OBJEDNÁVKY - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O. - 2014

ČísloDodávateľPredmetCelk.sumaČ.ZmluvyVystavenáVystavilZverejnenáPoznámka
4/BAL/2014GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M.Mišíka 19A, Prievidza, 971 01zameranie el. kábla - prípojky - HUPRO hala0,00 €6.2.2014Ing. Balčirák6.2.2014zameranie el. kábla
1/BAL/2014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavavytýčenie sietí - HUPRO hala0,00 €28.1.2014Ing. Balčirák28.1.2014vytýèenie sietí
2/BAL/2014Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina, 010 47vytýčenie sietí - HUPRO hala0,00 €28.1.2014Ing. Balčirák28.1.2014vytýèenie sietí