DNES JE PIATOK, 3.07.2020, MENINY MÁ MILOSLAV , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.Faktúry 2011

FILTER : Všetky faktúry Došlé faktúry Odoslané faktúry
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 67/2011 - Hala
Dodávateľ: Kovotop, s.r.o. TuĹľina
Zverejnené dňa 30.11.2011
6003,40 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011460 - Ăšprava lesnĂ˝ch ciest sept.-okt. 2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 30.11.2011
4019,62 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 02/2011 - Odpredaj dreva na pni 05-06 2011 pre Obec NP s.r.o.
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno, Lesy obce
Zverejnené dňa 15.11.2011
5626,08 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 211010 - Oprava strechy kotolne ZĹ  v Nitr.Pravne
Dodávateľ: TIPSTAV s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 10.11.2011
5257,91 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011345 - pouĹľitĂ˝ stav.materiál - dom smĂştku Solka 05-08/2011
Dodávateľ: Obec s.r.o Nitrianske Pravno
Zverejnené dňa 10.11.2011
6948,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011353 - Dodávka a odber tepla - záloha za sept. 2011
Dodávateľ: Obec s.r.o. Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 10.11.2011
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011344 - LesnĂ© cesty - ĂşdrĹľba
Dodávateľ: Obec s.r.o. Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 10.11.2011
3996,90 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 20115267 - Dodávka a montáž digestorov, kuch.liniek -bytovky
Dodávateľ: MV Staving a.s. Prievidza
Zverejnené dňa 05.09.2011
4629,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011311 - Záloha za teplo - august 2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 05.09.2011
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 52/2011 - Brány na cintorĂ­n v Solke, drĹľiak tabule, nosnĂ­ky, kryt
Dodávateľ: Kovo TOP s.r.o. TuĹľina
Zverejnené dňa 05.09.2011
3756,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011229 - DodanĂ© drevo (listnantĂ©) - LESAGRO s.r.o. Pravenec
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
3693,92 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011226 - DodanĂ© ihliènatĂ© drevo - Ing. BielickĂ˝-DREVOS
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
4358,50 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011225 - Dodávka tepla 06/2011 - Spojená škola
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011185 - Dodávka tepla 05/2011 - SpojĂ©ná škola
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011180 - DodanĂ© drevo - Anton Dragula-PITRA
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
4185,48 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011268 - Odber tepla 07/2011 - Spojená škola
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 5120379133 - TelekomunikaènĂ© sluĹľby
Dodávateľ: ORANGE a.s.
Zverejnené dňa 03.06.2011
48,37 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 5120378259 - TelekomunikaènĂ© sluĹľby
Dodávateľ: ORANGE a.s.
Zverejnené dňa 03.06.2011
48,37 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 512037859 - TelekomunikaènĂ© poplatky
Dodávateľ: ORANGE a.s.
Zverejnené dňa 03.06.2011
34,06 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 5120379008 - TelekomunikaènĂ© sluĹľby
Dodávateľ: ORANGE a.s.
Zverejnené dňa 03.06.2011
3,32 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 5120378519 - TelekomunikaènĂ© sluĹľby
Dodávateľ: ORANGE a.s.
Zverejnené dňa 03.06.2011
23,39 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 5120391011 - TelekomunikaènĂ© sluĹľby
Dodávateľ: ORANGE a.s.
Zverejnené dňa 03.06.2011
9,59 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 5120390731 - TelekomunikaènĂ© sluĹľby
Dodávateľ: ORANGE a.s.
Zverejnené dňa 03.06.2011
3,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011162 - DodanĂ˝ odpad. papier - ZbernĂ© suroviny a.s. Ĺ˝ilina
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
65,76 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011157 - Práce lesnĂ­ka, OLH, 01-04 2011 - OcĂš NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
4800,00 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011149 - Zvoz textilu 04/2011 - OcĂš NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
734,64 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011148 - Používanie mot.vozidla Peugeot 04/2011 - OcĂš NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
76,32 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011147 -Zametacie práce N.Pravno,Solka,VyšehradnĂ©- OcĂš NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
281,40 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011146 - Zber posyp.materiálu po zim.ĂşdrĹľbe 04/2011 -OcĂš NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
85,50 €
Dokument vo formáte PDFFaktĂşra è. 1011145 - Odvoz odpadu - cintorĂ­n,ohradnĂ­ky 04/2011 - OcĂš NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
571,50 €


Stránkovanie:
12345678910