92 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom E
241084146Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F194,65 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom F
241084149Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom G34,51 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom G
241084150Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom H357,54 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - bytový dom H
241084143Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (A-D)9,66 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - ÈOV
241084148Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (E-F)2,76 €306201110423.7.201423.7.2014vodné - ÈOV
7248132359Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014plyn - záloha
7248132360Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 338,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014plyn - záloha
7248132361Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 276,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014plyn - záloha
7248132362Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014plyn - záloha
02/2014Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno odpredaj dreva na pni - II. Q 20145268,29 €23.7.201423.7.2014predaj dreva na pni
8763754420Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.06.2014-30.06.201444,36 €990141806423.7.201423.7.2014telefonické poplatky
20140060Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu (bytovky, ČOV)29,95 €23.7.201423.7.2014dodanie materiálu
1014100263IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhr. dielov - krovinorez64,49 €23.7.201423.7.2014nákup náhr. dielov
FVT-2014-111-000287IN-ECO, spol. s.r.o., Radlinského 13, Ružomberok, 034 01nákup náhr. dielov - obežné koleso - ČOV246,96 €23.7.201423.7.2014nákup náhr. dielov
20140411GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP III. Q 2014360,00 €23.7.201423.7.2014BOZP
41140262Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 06/ 2014299,55 €09Os11223.7.201423.7.2014likvidácia odpadu
2014103Siete-Ryby s.r.o., Kubrická 82/66, Trenčín, 911 01nákup sietí - MI269,76 €23.7.201423.7.2014nákup sietí
201466Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - 06/20141008,00 €23.7.201423.7.2014vývoz odpadu - Hater
20140064SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02oprava spojov - MI100,00 €23.7.201423.7.2014oprava spojov
20140706OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - schody Spojená škola28,43 €23.7.201423.7.2014nákup materiálu
21/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Pravňanská, Grznárová, vyvážanie dreva2200,62 €zmluva o dielo23.7.201423.7.2014ažbárske práce
10141854LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec729,00 €23.7.201423.7.2014nákup materiálu
11/2014VAAT, spol. s r.o., Žilinska Lehota 110, Žilina, 010 01údržba MI (nákup gumenného zásypu, prečesanie trávnika, doprava)1900,50 €23.7.201423.7.2014údržba MI
1446100370VEREX-ELTO, a.s, Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01nákup kábla a ståpa422,06 €23.7.201423.7.2014nákup materiálu
121/2014Ondrej Kme REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01prenájom plošiny - oprava verejného osvetlenia277,80 €23.7.201423.7.2014prenájom plošiny
139052039TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €23.7.201423.7.2014servisné práce
139052040TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €23.7.201423.7.2014servisné práce
2014/059Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01rekvalifikačný kurz - opakované školenie elektrotechnikov - J. Klajber20,00 €29.6.201429.6.2014rekvalifikaèný kurz
15100599HERZ, spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, Bratislava, 950 05nákup náhr. dielov - kotol Spojená škola 178,48 €29.6.201429.6.2014nákup náhr. dielov
1014100195IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhr. dielov - krovinorez119,33 €29.6.201429.6.2014nákup náhr. dielov
84/2014Ondrej Kme REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01prenájom plošiny - oprava verejného osvetlenia115,80 €29.6.201429.6.2014prenájom plošiny
20140509OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladanie -Dom služieb, betonáž - dopr.značky 41,62 €29.6.201429.6.2014nákup dolomitu
1074726370Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.04.2014-21.05.201457,66 €zmluva o poskyt29.6.201429.6.2014telefonické poplatky
2014/044Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - 05/2014163,00 €29.6.201429.6.2014úètovné práce
14000130Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 dodanie stavebného materiálu - bytovky, Dom služieb (chodník), miestne komunikácie510,46 €29.6.201429.6.2014dodanie stavebného materiálu
14/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Ovsiar, Bôrik, Keleš3219,65 €zmluva o dielo29.6.201429.6.2014ažbárske práce
7313015512Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk29.6.201429.6.2014plyn - záloha
7313015513Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 338,00 €zmluva o dodávk29.6.201429.6.2014plyn - záloha
7313015514Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 276,00 €zmluva o dodávk29.6.201429.6.2014plyn - záloha
7313015515Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk29.6.201429.6.2014plyn - záloha
201452Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - 05/20141310,40 €29.6.201429.6.2014vývoz odpadu - Hater
4762744514Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.05.2014-31.05.201448,06 €990141806429.6.201429.6.2014telefonické poplatky
41140212Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 05/ 2014429,36 €09Os11229.6.201429.6.2014likvidácia odpadu
15/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Obrázok2844,29 €zmluva o dielo29.6.201429.6.2014ažbárske práce
1446100288VEREX-ELTO, a.s, Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu - VO82,26 €29.6.201429.6.2014nákup elektro materiálu
20140604OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - dopravné značky,LO MTJ, piesok - Materská škôlka101,08 €29.6.201429.6.2014nákup materiálu
20140044Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno oprava práčky - ihrisko25,20 €29.6.201429.6.2014servisné práce
20140050Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu - bytovky + spotrebný materiál62,75 €29.6.201429.6.2014nákup materiálu
20140286AGRO, s.r.o., A.Hlinku 3, Prievidza 1, 971 01nákup chemických prostriedkov - ihrisko 131,52 €29.6.201429.6.2014nákup chémie
S016/14Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13lepenie duše 2,40 €29.6.201429.6.2014servisné práce
1014172AGRIFARMI, spol. s r.o., Za Jordánom 6, Martin, 036 08nákup náhr. dielov - vyvážacia súprava851,78 €29.6.201429.6.2014nákup náhr. dielov
16/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Grznárová, Pravňanská2041,49 €zmluva o dielo29.6.201429.6.2014ažbárske práce
139050250TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €29.6.201429.6.2014servisné práce
139050251TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €29.6.201429.6.2014servisné práce
1406145PRODUKT GROUP S.R.O., Jánošíkova 560, Jablonica 906 32nákup struny do vyžínačov33,78 €29.6.201429.6.2014nákup materiálu
13a/2014Juraj Horváth, Kľačno č. 84, Kľačno, 972 15dopravné výkony - dovoz štiepky 204,60 €31.5.201431.5.2014dopravné výkony
00082/14Branislav Ličko BM STUDIO, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno, 972 13výroba a dodanie plastových šablón153,00 €31.5.201431.5.2014dodanie tovaru
20140016Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie materiálu - HUPRO, ihrisko, ZUŠ38,40 €31.5.201431.5.2014dodanie eletromateriálu
2014/034Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01rekvalifikačný kurz- odborná príprava obsluhy RMRP - Ľ. Petruch20,00 €31.5.201431.5.2014rekvalifikaèný kurz
14100161Dušan Monček OSC, Bednára 4, Prievidza, 971 01nákup materiálu - ZUŠ44,95 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
14000067Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ, ihrisko, telocvičňa161,90 €31.5.201431.5.2014dodanie materiálu
13134000008Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom I. Q 2014 (Klub dôchodcov, Dom služieb)0,02 €nájomná zmluva31.5.201431.5.2014nájom nebytových priestorov
2017/03-04OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie a nakladanie dolomitu - Žltá ul. 60,34 €31.5.201431.5.2014dodanie materiálu
140100002Kamil Kobza, Kľačno č. 174, Kľačno, 972 15porez drevnej hmoty - rybníky123,20 €31.5.201431.5.2014dodanie služby
2014/031Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - 03/2014185,00 €31.5.201431.5.2014dodanie služby
13945418TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €31.5.201431.5.2014servisné práce
139045419TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €31.5.201431.5.2014servisné práce
S005/14Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13oprava multicaru68,40 €31.5.201431.5.2014servisné práce
20140028Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie elektromateriálu (ZUŠ, verejné osvetlenie)173,30 €31.5.201431.5.2014dodanie materiálu
9/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva6416,16 €zmluva o dielo31.5.201431.5.2014ažbárske práce
1070816494Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.02.2014-21.03.201459,04 €31.5.201431.5.2014telefonické poplatky
240111152Marko Ing. Miroslav Konderla, ČSA 3A, Martin, 036 01nákup náhr. dielov - traktor265,01 €31.5.201431.5.2014nákup náhr. dielov
201422Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - 03/2014811,20 €31.5.201431.5.2014vývoz odpadu - Hater
7307979390Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 338,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
7307979389Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
7307979391Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 276,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
7307979392Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
2760736193Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.03.2014-31.03.201452,37 €zmluva o poskyt31.5.201431.5.2014telefonické poplatky
20140246GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP II. Q 2014360,00 €31.5.201431.5.2014BOZP
44/2014Ondrej Kme REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01práca plošinou - oprava verejného osvetlenia 91,80 €31.5.201431.5.2014prenájom plošiny
1446100143VEREX-ELTO, a.s, Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu - verejné osvetlenie 1691,40 €31.5.201431.5.2014nákup elektro materiálu
08/2014Vríčan Jozef JV-PLAST, Nádražná 85/16, Nitrianske Pravno, 972 13výkopové práce - požiarna zbrojnica - chodník89,10 €31.5.201431.5.2014dodanie služby
2014107Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01dodanie elektromateriálu - námestie verejné osvetlenie 100,14 €31.5.201431.5.2014dodanie eletromateriálu
41140130Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 03/2014311,84 €O/131/1231.5.201431.5.2014vývoz odpadu - Hater
01/2014Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno drevo na pni - I. Q 20144782,00 €31.5.201431.5.2014drevo na pni
10140005RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13nákup materiálu - HUPRO, bytovky, Ocú304,90 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
1-04-2014Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13nákup a dodanie materiálu - bytovky 337,40 €31.5.201431.5.2014dodanie materiálu
20140407OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu - ltá ul, Požiarna zbrojnica + dopravné výkony437,68 €31.5.201431.5.2014dodanie dolomitu + dopravné výkony
214118546Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A523,91 €30620110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom A
214118548Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B361,62 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom B
214118534Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C345,18 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom C
214118536Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D 423,49 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom D
214118539Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E646,02 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom E
214118538Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F223,54 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom F
214118542Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom G42,79 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom G
214118544Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom H234,68 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - bytový dom H
214118541Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (A-D)2,76 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - ÈOV
214118532Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (E-F)8,24 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - ÈOV
2014034Siete-Ryby s.r.o., Kubrická 82/66, Trenčín, 911 01nákup ochranných sietí - ihrisko440,14 €31.5.201431.5.2014nákup sietí
201402013VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13použitie fekálneho vozidla - 5x300,00 €31.5.201431.5.2014použitie fekálu
139046800TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €31.5.201431.5.2014servisné práce
139046801TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €31.5.201431.5.2014servisné práce
01404149Ing. Miroslav Škápik - PRODUKT, Viestova 6/387, Myjava, 907 01nákup pružiny - lis - HUPRO hala23,40 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
3049012919DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002231.5.201431.5.2014nákup stravných lístkov
241013533Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ZUŠ - kotolňa2,76 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - ZUŠ
241013531Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaVodné - bývalá ZUŠ- Polícia28,99 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - Polícia
241013530Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - Kultúrny dom
241013532Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko122,87 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - šatne - ihrisko
