DNES JE STREDA, 27.01.2021, MENINY MÁ BOHUš , BLAHOŽELÁME!

ÚRADNÁ TABUĽA


Názov Pridané
Kolaud.rozhodnutie - Sklad separovaného odpadu18.01.2017
Ponuka poľnohospodárskych pozemkov na prenájom 19.09.2016
Oznámenie o začatí konania - výstavba vŕtanej studne10.08.2016
Zber a výkup papiera - 5.8.201602.08.2016
Oznámenie o začatí územného konania - Kiosková trafostanica15.07.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.júna 201623.05.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.júna 201619.05.2016
Návrh programu rozvoja obce Nitrianske Pravno na roky 2016-202320.04.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.mája 201619.04.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.mája 201619.04.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.apríla 201614.03.2016
Zámer - Zberný dvor (sklad sep.odpadu) Nitrianske Pravno03.03.2016
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov03.03.2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 201601.03.2016
Trasy plánovanej splaškovej kanalizácie29.02.2016
Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra za II. polrok 201522.02.2016
Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 3 - rozhodnutie OÚ Prievidza, odb. starostl. o živ.prostr.17.02.2016
Zber papiera - 10.12.201509.12.2015
Volebné okrsky a miestnosti pre Voľby do NRSR 201608.12.2015
Komunitný plán sociálnych služieb07.12.2015
NÁVRH Rozpočtu obce Nitr.Pravno na roky 2016 - 201826.11.2015
NÁVRH VZN č. 1/2015 - o dani z nehuteľnosti na rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 3/2014 - o miestnej dani za užív.verejného priestranstva na rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 2/2015 - o miestnej dani za psa na rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 4/2015 - o dani za ubytovanie na rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 5/2015 - o poplatku za odpady pre rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 6/2015 - o nakladaní s odpadmi pre rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 7/2015 - o dotáciách na prevádzku ZUŠ a škol.zariadení na rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 8/2015 - o mieste na vylepovanie volebných plagátov na rok 201626.11.2015
NÁVRH VZN č. 9/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska 26.11.2015
NÁVRH Doplnok č. 1 k VZN 2/1996 o pravidlách spolunažívania26.11.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 201626.11.2015
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov24.11.2015
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov24.11.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 201624.11.2015
DOTAZNÍK :: Program rozvoja obce Nitr.Pravno 2015-202220.11.2015
Voľby do NRSR 2016 - Informácie pre voliča18.11.2015
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.-13.november 201510.11.2015
Organizačný poriadok ,,Vianočné trhy 2015“30.10.2015
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov20.10.2015
Kalendár Nitrianske Pravno 201616.10.2015
Oznámenie o začatí konania  - kanalizácia a ČOV16.10.2015
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov15.10.2015
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov12.10.2015
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov01.10.2015