DNES JE STREDA, 22.01.2020, MENINY MÁ ZORA , BLAHOŽELÁME!

Služby občanom - miesto prvého kontaktu

     V súčasnej dobe je vo verejnej správe aktuálne riešenie problematiky elektronizácie, priblíženie a zjednodušenie vybavovania služieb pre občanov na jednotlivých úradoch. 

      Poslanci obecného zastupiteľstva  prišli na začiatku roka 2016 s návrhom na vytvorenie pracovného miesta prvého kontaktu na našom obecnom úrade  práve za týmto účelom. 

Takto sa priblíži obecný úrad k svojim občanom, zjednoduší a zrýchli sa vybavovanie ich úradných záležitostí.

V súčasnej dobe je to už realita. Z miestnosti na prízemí úradu bola  vytvorená kancelária prvého kontaktu a tak už pri vstupe do budovy  Vám informátor dá prvotné informácie k problematike, ktorú potrebujete vybaviť, poskytne potrebné tlačivá, prípadne Vás nasmeruje k pracovníkovi úradu, ktorý túto agendu vybavuje. V blízkej dobe (po spustení služieb IOMO na obciach) budete môcť  v kancelárii prvého kontaktu získať aj výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra a výpis z registra trestov. Počas nestránkového dňa v tejto kancelárii môžete vybaviť overenie podpisov a listín, zaplatiť dane a iné poplatky, poskytne Vám potrebné tlačivá, poradí, ako ich vyplniť a tiež poskytne služby IOMO.

Veríme, že táto novinka bude mať pozitívny ohlas medzi občanmi a aj takýmto spôsobom zlepšíme komunikáciu a služby pre našich obyvateľov ale aj pre širokú verejnosť.
                               


AUTOR: obecný úrad
Uverejnené: 01.02.2017 07:11