DNES JE NEDEĽA, 23.02.2020, MENINY MÁ ROMAN, ROMANA , BLAHOŽELÁME!

KONTAKT

Obecný úrad Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 11:30      12:30 - 15:30
Utorok        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
otvorené len Miesto prvého kontaktu 7:30-11:30 12:30-15:00
Streda 7:30 - 11:30      12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 11:30      12:30 - 17:00
Piatok 7:30 - 11:30      12:30 - 14:00

Číslo faxu: 046/ 54 46 233


Miesto prvého kontaktu
Podateľňa, Informácie, Pokladňa, Elektronické služby...
Michaela Verešová Teleláková
046/ 54 47 510 kl.21
info@nitrianskepravno.sk
telelakova@nitrianskepravno.sk


Starosta obce
Ing. Jozef Balčirák
046/ 54 46 233
starosta@nitrianskepravno.sk

Prednosta úradu
Ľubica Boďová
046/ 54 47 333
prednosta@nitrianskepravno.sk
bodova@nitrianskepravno.sk

Evidecnia obyvateľov, Matričný úrad, podateľňa
Dáša Dobrovičová
046/ 54 47 510, kl. 23
evidencia@nitrianskepravno.sk
dobrovicova@nitrianskepravno.sk

Učtáreň, ekonomický úsek
Ing. Katarína Líšková
046/ 54 47 510 , kl. 25
uctaren@nitrianskepravno.sk
liskova@nitrianskepravno.sk

Dane a poplatky, Pokladňa
Adriana Bukovinská
046/ 54 47 510 , kl. 31
bukovinska@nitrianskepravno.sk
dane@nitrianskepravno.sk

Výstavba a územné plánovanie
Drahomíra Chmurová
046/ 54 46 233, 046/ 54 47 510, kl. 28
chmurova@nitrianskepravno.sk
stavby@nitrianskepravno.sk

Hlavný kontrolór obce
Ing. Anežka Košťálová
046/ 54 47 510, kl. 27
kontrolor@nitrianskepravno.sk
kostalova@nitrianskepravno.sk

Technický úsek, internetová stránka,
Aktivačné práce nezamestnaných, Evidencia hrobových miest, zmluvy o prenájme hrobového miesta

Peter Černák
046/ 54 47 510 , kl. 29
cernak@nitrianskepravno.sk

Kultúra
Magdaléna Vaňová
046/ 54 47 510, kl. 24
kultura@nitrianskepravno.sk
vanova@nitrianskepravno.sk
Obec Nitrianske Pravno - s.r.o.

Ing. Tomáš Šujan - riaditeľ :: 046/ 54 98 635           0948/400 622      sujan@nitrianskepravno.sk
Ing. Jana Rupeová - ekonómka :: 046/ 54 98 635      0918/879 576      sro@nitrianskepravno.sk