241013529Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 45,55 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - Dom služieb
241013528Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov4,14 €306201110431.5.201431.5.2014vodné - Klub dôchodcov
11/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva 4946,41 €zmluva o dielo31.5.201431.5.2014ažbárske práce
140100004Kamil Kobza, Kľačno č. 174, Kľačno, 972 15porez drevnej hmoty187,60 €31.5.201431.5.2014porez gu¾atiny
2014135SYLVESTRIS, s.r.o., Nám. SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie sadeníc - zalesňovanie1470,00 €31.5.201431.5.2014dodanie sadeníc
2014/040Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - 04/2014149,00 €31.5.201431.5.2014úètovné práce
1446100211VEREX-ELTO, a.s, Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01nákup svietidiel verejného osvetlenia1385,75 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
1072980253Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.03.2014-21.04.201457,05 €zmluva o poskyt31.5.201431.5.2014telefonické poplatky
14000109Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 práca VZV32,51 €31.5.201431.5.2014práca VZV
14000098Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - bytovky, Požiarna zbrojnica, Dom služieb1607,03 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
140289VIKTORIA-HÁMOR, s.r.o., Šugovská dolina 10, Medzev, 044 25nákup strún do vyžínačov 174,00 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
15100382HERZ, spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, Bratislava, 950 05servis - plynový kotol - Spojená škola 348,00 €31.5.201431.5.2014servisná prehliadka
20140420OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladanie, doprava143,50 €31.5.201431.5.2014nákup dolomitu
7312993817Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
7312993816Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 276,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
7312993815Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 338,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
7312993814Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014plyn - záloha
0761737681Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislavatelefonické poplatky 01.04.2014-30.04.201438,41 €31.5.201431.5.2014telefonické poplatky
1014100159IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhr. dielov - krovinorez46,37 €31.5.201431.5.2014nákup náhr. dielov
41140169Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - 04/ 2014239,65 €31.5.201431.5.2014likvidácia odpadu
VFA20140388AD značenie spol. s r.o., M.R. Štefánika 3, Prievidza, 971 01nákup značkovacej farby - bytovky118,94 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
FVT-2014-111-000177IN-ECO, spol. s.r.o., Radlinského 13, Ružomberok, 034 01oprava dúchadla - ČOV385,27 €31.5.201431.5.2014oprava dúchadla - ÈOV
2014171Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup elektromateriálu - verejné osvetlenie197,19 €31.5.201431.5.2014nákup elektro materiálu
1-05-2014Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce + dodanie materiálu - bytovky 420,30 €31.5.201431.5.2014servisné práce
201436Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - 04/2014854,40 €31.5.201431.5.2014vývoz odpadu - Hater
13/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva2513,76 €zmluva o dielo31.5.201431.5.2014ažbárske práce
20140042Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu - bytovky35,90 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
2140892INTERFOREST SK, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01nákup značkovacích sprayov - lesy122,94 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
10141266LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec729,00 €31.5.201431.5.2014nákup materiálu
1014100180IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup náhr. dielov - krovinorez18,80 €31.5.201431.5.2014nákup náhr. dielov
1401285Domanik Ján - STS s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza, 971 01prenájom valca - ihrisko60,41 €31.5.201431.5.2014prenájom valca
139048312TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €31.5.201431.5.2014servisné práce
139048343TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €31.5.201431.5.2014servisné práce
47230432Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricapoužitie fekálneho vozidla - 1x79,87 €31.5.201431.5.2014použitie fekálu
201405071PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 5, Piešany, 921 01servis ČOV - bytovky1066,34 €31.5.201431.5.2014servisné práce
S011/14Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - Multicar M 27262,56 €31.5.201431.5.2014servisné práce
S012/14Jozef Kučera KELLY TRANS, Štúrová 1022/47, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - autá52,50 €31.5.201431.5.2014servisné práce
41140075Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51zneškodnenie odpadu - február 2014327,97 €09Os11221.3.201421.3.2014zneškodnenie odpadu
2014/02-08OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dopravné výkony - dovoz štiepky - žel. stanica46,30 €21.3.201421.3.2014dopravné výkony
2014/02-08OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno dopravné výkony - dovoz štiepky - žel. stanica46,30 €21.3.201421.3.2014dopravné výkony
168827839Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.01.2014-21.02.201480,47 €zmluva o poskyt21.3.201421.3.2014telefonické poplatky
24/2014Ondrej Kme REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01práca plošinou - oprava verejného osvetlenia 147,00 €21.3.201421.3.2014oprava verejného osvetlenia
2014079Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup materiálu - verejné osvetlenie153,75 €21.3.201421.3.2014nákup materiálu
1446100071VEREX-ELTO, a.s, Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01nákup rozvádzača - HUPRO hala266,40 €21.3.201421.3.2014nákup materiálu
8759740974Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.02.2014-28.02.201452,37 €21.3.201421.3.2014telefonické poplatky
10140558LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec729,00 €21.3.201421.3.2014nákup materiálu
2014024FK drogerie spol. s r.o., Mnichova Lehota 297, 913 21nákup pracovných rukavíc a reflexných viest101,05 €21.3.201421.3.2014nákup materiálu
140007Mgr. Soňa Štefanechová - Grand, I. Krasku 1881/32-C, Prievidza, 971 01nákup tonera - tlačiareň19,00 €21.3.201421.3.2014nákup kanc. tovaru
5/2014Jozef Polgár, Dlhá 594/30, Nitrianske Pravno, 972 13dopravné výkony - odvoz Pet fliaš Prievidza 96,00 €21.3.201421.3.2014dopravné výkony
1040000600JUTEX Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, Bratislava, 821 04dodávka a montáž podlahovej krytiny - telocvičňa Spojená škola983,58 €21.3.201421.3.2014dodanie materiálu
139044173TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €6.3.20146.3.2014servisné práce
139044172TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €6.3.20146.3.2014servisné práce
P1014100053IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05nákup reazí na píly, servis motor. píly, náhr. dielov na vyžínač174,73 €6.3.20146.3.2014nákup materiálu
6/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14štiepkovanie drevnej hmoty a prístavné973,51 €6.3.20146.3.2014štiepkovanie
7/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Jahodová, Pravňanská3365,95 €zmluva o dielo6.3.20146.3.2014ažbárske práce
2014/018Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - február 2014180,00 €6.3.20146.3.2014úètovné práce
14000036Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ZUŠ, telocvičňa-Spojená škola, ihrisko443,87 €6.3.20146.3.2014nákup materiálu
2014/15Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - február 2014951,60 €6.3.20146.3.2014vývoz odpadu - Hater
2014/13Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - február 2014 (p.Gross,žltá ul.)116,40 €6.3.20146.3.2014vývoz odpadu - Hater
142062CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, Bátorove Kosihy, 946 34nákup náhr. dielov - Multicar M 27585,00 €6.3.20146.3.2014nákup náhr. dielov
7278009922Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola115,00 €zmluva o dodávk6.3.20146.3.2014plyn - záloha
7278009920Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 338,00 €zmluva o dodávk6.3.20146.3.2014plyn - záloha
7278009921Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 276,00 €zmluva o dodávk6.3.20146.3.2014plyn - záloha
7278009919Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb393,00 €zmluva o dodávk6.3.20146.3.2014plyn - záloha
3049006273DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01nákup stravných lístkov1231,20 €11K55002225.2.201425.2.2014nákup stravných lístkov
20/2014Ondrej Kme REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01práca plošinou - oprava verejného osvetlenia 170,40 €24.2.201424.2.2014oprava verejného osvetlenia
2014/5Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - január 20141303,20 €21.2.201421.2.2014vývoz odpadu - Hater
2014/009Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - január 2014181,00 €21.2.201421.2.2014úètovné práce
2014/01-06OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladanie76,64 €21.2.201421.2.2014dodanie materiálu
3758749593Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.01.2014-31.01.201452,37 €9921.2.201421.2.2014telefonické poplatky
240207450Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Dom služieb 51,37 €30620110421.2.201421.2.2014vodné - Dom služieb
411400025Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - január 2014302,62 €O/131/1221.2.201421.2.2014vývoz odpadu - Hater
14/052GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, 971 01porealizačné zameranie el. prípojky - HUPRO210,00 €4/BAL/201421.2.201421.2.2014zameranie el. prípojky
2014026Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup elektromateriálu 180,66 €21.2.201421.2.2014nákup materiálu
201402Obec Chvojnica, Obecný úrad Chvojnica č. 24, 972 13nájom pozemku - rok 201450,00 €nájomná zmluva21.2.201421.2.2014nájom pozemku
140100001Kamil Kobza, Kľačno č. 174, Kľačno, 972 15porez drevnej hmoty311,85 €21.2.201421.2.2014porez gu¾atiny
4141200184Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vytýčenie sietí - HUPRO hala44,33 €2/BAL/201421.2.201421.2.2014vytýèenie sietí
5/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Jahodová + Bôrik4416,60 €zmluva o dielo21.2.201421.2.2014ažbárske práce
9-12-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13drobné údržbárske práce - rok 2013 - bytové domy A-F405,00 €5.2.20145.2.2014údržbárske práce
8-12-2013Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servisné práce - kontrola plynových kotlov - bytové domy E a F860,00 €5.2.20145.2.2014servisné práce
2013-12-12OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno nákup dolomitu + nakladanie 382,25 €5.2.20145.2.2014nákup materiálu
13000451Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stavebného materiálu - ihrisko, HUPRO, bytovky 103,70 €5.2.20145.2.2014nákup materiálu
1065320779Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.11.2013-21.12.201375,61 €zmluva o poskyt5.2.20145.2.2014telefonické poplatky
2013/090Adriana Kubíčková - IDEK, Budovateľská 1051/28, 972 13 Nitrianske Pravno účtovné práce - december 2013111,00 €5.2.20145.2.2014úètovné práce
231334794Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom A510,65 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom A
231334795Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom B324,35 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom B
231334797Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom C305,58 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom C
231334798Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom D363,22 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom D
231334800Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom E115,26 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom E
231334799Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom F584,36 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom F
231339907Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom H108,56 €30620111045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom H
231339908Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - bytový dom G44,23 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - bytový dom G
231334801Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (A-D)0,0 €3062011045.2.20145.2.2014vodné - ÈOV
231334796Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - ČOV (E-F)9,38 €30620111045.2.20145.2.2014vodné - ÈOV
139041687TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 44,10 €5.2.20145.2.2014servisné práce
139041686TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 44,10 €5.2.20145.2.2014servisné práce
111331716Kros a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01balík podpory - Omega107,12 €5.2.20145.2.2014balík podpory
2757764460Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelefonické poplatky 01.12.2013-31.12.201352,37 €99029922965.2.20145.2.2014telefonické poplatky
41130573Hater - Handlová, s.r.o., Potočná č. 20, Handlová, 972 51likvidácia odpadu - december 2013167,06 €09Os1125.2.20145.2.2014likvidácia odpadu
2013/132Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., 972 15 Kľačno č. 250vývoz odpadu - Hater - Handlová - december 2013456,00 €5.2.20145.2.2014likvidácia odpadu
1318300019Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - IV. Q 2013 - Dom služieb, Klub dôchodcov0,02 €nájomná zmluva5.2.20145.2.2014nájom nebytových priestorov
31113-532OSP, a.s., obchod,stavebníctvo,podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31dodanie betónovej zmesi - námestie - prístavba OcÚ1681,73 €5.2.20145.2.2014dodanie materiálu a doprava
20135402MV Staving, a.s., Hviezdoslavova 2, Prieviza, 971 01oprava zateplenia strechy bytových domov A a B, Nitr. Pravno3510,38 €5.2.20145.2.2014oprava striech
2013561Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, Prievidza, 971 01nákup ZZ kábel CYMYz 2Ax2,5 - HUPRO hala564,00 €5.2.20145.2.2014dodanie materiálu
