DNES JE UTOROK, 26.05.2020, MENINY MÁ DUšAN , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFDodatok è. 4 k zmluve o kont. Ăşvere è. 198/2012 UZ
Dodávateľ: VĂšB. a.s.
Zverejnené dňa 29.01.2016
10000,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva- J.Vrábelová ml
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 21.01.2016
Dokument vo formáte PDFÂŤaĹľba - 1291 B 20
Dodávateľ: LESSMAN s.r.o.,TuĹľina è. 465, TuĹľina
Zverejnené dňa 19.01.2016
17,50 €
Dokument vo formáte PDFÂŤaĹľba - 1289 B 10, 1294 10, 1299 10
Dodávateľ: LESSMAN s.r.o.,TuĹľina è. 465, TuĹľina
Zverejnené dňa 19.01.2016
9,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - prenájom pozemku verejnĂ© priestranstvo
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 18.01.2016
roène 164,25 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k zmluve è. 11K550022
Dodávateľ: DOXX-stravnĂ© lĂ­stky, spol. s r.o., Kálov 356, Ĺ˝ili
Zverejnené dňa 15.01.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla è.1/2010-Spojená škola
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,Nám.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 14.01.2016
4165,-Eur/mes €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla è.1/2010-Spojená škola
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,Nám.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 14.01.2016
4165,-Eur/mes €
Dokument vo formáte PDFZmluva o zdruĹľenej dodávke elektriny s prevzatĂ­m zodpovednosti za odchĂ˝lku maloodber è.1120376
Dodávateľ: Energie2,a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
Zverejnené dňa 14.01.2016
podÂľa cennĂ­ka,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke plynu - ZUĹ  BudovateÂľská ul. na rok 2016
Dodávateľ: SlovenskĂ˝ plynárenskĂ˝ priemysel, a.s.
Zverejnené dňa 04.01.2016
kWh/ 0,01972 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke plynu - Klub dĂ´chodcov na rok 2016
Dodávateľ: SlovenskĂ˝ plynárenskĂ˝ priemysel, a.s.
Zverejnené dňa 04.01.2016
kWh/ 0,01972 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke plynu - Dom sluĹľieb na rok 2016
Dodávateľ: SlovenskĂ˝ plynárenskĂ˝ priemysel, a.s.
Zverejnené dňa 04.01.2016
kWh/ 0,01972 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke plynu - Základná škola kotolòa na rok 2016
Dodávateľ: SlovenskĂ˝ plynárenskĂ˝ priemysel, a.s.
Zverejnené dňa 04.01.2016
kWh/ 0,01972 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - A. Ĺ imková - vypustenie nájomnĂ­ka
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 22.12.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - J. Pálešová - predĂĄĹľenie nájmu
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 22.12.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - L. Hišèárová - predĂĄĹľenie nájmu
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 22.12.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - J. Ĺ imko - ev. list
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 15.12.2015
Dokument vo formáte PDFÂŤaĹľba - Obrázok
Dodávateľ: LESSMAN s.r.o.,TuĹľina è. 465, TuĹľina
Zverejnené dňa 07.12.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - Mgr. S. Suzuki - ev. list
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 01.12.2015
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva- Mgr. S. Suzuki
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 01.12.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - A. Mièková - ev. list
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 30.10.2015
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva- A.Mièková
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 30.10.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - E. Gálusová - predĂĄĹľenie nájmu
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 27.10.2015
Dokument vo formáte PDFÂŤaĹľba - Magur
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 23.10.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - Bc. V. Chrvalová, P. Chrvala - ev. list
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 15.10.2015
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva- Bc. V. Chrvalová, P. Chrvala
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 15.10.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - M. Zimová, A. FojtĂ­k - predĂĄĹľenie nájmu
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 14.10.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - K. Herák - zmena nájomnĂ­ka
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 14.10.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - V. Gregorová - zmena nájomnĂ­ka
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 14.10.2015
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - B. Madera, A. Maderová ev. list
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 14.10.2015


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728