DNES JE UTOROK, 21.01.2020, MENINY MÁ VINCENT , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFpoistná zmluvy pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - enviro max
Dodávateľ: KOOPERATIVA poisÂťovòa, a.s., vienna insurance Grou
Zverejnené dňa 26.09.2012
186,30 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla è. 1/2010
Dodávateľ: Spojená škola - Základná škola s materskou školou,
Zverejnené dňa 14.09.2012
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávateľ: Jozef MurĂ­n, TuĹľina è. 185
Zverejnené dňa 12.09.2012
21,00 €/m3 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávateľ: Ján Gustiòák + JAGUS, Severná 155/4, Námestovo
Zverejnené dňa 12.09.2012
21,00 €/ m3 €
Dokument vo formáte PDFPredajná kĂşpna zmluva na rok 2012 - ihliènatĂ© rezivo
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 22.08.2012
m3 bez dph/105,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva è. 187867 o dodávke vody z ver.vodovodu a odvádzanĂ­ odp. vĂ´d
Dodávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènosÂť
Zverejnené dňa 14.08.2012
Dokument vo formáte PDFDohoda o zrušenĂ­ pr.è.13 a uzatvorenĂ­ novej prĂ­l.è.13 zmluvy è. 306201104
Dodávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènosÂť
Zverejnené dňa 14.08.2012
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - priestory pre pohostinstvo - fut.ihrisko - Peter Oller
Dodávateľ: Obec N.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.08.2012
1300,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - prenájom skladu o vĂ˝m.300 m2 pre MV Staving a.s.
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 01.08.2012
roène m2 / 27,6 €
Dokument vo formáte PDFZmluva - OLH
Dodávateľ: Peter Oller, Pionierska 386/8, Nitrianske Pravno,
Zverejnené dňa 03.07.2012
666,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávateľ: Boris Richter, JilemnickĂ©ho 889, Nitrianske Pravno
Zverejnené dňa 19.06.2012
4,00 / m3 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o nájme nebytovĂ˝ch priestorov - KRPZ v Trenèíne
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 25.04.2012
roène 19 800,- €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva pozemok, p.è. 2198/37 – zast. plochy a nádvoria 3658 m2
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 20.03.2012
roène 1,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o kontokorentnom Ăşvere è. 198/2012/UZ
Dodávateľ: Všeobecná Ăşverová banka, a.s., Bratisla
Zverejnené dňa 01.03.2012
20000,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o budĂşcej kĂşpnej zmluve - dopl. è.1 - Sklad separovanĂ©ho odpadu
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 20.01.2012
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - ÂťaĹľba a pribliĹľovanie dreva
Dodávateľ: Peter Machava, Hriòová
Zverejnené dňa 22.11.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke a distrib. elektriny - odbernĂ© miesto 6318060
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Ĺ˝ilina
Zverejnené dňa 10.11.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke a distrib. elektriny - odbernĂ© miesto 6318051
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Ĺ˝ilina
Zverejnené dňa 10.11.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke a distrib. elektriny - odbernĂ© miesto 6318035
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Ĺ˝ilina
Zverejnené dňa 10.11.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke a distrib. elektriny - odbernĂ© miesto 6318033
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Ĺ˝ilina
Zverejnené dňa 10.11.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávke a distrib. elektriny - odbernĂ© miesto 6318034
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Ĺ˝ilina
Zverejnené dňa 10.11.2011
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - Vibraèná doska
Dodávateľ: ÂĽubomĂ­r Ĺ atura - S.A.Credo PD
Zverejnené dňa 10.11.2011
10,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o budĂşcej kĂşpnej zmluve - pozemok, parc.è. 2198/37
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 06.10.2011
1,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva è. 2/2011 - Predaj Multicar M2510
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 04.10.2011
3000,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla è.1/2010-Spojená škola
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 28.09.2011
49980,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva è. 107/11 - komunálne vozidlo Multicar M27 T 4x4
Dodávateľ: UNIKONT Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom
Zverejnené dňa 28.09.2011
47760,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva è. 11/04/2011 - o zapezpeèenĂ­ èinnosti BOZP a OpP
Dodávateľ: GKV&Has.s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 28.09.2011
štvrÂťroène 300,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - prenájom náradia (vibraèná doska)
Dodávateľ: ÂĽubomĂ­r Ĺ atura-S.A.Credo, Prievidza
Zverejnené dňa 07.09.2011
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva è. 107/11 - komunálne vozidlo Multicar M27 T 4x4
Dodávateľ: Unikont Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom
Zverejnené dňa 07.09.2011
47760,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - prenájom náradia (vibraèná doska)
Dodávateľ: DodávateÂľ: ÂĽubomĂ­r Ĺ atura-S.A.Credo, Prievidza
Zverejnené dňa 24.08.2011


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728