20130131Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu 51,52 €5.2.20145.2.2014nákup elektro materiálu
04/213Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno predaj dreva na pni - II. polrok 20138365,92 €5.2.20145.2.2014predaj dreva na pni
3010001386RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice vyúčtovanie plynu - Dom služieb, Klub dôchodcov - 19.01.2013 - 31.12.2013-1469,40 €5.2.20145.2.2014vyúètovanie plynu - preplatok
25113092OSP, a.s., obchod,stavebníctvo,podnikanie, Košovská cesta 24, Prievidza, 971 31práce plošinou - oprava verejného osvetlenia 87,50 €5.2.20145.2.2014oprava verejného osvetlenia
7413942794Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26vyúčtovanie kúrenia - Polícia - nedoplatok 140,41 €5.2.20145.2.2014vyúètovanie plynu
6321600001Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka H - prvý vchod 22,54 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014dodanie elektrickej energie
631592001Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka H - druhý vchod22,54 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014dodanie elektrickej energie
6310465030Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka A - prvý vchod - celkové dodanie133,00 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014dodanie elektrickej energie
6310467030Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka A - druhý vchod - celkové dodanie151,14 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6310604030Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka B - prvý vchod - celkové dodanie121,22 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6310603030Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka B - druhý vchod - celkové dodanie 142,68 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6313277017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka C - prvý vchod - celkové dodanie60,86 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6313289017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka C - druhý vchod - celkové dodanie129,24 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6313298017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka D - druhý vchod - celkové dodanie56,87 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6313317017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka D - druhý vchod - celkové dodanie70,07 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6318034014Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka E - prvý vchod - celkové dodanie173,54 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6318035014Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka E - druhý vchod - celkové dodanie149,96 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6318051014Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka F - prvý vchod - celkové dodanie73,58 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6318060014Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bytovka F - druhý vchod - celkové dodanie131,12 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6309775030Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - ČOV (A-D) - celkové dodanie3182,14 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6318033014Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - ČOV (E-F) - celkové dodanie3621,05 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6207875024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Námestie SNP - celkové dodanie 371,90 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6207896036Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Dom služieb - celkové dodanie 162,36 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6207915034Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Klub dôchodcov - celkové dodanie 446,52 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6208024049Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Polícia (Budovateľská ul.) - celkové dodanie 4260,98 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6208025050Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - bývalá ZUŠ - kotolňa 124,10 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6208022034Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - Športová ul. - celkové dodanie 116,35 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
6208018037Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47el. energia - ihrisko - Športová ul. - celkové dodanie 5330,96 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014el. energia - vyúètovanie
7413944703Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - vyúčtovanie - Spojená škola - preplatok -682,54 €zmluva o združe5.2.20145.2.2014vyúètovanie plynu
20140078GKV&Has s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza, 971 01BOZP I. Q 2014360,00 €11/04/20115.2.20145.2.2014BOZP
10140031LUMAX s.r.o., Železničná 4745, Senec, 903 01nákup PVC vriec729,00 €5.2.20145.2.2014nákup materiálu
1011401276MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešany, 921 01el. energia - záloha 1610,83 €4137/20135.2.20145.2.2014el. energia - záloha
1/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14výkopové práce - HUPRO hala420,00 €5.2.20145.2.2014výkopové práce
1/2014Miroslav Pálesch, Malinová č. 184, Nitrianske Pravno, 972 13ažba a prerezávky 1402,00 €zmluva o dielo5.2.20145.2.2014ažbárske práce
2014/003Akadémia Consulting, s.r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01rekvalifikačný kurz- odborná príprava obsluhy RMRP - Ľ. Ličko, J. Ličko80,00 €5.2.20145.2.2014rekvalifikaèný kurz
240202301Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Kultúrny dom0,00 €30620111045.2.20145.2.2014vodné - Kultúrny dom
240202302Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaVodné - bývalá ZUŠ- kotolňa0,00 €30620111045.2.20145.2.2014vodné - kotolòa ZUŠ
2/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba a približovanie dreva - Pravňanská2486,02 €zmluva o dielo5.2.20145.2.2014ažbárske práce
20140052FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01nákup 1100 l kontajnerov - 2 ks, 110 l kontajnerov - 2 ks568,32 €5.2.20145.2.2014nákup kontajnera
1020140001LUKREA s.r.o., Pánsky Háj 712/3, Kanianka, 972 17nákup kábla, chránička, fólia výstražná - HUPRO hala1398,24 €5.2.20145.2.2014nákup materiálu
90121809Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavavytyčovanie sieí - HUPRO hala50,40 €1/BAL/20145.2.20145.2.2014vytyèovanie sietí
7105032455Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola178,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
7105032454Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 417,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
7105032453Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 515,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
7105032452Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb595,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
201402005VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno, 972 13použitie fekálneho vozidla - 4x240,00 €5.2.20145.2.2014použitie fekálu
3/2014LESSMAN s.r.o., Tužina č. 465, Tužina, 972 14ažba - hmota na štiepku, ažba - Pravňanská1429,30 €zmluva o dielo5.2.20145.2.2014ažbárske práce
240203380Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - šatne - ihrisko102,62 €30620111045.2.20145.2.2014vodné - šatne - ihrisko
240203378Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - budova ZUŠ - Polícia36,47 €30620111045.2.20145.2.2014vodné - Polícia
240203377Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricavodné - Klub dôchodcov6,74 €30620111045.2.20145.2.2014vodné - Klub dôchodcov
139043035TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €5.2.20145.2.2014servisné práce
139043034TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04servis - toaletná kabína 58,80 €5.2.20145.2.2014servisné práce
2-01-2014Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servis - plynový kotol - Dom služieb 90,00 €5.2.20145.2.2014servisné práce
3-01-2014Vladimír Richter, Budovateľská 1086/43, Nitrianske Pravno, 972 13servis - plynový kotol + sporák - Klub dôchodcov65,00 €5.2.20145.2.2014servisné práce
1/2014Ondrej Kme REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, 971 01prenájom plošiny - oprava verejného osvetlenia + dodanie krytov VO515,40 €5.2.20145.2.2014prenájom plošiny
14000005Róbert Kremel KREMEL, Štúrová 1039/65, Nitrianske Pravno, 972 13 nákup stav. materiálu - HUPRO, ZUŠ, telocvičňa777,18 €5.2.20145.2.2014nákup materiálu
1067091332Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislavatelefonické poplatky 22.12.2013-21.01.201450,44 €zmluva o poskyt5.2.20145.2.2014telefonické poplatky
1446100061VEREX-ELTO, a.s, Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01nákup elektro materiálu - HUPRO hala642,30 €5.2.20145.2.2014nákup elektro materiálu
4124404440Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47pripojovací poplatok - HUPRO hala216,61 €zmluva o pripoj5.2.20145.2.2014pripojovací poplatok
20140007Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno nákup elektro materiálu - KD Vyšehradné, HUPRO, verejné osvetlenie, miestny rozhlas125,62 €5.2.20145.2.2014nákup materiálu
7277986933Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Dom služieb595,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
7277986934Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Klub dôchodcov 515,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
7277986936Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Spojená škola178,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
7277986935Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26plyn - záloha - Polícia (Budovateľská ul.) 417,00 €zmluva o dodávk5.2.20145.2.2014plyn - záloha
SKÚŠOBNÁ VERZIA - Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter ČernákODOSLANÉ FAKTÚRY - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O. - 2014

ČísloDodávateľPredmetCelk.sumaČ.ZmluvyČ.objednávkyDoručenáZverejnenáPoznámka
1014483LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C1589,62 €26.11.201426.11.2014dodanie drevnej hmoty
1014484Marcel Šujan, Malinovská 295, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 280,32 €26.11.201426.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014485Ján Adamèík, T.G.Masaryka 1063/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 245,04 €26.11.201426.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014486Ing. Viktor Achimský, Pravenec è. 251, Pravenec, 972 16dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 347,76 €26.11.201426.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014487Jana Cicková, Malinová è. 34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 324,24 €26.11.201426.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014488Dušan Krpelan, M.R. Štefánika 122/19, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 30,00 €26.11.201426.11.2014samozber
1014489Jozef Elischer, Štúrová 1032/74, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 120,00 €26.11.201426.11.2014samozber
1014490Mgr. Stanislav Holec, Gagarinova 141/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva a doprava Multicarom - 1x66,89 €26.11.201426.11.2014dodanie paliva, doprava
1014491Jaroslav Bubelíny, Turèianska 555/18, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva a doprava Multicarom - 3x244,76 €26.11.201426.11.2014dodanie paliva, doprava
1014492Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom - soc. výpomoc - J. Šiller, M.R.Štefánika, Nitr. Pravno104,04 €26.11.201426.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014455Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,Banská Bystrica,975 99nájom nebytových priestorov - 10/2014484,00 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014nájom nebytových priestorov
114456Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13prenájom MI - 10/20141500,00 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014prenájom MI
1014457Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz cintorínov - N.Pravno, Solka, Vyšehradné - 10/2014148,50 €6/201015.11.201415.11.2014vývoz cintorínov
1014458Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13používanie motorového vozidla Peugeot - 10/201467,26 €4/201015.11.201415.11.2014používanie motorového vozidla
1014459Kaderníctvo JANNET, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 11/201454,25 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014nájom nebytových priestorov
1014460Jarmila Solèányová - holièstvo, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 11/201486,25 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014nájom nebytových priestorov
1014461Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 11/2014246,67 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014462TELEMARKET, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 11/2014211,67 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014nájom nebytových priestorov
1014463HORNONITRIE - obèianske združenie, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 11/2014179,33 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014464ELAR-Martin Lúbik, M. R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 11/201470,9 €nájomná zmluva15.11.201415.11.2014nájom nebytových priestorov
1014465Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie è. 251, Pravenec, 972 16vývoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk15.11.201415.11.2014vývoz skla
1014466Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kidertenzáloha - kúrenie 4165,00 €1/201015.11.201415.11.2014kúrenie - záloha
1014467Ing. Vladimír Bielický, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva JD 3 A,B,C3080,09 €15.11.201415.11.2014dodanie drevnej hmoty
1014468Roman Mušák, K¾aèno è. 408, K¾aèno, 972 15dodanie paliva 573,12 €15.11.201415.11.2014dodanie paliva
1014469Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13úprava vojnových hrobov102,35 €15.11.201415.11.2014úprava vojnových hrobov
1014470Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13montáž a dodanie mreží CSS Bôrik442,58 €15.11.201415.11.2014dodanie služby
