DNES JE STREDA, 27.01.2021, MENINY MÁ BOHUš , BLAHOŽELÁME!

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Nitrianske Pravno na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:            Obec Nitrianske Pravo
Sídlo:              Námestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno
IČO:               318337    
DIČ:               00 318 337
Št. zástupca: Ing. Jozef Balčirák - starosta obce
Číslo účtu:      ____________
Telefón:         046/5447 510, 046/5446 233
Fax:               046/5446 23
email:            starosta@nitrianskepravno.sk
web:              www.nitrianskepravno.sk

 

Výzvy na predkladanie ponúk:

CP - dodávka a montáž plastových okien

Prílohy:  príloha1   príloha2   príloha3   príloha4


CP - dodávka a montáž regulátorov napätia

 

Zadávanie zakázok:

Zmluva o dielo č. 4035 - Dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva do budovy ZUŠ


AUTOR: admin
Uverejnené: 26.08.2013 14:59