DNES JE NEDEĽA, 23.02.2020, MENINY MÁ ROMAN, ROMANA , BLAHOŽELÁME!

POZVÁNKA :: Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitr.Pravno s.r.o.

P o z v á n k a

Na základe Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným     
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. zvolávam Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., na ktoré Vás týmto pozývam. 

 Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. sa bude konať

 
dňa 17. júna 2015 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Nitr. Pravno

                      


Program:

1. Otvorenie
2.  Účtovná závierka spol. Obec Nitr. Pravno  s.r.o. za r. 2014
3.  Diskusia
4.  Uznesenie  
5.  Záver


 
          Ing. Balčirák Jozef
               starosta obce


AUTOR: admin
Uverejnené: 27.05.2015 13:26