1014471FALC-COM, s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných komodít - Pet f¾aše, fólia367,80 €15.11.201415.11.2014dodanie vyseparovaných zložiek
1014472Ivan Kubík, Malinová è. 198, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 191,28 €15.11.201415.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014473Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "chodník Hviezdoslavova ul. "2901,31 €15.11.201415.11.2014použitý materiál a odpracované hodiny
1014474Miestna telovýchovná jednota - LO, Námestie SNP 1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM897,12 €15.11.201415.11.2014dodanie drevnej hmoty
1014475Štefan Hogaj, Štúrová 631/15, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 60,00 €15.11.201415.11.2014samozber
1014476Miroslav Štefan, Chvojnica è. 31, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 60,00 €15.11.201415.11.2014samozber
1014477Štefan Machaj, Turcelová 236, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom - 2x557,70 €15.11.201415.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014478Peter Kubíèek, Budovate¾ská 1051/28, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 254,70 €15.11.201415.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014479Ing. Jozef Balèirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom10,81 €15.11.201415.11.2014dopravné výkony
1014480Viliam Baranèík, Kukuèínova 638/7, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 316,44 €15.11.201415.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014481Echard Kraus, Kukuèínova 679/15, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 264,78 €15.11.201415.11.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014482Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk15.11.201415.11.2014vývoz skla
1014431STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Príboj 779, Slovenská ¼upèa, 976 13odvoz, uloženie výkopovej zeminy - stavebná akcia na horskom hoteli Remata7752,24 €5.11.20145.11.2014dodanie služby
1014447Štefan Fojtík, Tužina è. 101, 972 14prenájom kosaèky20,00 €31.10.201431.10.2014dodanie služby
1014448Lívia Štancelová, Malinová è. 199, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 332,40 €31.10.201431.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014449Pavol Žužavka, Žltá 1106, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 341,64 €31.10.201431.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014450p. Šmíkal, Tužina è. 448, Tužina, 972 14dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 331,44 €31.10.201431.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014451Ing. Erich Koèner, CSc., Vyšehradné è. 887, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom - 2x604,32 €31.10.201431.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014452Ing. Vladimír Bielický, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva JD 3 A,B,C + manipulácia pracovníka s.r.o.2994,08 €31.10.201431.10.2014dodanie drevnej hmoty
1014453Eva Vaclaviaková, Pionierska 380, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom10,61 €31.10.201431.10.2014dopravné výkony
1014454Ing. Vladimír Bielický, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + manipulácia pracovníka s.r.o.812,20 €31.10.201431.10.2014dodanie drevnej hmoty
1014400Peter Líška, Hviezdoslavova 1113/3, Nitrianske Pravno 972 13doprava Multicarom10,61 €23.10.201423.10.2014dopravné výkony
1014401František Sloboda, Mlynská, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 264,36 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014402Milan Vindiš, Mlynská 556/16, Nitrianske Pravno,972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 284,52 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014403Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom - 2x416,40 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
101404Jozef Schlenker, Mlynská 475/48, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 246,18 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014405p. Èeròanská, Žltá ul., Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva a doprava Multicarom74,45 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava
1014406STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lazky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM,JD 3 A,B,C7507,55 €23.10.201423.10.2014dodanie drevnej hmoty
1014407Vojtech Jelšic, T. G. Masaryka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 120,00 €23.10.201423.10.2014samozber
1014408Ján Gombarèek, Vyšehradné è. 856, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 267,3 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014409Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,Banská Bystrica,975 99nájom nebytových priestorov - 09/2014484,00 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014410Vojtech Jelšic, T. G. Masaryka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 279,06 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
101441Ján Aradi, Hviezdoslavova 1049/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 274,02 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
014412Vladimír Matušík, Kukuèínova 676/21, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva 478,38 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva
1014413Štefan Ertel, Lazany 130/26, Lazany, 972 11dodanie paliva 635,04 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva
1014414Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13prenájom MI - 09/20141500,00 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014prenájom MI
1014415Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - III. Q 20141050,00 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014416Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - Dom služieb - III. Q 201490,00 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014417Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz cintorínov - N.Pravno, Solka, Vyšehradné - 09/2014121,50 €6/201023.10.201423.10.2014vývoz cintorínov
1014418Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13používanie motorového vozidla Peugeot - 09/201470,44 €4/201023.10.201423.10.2014používanie motorového vozidla
1014419Igor Vlk - súkromná firma Svätoplukova 21/3, Prievidza, 971 01dodanie paliva 400,80 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva
1014420Kaderníctvo JANNET, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 10/201454,25 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014421Jarmila Solèányová - holièstvo, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 10/201486,25 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014422Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 10/2014246,67 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014423TELEMARKET, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 10/2014211,67 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014424HORNONITRIE - obèianske združenie, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 10/2014179,33 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014425ELAR-Martin Lúbik, M. R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 10/201470,93 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014426Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - 10/201455,00 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014427Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kidertenzáloha - kúrenie 4165,00 €1/201023.10.201423.10.2014kúrenie - záloha
1014428Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, 812 72nájom nebytových priestorov - IV. Q 20144950,00 €nájomná zmluva23.10.201423.10.2014nájom nebytových priestorov
1014429Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13práce lesníka, OLH - IV. Q 20143600,00 €5/201023.10.201423.10.2014práce lesníka, OLH
1014432METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, Slovenská ¼upèa, 976 13dodanie elektroodpadu91,99 €zmluva o dielo 23.10.201423.10.2014dodanie elektroodpadu
1014433Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01dodanie triedeného grafického papiera, novín302,40 €kúpna zmluva23.10.201423.10.2014dodanie papiera
1014434Katarína Ivanièová, Nádražná, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom10,61 €23.10.201423.10.2014dopravné výkony
1014435Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014vývoz skla
1014436Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "chodník Hviezdoslavova ul. " 3871,49 €23.10.201423.10.2014použitý materiál a odpracované hodiny
1014437FALC-COM, s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných komodít - Pet f¾aše, fólia348,00 €23.10.201423.10.2014dodanie vyseparovaných zložiek
1014438Ing. Vladimír Bielický, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva 221,28 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva
1014439Filip Mušák, K¾aèno è. 25, K¾aèno, 972 15dodanie paliva - samozber 120,00 €23.10.201423.10.2014samozber
104440Štefan Hogaj, Štúrová 631/15, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 60,00 €23.10.201423.10.2014samozber
1014441Obec Tužina, Obecný úrad, Tužina è. 75, 972 14vývoz sklenených èrepov60,00 €zmluva o dodávk23.10.201423.10.2014vývoz skla
1014442František Oboòa - TERMONT, Lazany è. 154, Lazany, 972 11dodanie paliva 237,84 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva
1014443Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13odpracované hodiny, administratívny poplatok, opravy bytových domov - III. Q 20145308,98 €23.10.201423.10.2014fond opráv - III. Q 2014
1014444Jozef Homola, Chvojnica è. 73, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva 309,12 €23.10.201423.10.2014dodanie paliva
1014445Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "chodník Hviezdoslavova ul. "5143,10 €23.10.201423.10.2014použitý materiál a odpracované hodiny
1014446Ing. Vladimír Bielický, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM,JD 3 A,B,C + manipulácia pracovníka s.r.o.10327,20 €23.10.201423.10.2014dodanie drevnej hmoty
1014365Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13prenájom MI - 08/20141500,00 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014prenájom MI
1014366Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz cintorínov - N.Pravno, Solka, Vyšehradné - 08/2014148,50 €6/201022.10.201422.10.2014vývoz cintorínov
1014367Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz textilu - N. Pravno, Solka, Vyšehradné - 08/201454,00 €6/201022.10.201422.10.2014zvoz textilu
1014369Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13vývoz ohradníkov - N. Pravno, Solka, Vyšehradné - 08/2014660,00 €6/201022.10.201422.10.2014vývoz ohradníkov
1014370Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13používanie motorového vozidla Peugeot - 08/201459,70 €4/201022.10.201422.10.2014používanie motorového vozidla
1014371Kaderníctvo JANNET, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 09/201454,25 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014nájom nebytových priestorov
1014372Jarmila Solèányová - holièstvo, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 09/201486,25 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014nájom nebytových priestorov
1014373Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 09/2014246,67 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014374TELEMARKET, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 09/2014211,67 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014nájom nebytových priestorov
1014375HORNONITRIE - obèianske združenie, Námestie SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 09/2014179,33 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014376ELAR-Martin Lúbik, M. R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 09/201470,93 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014nájom nebytových priestorov
1014377Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - 09/201455,00 €nájomná zmluva22.10.201422.10.2014nájom nebytových priestorov
1014378Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kidertenzáloha - kúrenie 4165,00 €1/201022.10.201422.10.2014kúrenie - záloha
1014379Obec Tužina, Obecný úrad, Tužina è. 75, 972 14vývoz sklenených èrepov60,00 €zmluva o dodávk22.10.201422.10.2014vývoz skla
1014380Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - vatra205,32 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva
1014381Jozef Šovèík, K¾aèno è. 55, K¾aèno, 972 15dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 289,20 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014382Pavel Valko, M. R. Štefánika 139/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 334,50 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014383Jozef Polgár, Dlhá 594/30, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva 50,40 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva
1014384Mário Lièko, Chvojnica è. 14, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 120,00 €22.10.201422.10.2014samozber
1014385Vladimír Balej, Chvojnica è. 60, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 60,00 €22.10.201422.10.2014samozber
101386Jaroslav Zbiòovec, Dlhá 500/85,Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 60,00 €22.10.201422.10.2014samozber
1014387FALC-COM, s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných komodít - Pet f¾aše, fólia580,44 €22.10.201422.10.2014dodanie vyseparovaných zložiek
1014388František Herbanský, Tužina è. 367, Tužina, 972 14dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 380,88 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014389Ivan Gross, Budovate¾ská ul., Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 315,18 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014390Jozef Homola, Chvojnica è. 73, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva - samozber 120,00 €22.10.201422.10.2014samozber
1014391Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "chodník Hviezdoslavova ul. "2276,11 €22.10.201422.10.2014použitý materiál a odpracované hodiny
1014392Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "chodník pri zdravotnom stredisku v Nitr. Pravne. "241,50 €22.10.201422.10.2014použitý materiál a odpracované hodiny
