DNES JE STREDA, 22.01.2020, MENINY MÁ ZORA , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - Bc. R. Pazdziurko, I. Pazdziurková
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 27.12.2013
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - D. Valentová
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 27.12.2013
Dokument vo formáte PDFDodatok k nájomnej zmluve - P. Líška, S. Líšková
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 27.12.2013
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: OLIRIS s.r.o., Hradná 401, Moldava nad Bodvou
Zverejnené dňa 10.12.2013
55,00 €
Dokument vo formáte PDFrealizácia procesu centrálneho verejnĂ©ho obstarávania na dodávateÂľa zemnĂ©ho plynu
Dodávateľ: SlovenskĂ© centrum obstarávania, Pri starej prachár
Zverejnené dňa 19.11.2013
Dokument vo formáte PDFdodatok è. 4 k Zmluve o dodávke a odbere tepla è. 1/2010 - Spojená škola Nitr. Pravno
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 05.11.2013
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFÂŤaĹľba dreva - Pravòanská
Dodávateľ: LESSMAN s.r.o., TuĹľina è. 465
Zverejnené dňa 16.10.2013
Dokument vo formáte PDFÂŤaĹľba dreva
Dodávateľ: Miroslav Pálesch, Malinová 382
Zverejnené dňa 20.09.2013
150,00 €/ ha €
Dokument vo formáte PDFJ. Ĺ imko - nájomná zmluva
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 02.09.2013
Dokument vo formáte PDFBc. Barlok K., Mgr. Daòo J. - nájomná zmluva
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 02.09.2013
Dokument vo formáte PDFZmluva - ÂťaĹľba - Jahodová
Dodávateľ: LESSMAN s.r.o., TuĹľina è. 465
Zverejnené dňa 26.07.2013
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Svetlana Hrabovská, Marek HrabovskĂ˝
Zverejnené dňa 15.07.2013
0,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 27.06.2013
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 27.06.2013
Dokument vo formáte PDFPrĂ­loha ku zmluve o dodávke vody è. 306201104 - byt. dom G,H
Dodávateľ: Stred. vodárenská prevádz. spoloènosÂť, a.s.
Zverejnené dňa 26.06.2013
-,00 €
Dokument vo formáte PDFÂťaĹľba
Dodávateľ: LESSMAN s.r.o., TuĹľina è. 465
Zverejnené dňa 14.06.2013
14,00 €/m3 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Iveta Krnièovská, Marián KrnièovskĂ˝
Zverejnené dňa 30.05.2013
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Zdenka DĂ­rerová, Ján Kušniarik
Zverejnené dňa 30.05.2013
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Timea Závacká
Zverejnené dňa 30.05.2013
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Mgr. Eva PruĹľinová, Jozef Lièko
Zverejnené dňa 30.05.2013
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva
Dodávateľ: Ing. Tomáš Harbut, Ing. ValĂ©ria Harbutová
Zverejnené dňa 30.05.2013
Dokument vo formáte PDFÂŤaĹľba dreva
Dodávateľ: LESSMAN s.r.o., TuĹľina è. 465
Zverejnené dňa 30.05.2013
10,00 €/m3 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - èasÂť budovy soc. zariadenĂ­ na športovom štadiĂłne NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 09.05.2013
roène 700,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávkach sklenenĂ˝ch èrepov na rok 2013
Dodávateľ: Obec TuĹľina
Zverejnené dňa 18.03.2013
á 25,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dodávkach sklenenĂ˝ch èrepov na rok 2013
Dodávateľ: Obec Malinová
Zverejnené dňa 18.03.2013
á 25,00 €
Dokument vo formáte PDFPoistná zml.è.411016330 (Prevádzka lyĹľ.vleku, 1) OpatrovateÂľská èinnosÂť)
Dodávateľ: Allianz – Slovenská poisÂťovòa, a. s.
Zverejnené dňa 27.02.2013
2 522,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.1 ku zmluve o kontokorektnom Ăşvere è.198/2012/UZ
Dodávateľ: Všeobecná Ăşverová banka a.s., Bratislava
Zverejnené dňa 21.01.2013
20.000,00 €
Dokument vo formáte PDFdodatok è. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla è. 1/2010 - Spojená škola Nitr. Pravno
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, Ni
Zverejnené dňa 06.11.2012
4165,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávateľ: Ján Beòo, Mlynská 20, Nitrianske Pravno, 972 13
Zverejnené dňa 01.10.2012
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo
Dodávateľ: Jaroslav Smatana, Ĺ tĂşrová 657/6, Nitrianske Pravno
Zverejnené dňa 01.10.2012


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728