DNES JE NEDEźA, 23.02.2020, MENINY MÁ ROMAN, ROMANA , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Z. DĂ­rerovĂĄ, J. KuĹĄniarik - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 02.03.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - S. HrabovskĂĄ, M. HrabovskĂ˝ - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 02.03.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - M. KrnièovskĂ˝, I. KrnièovskĂĄ - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 02.03.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - I. JelĹĄicovĂĄ - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 02.03.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Z. Ĺ˝igmundovĂĄ - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 02.03.2016
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1122 10 - KeleĹĄ
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 01.03.2016
9,00 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1237 10 - HluchĂĄ
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 01.03.2016
9,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - A. ValentĂ­n, D. StotkovĂĄ - ev. list
Dodávatež: 172
Zverejnené dňa 22.02.2016
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - A. ValentĂ­n, D. StotkovĂĄ
Dodávatež: 156
Zverejnené dňa 22.02.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - M. IvanovĂĄ, B. Homola - ev.list
Dodávatež: 230
Zverejnené dňa 22.02.2016
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - Michaela IvanovĂĄ, Branislav Homola
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 22.02.2016
199,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve - R. Poliak
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve - ELAR M. Lubik
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve - Telemarket
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve - Hornonitrie
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve - J. VrĂĄbelovĂĄ
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve - Ing. Ïurica - zmena adresy
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve - Ing. Ïurica
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve -J.SolèånyovĂĄ
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.02.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok è.1 k Zmluve o dielo è.6/2010 - Obec Nitrianske Pravno
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 12.02.2016
cennĂ­k (viĂŻ dod,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.7 k Zmluve o dodĂĄvke a odbere tepla è.1/2010-SpojenĂĄ ĹĄkola NP
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 11.02.2016
3470,83 bez DPH €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - ev. list - Ing. M. Lukåò
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 11.02.2016
93,98 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - Ing. M. Lukåò
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 11.02.2016
82,98 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - ÈertovĂĄ
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 09.02.2016
9,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - prenĂĄjom pozemku verejnĂŠ priestranstvo
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, NĂĄmestie SNP 1, Nitrianske
Zverejnené dňa 05.02.2016
164,25 €
Dokument vo formáte PDFM. VrĂĄbel, K.Ĺ vorèíkovĂĄ - ev.l list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 29.01.2016
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - M. VrĂĄbel, K. Ĺ vorèíkovĂĄ
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 29.01.2016
164,00 €
Dokument vo formáte PDFM. VĂĄĹžan, D. KlimentovĂĄ - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 29.01.2016
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva- M. VĂĄĹžan, D. KlimentovĂĄ
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 29.01.2016
166,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 4 k zmluve o kont. Ăşvere è. 198/2012 UZ - odkladacie podmienky
Dodávatež: VÚB. a.s.
Zverejnené dňa 29.01.2016


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728