1014393MV TAVING, a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza, 972 13dopravné výkony - odvoz a uhàòanie zeminy - bytovky Nitr. Pravno5522,40 €22.10.201422.10.2014dopravné výkony
1014394Renáta Štancelová, Mlynská 483/32, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 291,24 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014395Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13prenájom MI (neplánované športové akcie)3500,00 €22.10.201422.10.2014prenájom MI
1014396MTJ FO Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13prenájom MI (tréningová èinnos - dorast, muži)1120,00 €22.10.201422.10.2014prenájom MI
1014397Mária Dulovcová, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva + doprava a manipulácia traktorom 296,28 €22.10.201422.10.2014dodanie paliva, doprava traktorom
1014398Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "chodník cez Tužinku pri Spojenej škole v Nitr. Pravne. "314,75 €22.10.201422.10.2014použitý materiál a odpracované hodiny
1014399Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie è. 251, Pravenec, 972 16vývoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk22.10.201422.10.2014vývoz skla
1014343¼ubomír Gáplovský, Vyšehradné è. 862/1, Nitrianske Pravnododanie paliva606,90 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva
1014344Peter Novotka, Tužina è. 429, Tužina, 972 14dodanie paliva505,15 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva
1014345Dagmar Masaryková, Solka 760/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 353,82 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014346¼uboš Petruch, Budovate¾ská 213/8, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 266,88 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014347Pavel Èižniar, Tužina è. 119, Tužina, 97214dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 360,72 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014348Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie è. 251, Pravenec, 972 16dodanie paliva - vatra179,28 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva
1014349Janka Klimantová, Žltá ulica, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 330,30 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014350Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie è. 251, Pravenec, 972 16zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk1.9.20141.9.2014zvoz sklenených èrepov
1014351Ing. Róbert Reis, Chvojnica è. 42, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva104,64 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva
1014352Jaroslav Zbiòovec, Dlhá 500/85, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €1.9.20141.9.2014samozber
1014353Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie paliva - vatra196,56 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva
1014354Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno osadenie meraèa rýchlosti, Turèianska ul, Nitr. Pravno - odpracované hodiny+použitý materiá847,73 €1.9.20141.9.2014stavebné práce
1014355Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk1.9.20141.9.2014zvoz sklenených èrepov
1014356Milan Lovèický, Školská 367, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom82,85 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva a doprava
1014357František Jamrich, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 265,62 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014358Dušan Baláž, Malinovská 291/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 265,20 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014359STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2385,64 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva
1014360Stanislav Gáplovský, M. R. Štefánika 126, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 19,19 €1.9.20141.9.2014dopravné výkony
1014361Marek Balèirák, Námestie SNP, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom89,99 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva a doprava
1014362Peter Marko, Malinová è. 223, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 310,80 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014363Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva708,00 €1.9.20141.9.2014dodanie dreva
1014364Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - 08/2014484,00 €nájomná zmluva1.9.20141.9.2014nájom nebytových priestorov
1014316Silvia Gromová, Poluvsie è. 58, Poluvsie, 972 16dodanie paliva341,00 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva
1014317¼ubomír Fábry - stavebná údržba, Kpt. Weinholda 10, Zemianske Kosto¾any, 972 43dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom (2x)647,52 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014318Rudolf Gross, Malinovská 258/82, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 330,72 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014319Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 2251,50 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014320Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - 07/2014484,00 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov
1014321Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - 07/20141500,00 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014prenájom MI
1014322Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - 07/201467,50 €6/20108.8.20148.8.2014vývoz cintorínov
1014323Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - 07/201440,50 €6/20108.8.20148.8.2014zvoz textilu
1014325Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - 07/2014840,00 €6/20108.8.20148.8.2014vývoz ohradníkov
1014326Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - 07/201473,08 €4/20108.8.20148.8.2014používanie motorového vozidla
1014327STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2363,38 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva
1014328Milan Lovèický, Školská 367, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom (2x)181,66 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva a doprava
1014329Ján Obyvate¾, Turcelová 222, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 317,70 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014330Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - 08/201454,25 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov
1014331Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 08/201486,25 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov
1014332Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 08/2014246,67 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014333TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 08/2014211,67 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov
1014334HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 08/2014179,33 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014335ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 08/201470,93 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov
1014336Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - 08/201455,00 €nájomná zmluva8.8.20148.8.2014nájom nebytových priestorov
1014337Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - 08/20144165,00 €1/20108.8.20148.8.2014kúrenie - záloha
1014338Ing. Daniel Kindernay, Chvojnica è. 18, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 339,12 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014339Michal Lièko, Vyšehradné è. 917, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 460,08 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014340Igor Gros, Tužina è. 128, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 300,72 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014341STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2127,42 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva
1014342Tomáš Gazda, Turcelová 242/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 299,64 €8.8.20148.8.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014324Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno likvidácia odpadu - Hater - 07/ 20141072,16 €6/20108.8.20148.8.2014likvidácia odpadu
1014311Marcel Pecho COLOREX, Ku Mlynu 1711/40, Ve¾ké Bielice, prevádzka : Nám. SNP 158, Nitr. Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 307,62 €24.7.201424.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014267STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2172,58 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva
1014268Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie sklenených èrepov 30,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014dodanie skla
1014269Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva1339,80 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva
1014270Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - 06/2014484,00 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014271Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - 06/20141500,00 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014prenájom MI
1014272Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - 06/2014135,00 €6/201023.7.201423.7.2014vývoz cintorínov
1014273Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - 06/201467,50 €6/201023.7.201423.7.2014zvoz textilu
1014274Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - 06/20141211,54 €6/201023.7.201423.7.2014vývoz odpadu - Hater
1014275Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - 06/2014528,00 €6/201023.7.201423.7.2014vývoz ohradníkov
1014276Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - 06/2014145,98 €4/201023.7.201423.7.2014používanie motorového vozidla
1014277Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - 07/201454,25 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014278Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 07/201486,25 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014279Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 07/2014246,67 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014280TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 07/2014211,67 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014281HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 07/2014179,33 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014282ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 07/201470,93 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014283Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - 07/201455,00 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014284Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014kúrenie - záloha
1014285Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72nájom nebytových priestorov - III. Q 20144950,00 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014286Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - II. Q 2014 - Klub dôchodcov1050,00 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014287Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - II. Q 2014 - Dom služieb (knižnica)90,00 €nájomná zmluva23.7.201423.7.2014nájom nebytových priestorov
1014288Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno práce lesníka, OLH - III. Q 20143600,00 €5/201023.7.201423.7.2014práce lesníka, OLH
1014289Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie piesku + nakladanie - areál Materskej škôlky N. Pravno84,26 €23.7.201423.7.2014dodanie materiálu
1014290STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C, BO 3 A,B,C, JD 3 A,B,C2210,98 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva
1014291RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 331,14 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014292Peter Krpelan, M. R. Štefánika 123/21, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 20,59 €23.7.201423.7.2014dodanie služby
1014293Eva Gavláková, Štúrová 1013/60, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 309,78 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014294Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13prenájom ihriska - akcia MDD150,00 €23.7.201423.7.2014prenájom MI
1014295František Šinko, Solka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 538,02 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014296STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2244,44 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva
1014297Eva Richterová, Mlynská 478/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 270,48 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014298STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2343,66 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva
1014299Vladimír Vrábel, Prievidzská 147/12, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom99,65 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva a doprava
1014300Eva Mikulová, Malinovská 282/34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 267,24 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014301Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie538,56 €23.7.201423.7.2014dodanie vyseparovaných zložiek
1014302Štefan Protschka, Športová 454/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom100,91 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva a doprava
1014303Renáta Drábiková, Malinovská 698/69, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 316,44 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014304Mgr. Monika Frolová, Gagarinova 114/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom309,86 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva a doprava
1014305Ján Oller, Nám. SNP 356/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 138,90 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014306Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie è. 251, Pravenec, 972 16zvoz sklenených èrepov60,00 €23.7.201423.7.2014zvoz sklenených èrepov
1014307Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014zvoz sklenených èrepov
1014308Martina Bugárová, Pravenec è. 236, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 342,48 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014310Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14zvoz sklenených èrepov60,00 €zmluva o dodávk23.7.201423.7.2014zvoz sklenených èrepov
