DNES JE NEDEĽA, 23.02.2020, MENINY MÁ ROMAN, ROMANA , BLAHOŽELÁME!

Podmienky samozberu dreva

Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/16, tel./fax : 046/5498 635


Podmienky samozberu dreva


 • lokalita pre vykonanie samozberu bude určená po dohode s pracovníkom firmy (OLH).

 • po vzájomnej dohode odberateľa a pracovníka OLH bude vypísaná povolenka na samozber, ktorá je platná 14 dní od vystavenia a bude obsahovať lokalitu, množstvo a druh dreva, ktoré je možné na povolenku odobrať. V prípade nedodržania termínu je možné predĺžiť platnosť povolenky.

 • odberateľ bude oboznámený s pravidlami samozberu a s dodržiavaním pravidiel BOZP pri zbere.

 • odvoz je možný až po fyzickej kontrole množstva dreva povereným pracovníkom firmy (OLH), a po zaplatení dreva do pokladne obce.

 • pred samotným odvozom je odberateľ povinný nahlásiť čas a dátum odberu firme Obec Nitrianske Pravno s.r.o. na telefónne číslo:

  0918 879 575 (Ján Kráľovič).

 • odber dreva je možný výhradne vo štvrtok v čase od 6:00 do 18:00, s výnimkou štátnych sviatkov. Odvozný deň nie je možné zmeniť, jeho nedodržanie bude znamenať zneplatnenie povolenky na odber dreva.

 • nedodržanie podmienok samozberu môže byť finančne postihnuté.Cenník dreva


 • mäkké drevo (ihličnaté)....... 4,80 €/1 prm
                                                              (priestorový meter)

 • tvrdé drevo (listnaté)...........6,60 €/1 prm 
                                                              (priestorový meter)
  (ceny sú uvedené s DPH)
Podmienky samozberu dreva nadobúdajú účinnosť 20.7.2011


AUTOR: Obec N.Pravno s.r.o.
Uverejnené: 26.07.2011 13:32