DNES JE UTOROK, 26.05.2020, MENINY MÁ DUšAN , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve -Bc. V. Haloda, J. MinichovĂĄ - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 01.07.2016
187,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - Bc.V.Haloda, J. MinichovĂĄ
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 01.07.2016
171,00 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - Buèina
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 27.06.2016
10,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve -K. Ĺ vorèíkovĂĄ - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 06.06.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - K. Ĺ vorèíkovĂĄ - vypustenie nĂĄjomnĂ­ka
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 06.06.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - I. Ĺ edajovĂĄ - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 06.06.2016
177,00 €
Dokument vo formáte PDFNĂĄjomnĂĄ zmluva - I. Ĺ edajovĂĄ
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 06.06.2016
156,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.2 k Zmluve è.6/2010
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.,NĂĄm.SNP 1,972 13 Nitr.Prav
Zverejnené dňa 03.06.2016
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - vĂ˝voz separovanĂŠho odpadu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 01.06.2016
20,00 €/hod €
Dokument vo formáte PDFZmluva o vĂ˝voze inĂ˝ch ako nebezpeènĂ˝ch odpadov - Falc-Com, s.r.o.
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 30.05.2016
Dokument vo formáte PDFNĂĄjom nebytovĂ˝ch priestorov - SpoloènĂ˝ stavebnĂ˝ Ăşrad
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 27.05.2016
40,00 €/m2/rok €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo o zbere a vĂ˝voze separovanĂŠho odpadu è. 01/2016
Dodávatež: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 25.05.2016
1 hod. / 20,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o spoluprĂĄci pri zbere pouĹžitĂŠho ĹĄatstva
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 25.05.2016
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo o zbere a vĂ˝voze separovanĂŠho odpadu è. 01/2016
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 24.05.2016
20,00 €/hod €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - J. Dlhopolèek - zmena spolubĂ˝vajĂşceho - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 17.05.2016
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - vĂ˝voz separovanĂŠho odpadu
Dodávatež: Obec TuĹžina, TuĹžina è. 76
Zverejnené dňa 13.05.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluv - B. Vaclaviak - ev. list
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 12.05.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - B Vaclaviak - zmena nĂĄjomcu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 10.05.2016
Dokument vo formáte PDFaĹžba - PravòanskĂĄ
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 06.05.2016
12,00 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1169 A,B
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 06.05.2016
11,0 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Mgr. M. FrolovĂĄ - doplnenie spolubĂ˝vajĂşceho
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 04.05.2016
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo è. O/100/2016 -Metal Servis Recycling
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 26.04.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve o nĂĄjme nebytovĂ˝ch priestorov - ELAR - zmena obch. mena
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 26.04.2016
Dokument vo formáte PDFZmluva o zdruĹženej dodĂĄvke elektriny (SpoloènĂ˝ stavebnĂ˝ Ăşrad)
Dodávatež: StredoslovenskĂĄ energetiky, a.s., Pri Rajèianke 85
Zverejnené dňa 22.04.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - E. ChupekovĂĄ, M. Chupek - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 21.04.2016
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1170 B10, 1171 (ÈervenĂŠ studne)
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 05.04.2016
11,5 €
Dokument vo formáte PDFaĹžba - 1129 (ObrĂĄzok)
Dodávatež: LESSMAN s.r.o.,TuĹžina è. 465, TuĹžina
Zverejnené dňa 05.04.2016
16,00 €
Dokument vo formáte PDFPrenĂĄjom nĂĄkladnĂŠho vozidla
Dodávatež: SklĂĄdka TKO VyĹĄehradnĂŠ, zdruĹženie obcĂ­, NĂĄm. SNP 1
Zverejnené dňa 23.03.2016
3,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - A. KuriĹĄovĂĄ, A. Ĺ ujan - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 02.03.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok k nĂĄjomnej zmluve - Ing. Harbut, Ing. HarbutovĂĄ - predĂĽĹženie nĂĄjmu
Dodávatež: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., NĂĄmestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 02.03.2016


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728