1014312STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 4213,50 €23.7.201423.7.2014dodanie dreva
1014313Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno fond opráv - I. polrok 2014 (bytové domy A-H)7630,04 €23.7.201423.7.2014fond opráv - bytové domy
1014314FKL a brat, spol. s r.o., Hviezdoslavova 21, Ludanice, 956 11oprava dlažby - ACO DRAIN ž¾aby - námestie Nitr. Pravno2400,00 €23.7.201423.7.2014oprava dlažby
1014315METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 72,47 €O/131/1223.7.201423.7.2014dodanie elektroodpadu
1014309Eva Žigmundová, Hviezdoslavova 1116/15, Nitrianske Pravno, 972 13odpracované hodiny, použitý materiál - prerábka nájomného bytu è. 4, Hviezdoslavova 1115/11, Nitr. Pravno721,62 €23.7.201423.7.2014stavebné práce
1014216Stanislav Zoreník, So¾ná 744/19, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 371,04 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014217Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14dodanie sklenených èrepov 60,00 €zmluva o dodávk29.6.201429.6.2014dodanie skla
1014218Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - 05/20141500,00 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014prenájom MI
1014219Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - 05/201476,50 €6/201029.6.201429.6.2014vývoz cintorínov
1014220Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - 05/201431,50 €6/201029.6.201429.6.2014zvoz textilu
1014221Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - 05/20141432,56 €6/201029.6.201429.6.2014vývoz odpadu - Hater
1014222Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - 05/2014516,00 €6/201029.6.201429.6.2014vývoz ohradníkov
1014223Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - 04,05/2014200,58 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014používanie motorového vozidla
1014224Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - máj 2014484,00 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov
1014225Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - 06/201454,25 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov
1014226Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 06/201486,25 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov
1014227Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 06/2014246,67 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov
1014228TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 06/2014211,67 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov
1014229HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 06/2014179,33 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014230ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 06/201470,93 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov
1014231Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - 06/201455,00 €nájomná zmluva29.6.201429.6.2014nájom nebytových priestorov
1014232Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - 06/20144165,00 €zmluva o dodávk29.6.201429.6.2014kúrenie - záloha
1014233Rudolf Heldi, Štúrová 634/21, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 236,64 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014234Stanislav Zoreník, So¾ná 744/19, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 298,38 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014235Miroslav Pálesch, Malinová è. 184, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber120,00 €29.6.201429.6.2014samozber
1014236Ján Oller, Nám. SNP 356/10, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 110,57 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014237Koloman Grescho, K¾aèno è. 391, K¾aèno, 972 15dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 342,00 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014238LUKY, Žltá 308/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 292,08 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014239Peter Novotka, Tužina è. 429, Tužina, 972 14dodanie paliva449,95 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014240Lucia Stotková, Tužina è. 209, Tužina, 972 14dodanie paliva590,88 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014241Miloš Vríèan, Savinova 788/16, Nitrianske Pravno-Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 259,32 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014242LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka1657,68 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva a práca pilèíka
1014243Alena Gregorová, Solka 771, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 297,96 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014244Viliam Krebes, M.R.Štefánika 125/40, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 305,94 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014245Vladimír Dodok, Dlhá 564/90, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber120,00 €29.6.201429.6.2014samozber
1014246Milan Dodok, Žltá 312/11, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber60,00 €29.6.201429.6.2014samozber
1014247Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva699,84 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014248Dana Mikulová Oprava èalúnenného nábytku, Gagarinova 193/7, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva530,04 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014249Roman Schlenker, Malinová è. 348, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva614,88 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014250Milan Beòadik, Tužina è. 508, Tužina, 972 14dodanie paliva575,75 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014251Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno likvidácia èiernej skládky - Vyšehradné404,66 €29.6.201429.6.2014likvidácia èiernej skládky
1014252Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie dolomitu a doprava - Lyžiarsky oddiel MTJ Nitr. Pravno38,08 €29.6.201429.6.2014dodanie dolomitu + dopravné výkony
1014254Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva777,06 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014255Ján Bella, Chvojnica è. 54, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva677,76 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014256Vladimír Kúdela, Vyšehradné 869/65, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva548,10 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014257STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C, BO 3 A,B,C a SMC 3 A,B,C2063,46 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014258Jozef Boško, Žltá 355/28, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva155,82 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014259Martin Krpelan, M.R. Štefánika 123/21, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 274,44 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014260Marek Šinko, Solka è. 750, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 284,10 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014261Jozef Pružina, Chvojnica è. 66, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva - samozber120,00 €29.6.201429.6.2014samozber
1014262František Krebes, Malinová, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva608,64 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014263Klub lyžiarov, Èerešòová 19, Nováky, 972 71dodanie paliva596,16 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014264Ján Danko, Chvojnica è. 78, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva650,40 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014265Marián Turèan, Astrova 20, Prievidza-Kopanièky, 971 01dodanie paliva624,00 €29.6.201429.6.2014dodanie dreva
1014266Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01dodanie papiera266,40 €29.6.201429.6.2014dodanie papiera
1014199Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C, JD 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.5426,44 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva
1014200Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk31.5.201431.5.2014vývoz skla
1014201Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C, JD 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2930,17 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva
1014202p. Klimant, Tužina è. 325, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 375,60 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014203Tibor Streicher, Vyšehradné è. 861/49, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva505,68 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva
1014204Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno stavebná akcia "verejné osvetlenie Hviezdoslavova ul." - odpracované hodiny, použitý materiál5485,27 €31.5.201431.5.2014dodanie služby
1014205Marián Vrchovský, Tužina è. 241, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 357,84 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014206Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.949,25 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva
1014207Jozef Kren, Malinová è. 190, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 342,00 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014208Anton Brezáni, Budovate¾ská 200/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 341,64 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014209Vladimír Husár, Žltá ul. 347/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 315,60 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014210Waldtraude Goldbergerová, malinvá è. 46, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 354,00 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014211p. Poláková, M. R. Štefánika 617/33, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 374,82 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014212STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva JD 3 A,B,C 1655,09 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva
1014213PROVITAL, obèianske združenie, Solka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 338,28 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014214Zlatka Blašková, Malinová è. 235, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 410,64 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014215STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva JD 3 A,B,C 1660,99 €31.5.201431.5.2014dodanie dreva
1014157Farský úrad Nitrianske Pravno, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 140,00 €19.5.201419.5.2014dopravné výkony
1014158STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C a JD 3 A,B,C2708,50 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva
1014159Rudolf Grešner, Štúrová 654/12, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 575,34 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014160Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie384,72 €19.5.201419.5.2014dodanie vyseparovaných zložiek
1014161Lýdia Chrenovská, Turèianska 544/40, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 329,82 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014162František Biely, Nám. SNP 353, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 263,10 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014163Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14dodanie sklenených èrepov 60,00 €zmluva o dodávk19.5.201419.5.2014dodanie skla
1014164Hildegard Pediaèová, Malinová è. 44, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 352,08 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014165Ing. Tomáš Šujan, Poluvsie è. 161, Poluvsie, 972 16dodanie dreva - samozber180,00 €19.5.201419.5.2014samozber
1014166STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 1969,97 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva
1014167STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2101,09 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva
1014168Pavel Èižniar, Tužina è. 119, Tužina, 97214dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 330,48 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014169METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 68,11 €O/131/1219.5.201419.5.2014dodanie elektroodpadu
1014170Janka Jankulová, Štúrová 653/14, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 285,36 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014171Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 1123,20 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014172Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - apríl 20141500,00 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014prenájom MI
1014173Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - 04/2014148,50 €6/201019.5.201419.5.2014vývoz cintorínov
1014174Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - 04/201449,50 €6/201019.5.201419.5.2014zvoz textilu
1014175Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - 04/20141094,05 €6/201019.5.201419.5.2014vývoz odpadu - Hater
1014176Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - 04/2014228,00 €6/201019.5.201419.5.2014vývoz ohradníkov
1014179Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - apríl 2014484,00 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov
1014180STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C 2451,90 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva
1014181Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - máj 201454,25 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov
1014182Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - máj 201486,25 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov
1014183Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - máj 2014246,67 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014184TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - máj 2014211,67 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov
1014185HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - máj 2014179,33 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014186ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - máj 201470,93 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov
