DNES JE PIATOK, 3.07.2020, MENINY MÁ MILOSLAV , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - E. BalejovĂĄ, R. Balej - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 18.01.2017
Dokument vo formáte PDFaĹžba - Skalica (1127)
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 12.01.2017
22,5 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dobrovožnĂ­ckej èinnosti (januĂĄr 2017)
Dodávatež: PROVITAL-obèianske zdruĹženie,J.Damku 9,Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 10.01.2017
952,- €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávatež: Martin Leitman,Poluvsie è.132,Pravenec
Zverejnené dňa 10.01.2017
2700,- €
Dokument vo formáte PDFDodatok k Zmluve o dielo
Dodávatež: Jozef Zimmerman - JOMIDACH, Kžaèno è. 432
Zverejnené dňa 21.12.2016
87,50 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - BĂ´rik
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 21.12.2016
9,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o diel - vytvorenie miesta prvĂŠho kontaktu na OcU Nitr.Pravno
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 16.12.2016
10000,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - EleonĂłra LĂ­ĹĄkovĂĄ - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 14.12.2016
175,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - EleonĂłra LĂ­ĹĄkovĂĄ
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 14.12.2016
164,00 €
Dokument vo formáte PDFRĂĄmcovĂĄ zmluva k ZmluvĂĄm o prevĂĄdzke triedenĂŠho zberu
Dodávatež: ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B,Bratislava
Zverejnené dňa 13.12.2016
43551,60/rok €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dobrovožnĂ­ckej èinnosti
Dodávatež: PROVITAL-obèianske zdruĹženie,J.Damku 9,Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 13.12.2016
588,- €
Dokument vo formáte PDFZmluva o prevĂĄdzke triedenĂŠho zberu-TuĹžina
Dodávatež: ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B,Bratislava
Zverejnené dňa 13.12.2016
podža rĂĄmcovej ,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o prevĂĄdzke triedenĂŠho zberu-Poluvsie
Dodávatež: ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B,Bratislava
Zverejnené dňa 13.12.2016
podža rĂĄmcovej ,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o prevĂĄdzke triedenĂŠho zberu-Kžaèno
Dodávatež: ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B,Bratislava
Zverejnené dňa 13.12.2016
podža rĂĄmcovej ,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o prevĂĄdzke triedenĂŠho zberu-Chvojnica
Dodávatež: ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B,Bratislava
Zverejnené dňa 13.12.2016
podža rĂĄmcovej ,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o prevĂĄdzke triedenĂŠho zberu-Nitrianske Pravno
Dodávatež: ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B,Bratislava
Zverejnené dňa 13.12.2016
podža rĂĄmcovej ,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o prevĂĄdzke triedenĂŠho zberu-MalinovĂĄ
Dodávatež: ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B,Bratislava
Zverejnené dňa 13.12.2016
podža rĂĄmcovej ,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - R. BalejovĂĄ, M. Jamrich - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 12.12.2016
190,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - R. BalejovĂĄ, M. Jamrich
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 12.12.2016
174,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - V. LièkovĂĄ, R. Dado - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 09.12.2016
212,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - V. LièkovĂĄ, R. Dado
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 09.12.2016
171,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - V. LièkovĂĄ st. - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 09.12.2016
98,98 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - V. LièkovĂĄ st.
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 09.12.2016
82,98 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávatež: MATUSAK PAVEL, Architectural Engineering,GolfovĂĄ 2
Zverejnené dňa 30.11.2016
240,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o zdruĹženĂ˝ch dodĂĄvkach zemnĂŠho plynu è. SC2016/094/Obec Nitrianske Pravno, s. r. o.
Dodávatež: MET Slovakia a.s.,RajskĂĄ 7, 811 08 Bratislava
Zverejnené dňa 22.11.2016
16,58 Eur/MWh b €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1177 b 10 (ÈervenĂŠ studne)
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 16.11.2016
10,00 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1153 B 10
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 16.11.2016
10,00 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1121 10 (KeleĹĄ)
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 16.11.2016
11,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - B. DudĂĄĹĄovĂĄ, I. Slotta - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 11.11.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - V. LièkovĂĄ - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 11.11.2016


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728