DNES JE STREDA, 24.07.2019, MENINY MÁ VLADIMíR , BLAHOŽELÁME!

Slávnostná kolaudácia nových bytových domov

     Ďalšie rodiny bývajú v novom. Novovybudovaný obytný areál bol 24. septembra slávnostne skolaudovaný. Slávnostnej kolaudácie sa zúčastnili aj priamo zainteresovaní a kompetentní. Privítali sme prednostu krajského stavebného úradu Ing. Hamaja a ďalších vzácnych hostí, ktorí sa podieľali na realizácii tejto významnej investície ako je Štátny fond rozvoja bývania, MVRR SR a mnohí iní. Stavebné práce realizovala firma Open a to kvalitne a v pomerne krátkom čase.

V štyroch nájomných bytových domoch našlo svoj nový domov asi tak 200 obyvateľov. Samotná výstavba trvala 3 roky aj 2 mesiace. Finančné prostriedky na vybudovanie tohto areálu dosiahli výšku 110 mil. Sk.

Vzniklo dielo tak tak potrebné pre mladé rodiny. Nech teda prispeje k zlepšeniu kvality života v našej prekrásnej obci.

Slávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NPSlávnostná kolaudácia bytoviek<br><br>autor: P.?ernák - OcÚ NP


AUTOR: B.Heldiová
Uverejnené: 07.10.2009 13:25