1014186ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - máj 201470,93 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov
1014187Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - máj 201455,00 €nájomná zmluva19.5.201419.5.2014nájom nebytových priestorov
1014189STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C a BO 3 A,B,C1835,95 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva
1014190ProfiReal Invest, s.r.o., Smreèianksa 29, Bratislava, 811 05dodanie paliva2772,00 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva
1014191Ján Lièko, Štúrová 1023/45, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 256,80 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014192Milan Vetrák, Tužina è. 376, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 193,68 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014193Tibor Ložek, Malinová è. 88, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 189,60 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014194Ervín Valchovník, J. Damku 766/5, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 312,24 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014195Pavel Peniaško, Malinovská ul., Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 334,08 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014196PROVITAL, obèianske združenie, Solka, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 280,32 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014197Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno odpracované hodiny, použitý materiál - chodník, Požiarna zbrojnica2669,83 €19.5.201419.5.2014stavebné práce
1014198Jozef Baláž, Budovate¾ská 192, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 303,42 €19.5.201419.5.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014147Eduard Tomasta, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva539,70 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva
1014148Eugen Kocúr, Tužina è. 322, Tužina, 972 14dodanie paliva596,16 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva
1014149Jozef Drobe, Tužina è. 159, Tužina, 972 14dodanie paliva616,32 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva
1014150Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk14.4.201414.4.2014zvoz sklenených èrepov
1014151Eva Podstupková, Námestie SNP 10/27, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €14.4.201414.4.2014dodanie služby
1014152Erik Krebes, Malinová è. 32, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva565,92 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva
1014153Karol Kolár, Tužina è. 2, Tužina, 972 14dodanie paliva600,96 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva
1014154Lucia Stotková, Tužina è. 209, Tužina, 972 14dodanie paliva429,60 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva
1014155Ema Valková, Malinová è. 109, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 415,55 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014156Umelecké kováèstvo Nitrianske Pravno, s.r.o, Dlhá 415, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 339,12 €14.4.201414.4.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014109Ján Páleš, Pionierska 376/31, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 304,68 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014110Ján Poliak, Lazany è. 91, Lazany, 972 11dodanie dreva 568,32 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014111Kamil Lichner, Mlynská 477/44, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva513,24 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014112Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 295,02 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014113Chovate¾ské a záhradkárske potreby, Dlhá 588, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom (2x)157,30 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva a doprava Multicaom
1014114Jana Cicková, Malinová è. 34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom56,69 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva a doprava
1014115Drago Dujak, M.R. Štefánika 27, Nitrianske Pravno, 972 13doprava a manipulácia traktorom 36,97 €11.4.201411.4.2014dopravné výkony
1014116Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva820,20 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014117Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - marec 20141500,00 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014prenájom MI
1014118Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - 03/2014117,00 €6/201011.4.201411.4.2014vývoz cintorínov
1014119Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - 03/201436,00 €6/201011.4.201411.4.2014zvoz textilu
1014120Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - 03/20141084,64 €6/201011.4.201411.4.2014vývoz odpadu - Hater
1014121Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - 03/2014864,00 €6/201011.4.201411.4.2014vývoz ohradníkov
1014122Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - 03/201467,68 €4/201011.4.201411.4.2014používanie motorového vozidla
1014123Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie sklenených èrepov - I. Q 2014282,00 €11.4.201411.4.2014dodanie skla
1014124Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - 03/2014484,00 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014125Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - apríl 201454,25 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014126Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - 04/201486,25 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014127Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - 04/2014246,67 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014128TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 04/2014211,67 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014129HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - apríl 2014179,33 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014130ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - 04/201470,93 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014131Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - 04/201455,00 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014132Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha4165,00 €1/201011.4.201411.4.2014kúrenie - záloha
1014133Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno práce lesníka, OLH - II. Q 20143600,00 €5/201011.4.201411.4.2014práce lesníka, OLH
1014134Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov - I. Q 20141050,00 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014135Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - knižnica Domu služieb - I. Q 201490,00 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014136Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72nájom nebytových priestorov - II. Q 20144950,00 €nájomná zmluva11.4.201411.4.2014nájom nebytových priestorov
1014137Ján Kren, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva468,30 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014138O¾ga Pavlíèková, Gagarinova 193/7, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva525,00 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014139Miloš Vríèna, Savinova 788/16, Nitrianske Pravno-Solka, 972 13dodanie paliva523,32 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014140Jozef Petrášdodanie paliva594,24 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014141Štefan Záhorský, Štúrová 632/17, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 348,78 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014142Alojz Weserle, Kollárová 1047/6, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 324,84 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014143Ján Važan, Lazany è. 126, Lazany, 972 11dodanie paliva588,96 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014144Jozef Boško, Žltá 355/28, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 281,58 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014145p. Èeròanská, Žltá ul. Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom67,31 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva a doprava
1014146Miroslav Hegeduš, Malinová è. 31, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva547,20 €11.4.201411.4.2014dodanie dreva
1014098Ján Páleš, Malinová è. 150, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 408,24 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014099Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie a montáž PVC - telocvièòa Spojená škola Nitr. Pravno 983,58 €21.3.201421.3.2014dodanie materiálu
1014100¼ubica Boïová, Kukuèínova 687/2, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 361,38 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014101Miroslav Hegeduš, Malinová è. 31, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 536,16 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva
1014102Ján Poliak, Lazany è. 91, Lazany, 972 11dodanie paliva528,96 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva
1014103Ing. Ján Pauèek, Kukuèínova 688/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva469,56 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva
1014104Jozef Boško, Žltá 355/28, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 306,78 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014105Emil Tuèný, T. G. Masaryka 1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 317,70 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014106Miroslav Jašek - ELEKTRO, Dlhá 412/37, 972 13 Nitrianske Pravno dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 315,60 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014107Rudolf Elischer, Dlhá 570, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 300,48 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014108Katka Šimková, Poluvsie è. 3, Poluvsie, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 301,20 €21.3.201421.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014067Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14zvoz sklenených èrepov60,00 €zmluva o dodávk17.3.201417.3.2014zvoz sklenených èrepov
1014068Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - február 2014484,00 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov
1014069Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 1965,24 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014070Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom MI - 02/20141500,00 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014prenájom MI
1014071Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - 02/2014103,50 €6/201017.3.201417.3.2014vývoz cintorínov
1014072Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - 02/201445,00 €6/201017.3.201417.3.2014zvoz textilu
1014073Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - 02/20141269,97 €6/201017.3.201417.3.2014vývoz odpadu - Hater
1014074Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - 02/2014144,00 €6/201017.3.201417.3.2014vývoz ohradníkov
1014075Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno použitie motorového vozidla Peugeot 02/201464,86 €4/201017.3.201417.3.2014používanie motorového vozidla
1014076Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13stavebná akcie "Telocvièòa" - 1. èas 2598,02 €6/201417.3.201417.3.2014stavebné práce
1014077Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - marec 201454,25 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov
1014078Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - marec 201486,25 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov
1014079Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - marec 2014246,67 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014080TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - marec 2014211,67 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov
1014081HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - marec 2014179,33 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014082ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - marec 201470,93 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov
1014083Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - marec 201455,00 €nájomná zmluva17.3.201417.3.2014nájom nebytových priestorov
1014084Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - marec 20144165,00 €1/201017.3.201417.3.2014kúrenie - záloha
1014085¼ubomír Gáplovský, Dlhá 410/33, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 325,26 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014086Lýdia Timková, Kukuèínova 696/20, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 324,42 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014087Dagmar Masaryková, Solka 760/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 314,76 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014088Marcel Šujan, Malinovská 295, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 309,72 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014089Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01vyseparované Pet f¾aše a fólia493,32 €17.3.201417.3.2014dodanie vyseparovaných zložiek
1014090METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01dodanie elektroodpadu 38,63 €17.3.201417.3.2014dodanie elektroodpadu
1014091MTJ FO Pravenec, Pravenec, 972 16prenájom ihriska491,30 €17.3.201417.3.2014prenájom MI
1014092Futbalový klub K¾ak, K¾aèno, 972 15prenájom ihriska117,00 €17.3.201417.3.2014prenájom MI
1014093STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C9352,68 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva
50140003TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva JD 3 A,B,C 2609,65 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva
