DNES JE STREDA, 22.01.2020, MENINY MÁ ZORA , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obec Nitr. Pravno s.r.o

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFZmluva o nájme dopravnĂ©ho prostriedku è.1010/11 (Multicar)
Dodávateľ: Unikont Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom
Zverejnené dňa 24.08.2011
1200,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - prenájom náradia (pĂ­la)
Dodávateľ: ÂĽubomĂ­r Ĺ atura-S.A.Credo, Prievidza
Zverejnené dňa 23.08.2011
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - prenájom náradia (vibraèná doska)
Dodávateľ: ÂĽubomĂ­r Ĺ atura-S.A.Credo, Prievidza
Zverejnené dňa 23.08.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o prenájme pozemkov - skladovanie dreva
Dodávateľ: Obec Chvojnica
Zverejnené dňa 17.08.2011
rok / 50,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - predaj drevnej hmoty pre LESAGRO s.r.o. Pravenec
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 26.07.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o nájme nebytovĂ˝ch priestorov - Slov.zväz zdrav.postihnutĂ˝ch
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Ĺ˝igmundová Zuzana
 
Zverejnené dňa 21.07.2011
Dokument vo formáte PDFDodatok è.2 k Zmluve o prenájme nebyt.priest. - Slovenská pošta
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
4840,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpno-predajná zmluva - konštrukcia oceÂľovej haly
Dodávateľ: Kovian s.r.o. , Gajary
Zverejnené dňa 21.07.2011
2000,00 €
Dokument vo formáte PDFRámcová zmluva o poskytovanĂ­ sluĹľieb - lesnĂ­cke èinnosti
Dodávateľ: GR Trans s.r.o. TuĹľina
Zverejnené dňa 21.07.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o nájme nebyt. priestorov - NORP, s.r.o. Prievidza
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.07.2011
mes./ 55,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Ĺ˝itnĂ­k Ján a Viera
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Liss Tomáš
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Ruèkayová Miriam, Luprich Rudolf
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Ĺ˝igmundová Mária, Rácz Ladislav
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Polák VladimĂ­r, VaĹľanová Jana
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Madera Miloš a Adriana
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Kováèová Jana a Michal
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Kolesnáè Patrik, KladivĂ­ková Lenka
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Filkornová Martina a Peter
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Filkornová Alena a Miroslav
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Dubinová Klaudia
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Ing. CĂşcik Miloš
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 k nájomnej zmluve - Balej Roman, Eva
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
35,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva è. 11K550022 - Poskytovanie stravovania pre zamestnancov
Dodávateľ: DOXX - StravnĂ© lĂ­stky s.r.o.
Zverejnené dňa 06.04.2011
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - predaj drev.hmoty pre BoRo-ÂĽubomĂ­r Baèik, Chvojnica
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 06.04.2011
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - predaj drev.hmoty pre Ing.V.BelickĂ˝ - DREVOS, Malinová
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 06.04.2011
Dokument vo formáte PDFZmluva o poskyt. sluĹľ. Pracovnej zdravotnej sluĹľby
Dodávateľ: MamFlek s.r.o., Prievidza
Zverejnené dňa 06.04.2011
rok / 180,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva na predaj a odber drevnej štiepky
Dodávateľ: Centre s.r.o. , Prievidza
Zverejnené dňa 05.04.2011
m3 / 29,93 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - strecha Klub dĂ´chodcov N. Pravno
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1/1,
Zverejnené dňa 00.00.0000


Stránkovanie:
12345678910111213141516171819202122232425262728