DNES JE STREDA, 27.01.2021, MENINY MÁ BOHUš , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFDodatok k Zmluve o dielo - aĹžba ÈertovĂĄ
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è.465
Zverejnené dňa 16.03.2017
6,-/m3 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Bc. Z. LuprichovĂĄ (vyòatie nĂĄjomnĂ­ka)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 13.03.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Bc. Z. LuprichovĂĄ (ev. list)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 13.03.2017
181,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - K. MarcinkovĂĄ - ev.list (doplnenie spolubĂ˝vajĂşceho)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 09.03.2017
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è.465
Zverejnené dňa 08.03.2017
10,50/m3 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - M. MatuĹĄkovĂĄ, A. KotrĂ­k - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 07.03.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - L. BlahĂĄ, M. Jagvirth - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 07.03.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok è.8 k Zmluve o dodĂĄvke tepla
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 23.02.2017
4165,-Eur/mes €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1176 (KravskĂĄ dolina)
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 20.02.2017
11,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.4 k Zmluve è.6/2010
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 13.02.2017
7,50 Eur/hod €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - J. Dlhopolèek - doplnenie spolubĂ˝vajĂşceho (ev. list)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 10.02.2017
181,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - R.Poliak (miera inflĂĄcie)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 08.02.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - J.SolèånyovĂĄ (miera inflĂĄcie)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 08.02.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - J. VrĂĄbelovĂĄ (miera inflĂĄcie)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 08.02.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Ing. Ïurica (miera inflĂĄcie)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 08.02.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - ELAR SK s.r.o. (miera inflĂĄcie)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 08.02.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Hornonitrie (miera inflĂĄcie)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 08.02.2017
Dokument vo formáte PDFZmluva o dobrovožnĂ­ckej èinnosti-februĂĄr
Dodávatež: PROVITAL,obèianske zdruĹženie,J.Damku 9,Nitr.PRavno
Zverejnené dňa 06.02.2017
952,- €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.2 k NĂĄjomnej zmluve
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 01.02.2017
1250,- €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.3 k Zmluve è.6/2010
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 01.02.2017
6,-/hod. €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve o dobrovožnĂ­ckej èinnosti
Dodávatež: PROVITAL,obèianske zdruĹženie,J.Damku 9,Nitr.PRavno
Zverejnené dňa 01.02.2017
812,- €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1121 10 (ÈertovĂĄ)
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 30.01.2017
11,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - K. Ĺ vorèíkovĂĄ - ev.list (doplnenie spolubĂ˝vajĂşceho)
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
186,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - J. Ĺ˝itnĂ­k, V. Ĺ˝itnĂ­kovĂĄ - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Mgr. J. KovåèovĂĄ, M. Kovåè - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - L. KolesnåèovĂĄ, P. Kolesnåè - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - A. MaderovĂĄ, B. Madera - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - A. FilkornovĂĄ, M. Filkorn - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - M. FilkornovĂĄ, P. Filkorn - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - J. VaĹžanovĂĄ, V. PolĂĄk - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728