1014094Jozef Adamèík, Turcelová 228/23, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 348,78 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014095Dušan Kohút, Malinová è. 144, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 350,46 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014096Teodor Kováèik, Turcelová 226/19, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 334,92 €17.3.201417.3.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014097Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie sklenených èrepov 30,00 €zmluva o dodávk17.3.201417.3.2014dodanie skla
1014065Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99nájom nebytových priestorov - január 2014484,00 €nájomná zmluva25.2.201425.2.2014nájom nebytových priestorov
1014066Ján Žila, Tužina è. 430, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 383,28 €25.2.201425.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014053OLIRIS, s.r.o., Hradná 401, Moldava nad Bodvou, 044 01nájom nebytových priestorov - február 2014 (alikvotná èiastka - 9 dní)17,68 €nájomná zmluva21.2.201421.2.2014nájom nebytových priestorov
1004054Eva Pálešová, Benadova 904/19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22nájom nebytových priestorov - február 2014 (alikvotná èiastka - 18 dní)37,32 €nájomná zmluva21.2.201421.2.2014nájom nebytových priestorov
1014055TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva BO 3 A,B,C 3636,16 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva
1014056Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí, Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie materiálu + doprava70,61 €21.2.201421.2.2014dodanie materiálu a doprava
1014057Ján Matúška, Malinovská 263/72, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 185,52 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014058Jozef Škvarenina, Žltá 340/18, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 319,38 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014059Libor Gombarèek, Kukuèínova 685/11, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 322,74 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014060Tibor Ložek, Malinová è. 88, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 211,68 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014061Jana Cicková, Malinová è. 34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom56,69 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva a doprava
1014062Silvia Gáplovská, Dlhá 566/86, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 326,52 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
50140001TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva SM 3 A,B,C 2098,64 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva
1014063Denisa Madelová, Športová 673/24, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 288,30 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014064Silvia Gáplovská, Dlhá 566/86, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 244,80 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
50140002TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva SM 3 A,B,C 1984,96 €21.2.201421.2.2014dodanie dreva
1013557stavLUMI s.r.o., Kpt. Nálepku 389/30, Zemianske Kosto¾any, 972 43nájom - sociálne zariadenia a èas budovy na športovom štadióne - 8 mesiacov466,67 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1013558Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk12.2.201412.2.2014zvoz sklenených èrepov
1013559Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - december 20131500,00 €12.2.201412.2.2014
1013560Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - december 201336,00 €6/201012.2.201412.2.2014vývoz cintorínov
1013561Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - december 201345,00 €6/201012.2.201412.2.2014zvoz textilu
1013562Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - december 2013575,06 €6/201012.2.201412.2.2014vývoz odpadu - Hater
1013563Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - december 201336,00 €6/201012.2.201412.2.2014vývoz ohradníkov
1013564Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno používanie motorového vozidla Peugeot - október, november, december 2013200,64 €4/201012.2.201412.2.2014používanie motorového vozidla
1013565Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vykonanie zimnej údržby - december 2013418,04 €6/201012.2.201412.2.2014zimná údržba
1013566Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno práce na ÈOV, opravy bytových domov A-F, fond opráv - rok 201339246,14 €12.2.201412.2.2014èerpanie fondu opráv
1013567Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk12.2.201412.2.2014zvoz sklenených èrepov
1013569Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - IV. Q 2013 - Dom služieb, Klub dôchodcov1050,00 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1013570Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - IV. Q 2013 - knižnica90,00 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1013571Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno oprava verejného osvetlenia - odpracované hodiny + použitý materiál 376,30 €6/201012.2.201412.2.2014oprava verejného osvetlenia
1013572František Švajèík, ml. súkromný podnikate¾, Breza 31, Breza, 029 53postúpenie leasingu LKT na základe vzájomnej dohody27500,40 €12.2.201412.2.2014postúpenie leasingu
1013573Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno odpracované hodiny, použitý materiál - prístavba OcÚ2143,18 €12.2.201412.2.2014odpracované hodiny a použitý materiál
1013574Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok249,64 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013575Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok396,95 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013576Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - preplatok230,20 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013577HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok155,33 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013578TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok730,40 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013579Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok1391,98 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013580Jana Vrábelová, Školská 1058/10, Nitrianske Pravno, 972 13služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok136,49 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013581NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok89,15 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013582JK8 s.r.o., M.Mišíka I.2718, Prievidza, 971 01služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok83,68 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1013583OLIRIS, s.r.o., Hradná 401, Moldava nad Bodvou, 044 01služby súvisiace s nájmom - vyúètovanie - nedoplatok14,22 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014vyúètovanie kúrenie
1014001Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov -január 201454,25 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014002Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - január 201486,25 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014003Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - január 2014246,67 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014004TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - január 2014211,67 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014005HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - január 2014179,33 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014006ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - január 201470,93 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014007OLIRIS, s.r.o., Hradná 401, Moldava nad Bodvou, 044 01nájom nebytových priestorov - január 201455,00 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014008Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - január 20144165,00 €zmluva o dodávk12.2.201412.2.2014kúrenie - záloha
1014009Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72nájom nebytových priestorov - I. Q 20144950,00 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014011Ivan Kubík, Malinová è. 198, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 202,80 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014012Tibor Baniar, Pravenec è. 49, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 380,88 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014013Vladimír Deli, Malinová è. 338, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 411,60 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014014Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2730,12 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva
1014015Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14zvoz sklenených èrepov60,00 €zmluva o dodávk12.2.201412.2.2014zvoz sklenených èrepov
1014016Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie dreva SM 3 A,B,C + práca pilèíka s.r.o.2573,04 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva
1014017Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno práca lesníka, OLH - I. Q 20143600,00 €5/201012.2.201412.2.2014práce lesníka, OLH
1014018Milan Vetrák, Tužina è. 376, Tužina, 972 14dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 184,08 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014019Ivan Jaško, T. G. Masaryka 1075, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 326,94 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014020Ján Matúška, Chvojnica è. 32, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 354,00 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014021Hanka Šovèíková, Budovate¾ská 204/25, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom - 2x662,34 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014022Ladislav Gatial, Prievidzská 34/45, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 373,14 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014023Jaroslav Búlik, Turcelová 234/4, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 314,76 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014024Jana Cicková, Malinová è. 34, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava Multicarom56,69 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva a doprava
1014025Vojtech Búlik, M.R.Štefánika 129/16, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 353,82 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014026Silvia Gáplovská, Dlhá 566/86, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 349,20 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014027STAVEBNO-LESNÁ SÚKR. FIRMA Rajniak Oto, Bystrièka-Lázky 484, Martin, 035 01dodanie dreva SM 3 A,B,C4145,04 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva
1014028Ján Kaniansky, Poluvsie è. 228, Pravenec, 972 16dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 397,20 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014029Jozef Rupe, Budovate¾ská 191/3, Nitrianske Pravno, 972 13dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 358,02 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014030Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová è. 115, Nitrianske Pravno, 972 13zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk12.2.201412.2.2014zvoz sklenených èrepov
1014031Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno prenájom ihriska - január 20141500,00 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014prenájom MI
1014032Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz cintorínov - január 201447,26 €6/201012.2.201412.2.2014vývoz cintorínov
1014033Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno zvoz textilu - január 201436,00 €6/201012.2.201412.2.2014zvoz textilu
1014034Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz odpadu - Hater - Handlová - január 20141200,22 €6/201012.2.201412.2.2014vývoz odpadu - Hater
1014035Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno vývoz ohradníkov - január 2014132,00 €6/201012.2.201412.2.2014vývoz ohradníkov
1014037Galéria Remesiel Monika Schmidtová, Námestie SNP 10, Nitrianske Pravno, 972 13doprava Multicarom 10,61 €12.2.201412.2.2014doprava Multicarom
1014038Jaroslav Lièko, Vyšehradné, 972 13 Nitrianske Pravnododanie paliva, doprava a manipulácia traktorom 340,80 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom
1014039Jozef Kren, K¾aèno è. 322, K¾aèno, 972 15dodanie paliva538,08 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva
1014040Michal Fázik, Tužina è. 276, Tužina, 972 14dodanie paliva564,48 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva
1014041František Švajèík, ml. súkromný podnikate¾, Breza 31, Breza, 029 53prenájom LKT - január 20142618,04 €12.2.201412.2.2014prenájom LKT
1014042Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13kúrenie - záloha - február 20144165,00 €zmluva o dodávk12.2.201412.2.2014kúrenie - záloha
1014043Obec Tužina, Tužina è. 75, Tužina, 972 14zvoz sklenených èrepov30,00 €zmluva o dodávk12.2.201412.2.2014zvoz sklenených èrepov
1014044TRAK-POL, Adam Galka, Sidzina 859, Sidzina, 34 236, Po¾skododanie dreva JD 3 A,B,C a BO 3 A,B,C7274,2 €12.2.201412.2.2014dodanie dreva
1014045Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie359,88 €12.2.201412.2.2014dodanie vyseparovaných zložiek
1014047Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno nájom nebytových priestorov - február 201454,25 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014048Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13nájom nebytových priestorov - február 201486,25 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014049Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - február 2014246,06 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014050TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - február 2014211,67 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
1014051HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom- február 2014179,33 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom
1014052ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 nájom nebytových priestorov - február 201470,93 €nájomná zmluva12.2.201412.2.2014nájom nebytových priestorov
SKÚŠOBNÁ VERZIA - Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák